೭೮ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಮà³�ಮೇಳನ – ಗಂಗಾವತಿ

೭೮ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಮà³�ಮೇಳನ – ಗಂಗಾವತಿಯಲà³�ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರà³� ೯ ರಿಂದ ೧೧ರವರೆಗೆ ನೆಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮà³�ಮೇಳನದ ಆಮಂತà³�ರಣ ಪತà³�ರಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲà³�ಲಿದೆ.

ಹೆಲà³�ಮೆಟà³�ಟೂ – ಸೀಟà³� ಬೆಲà³�ಟೂ – ವೈಪರà³�ರà³�

ದೋ ಅಂತ ಮಳೆ. ಚಳಿ ಚಳಿ ಅಂತ ನಡà³�ಗà³�ತಾ ಕà³�ಂತà³�ರೆ, ಸೀಟà³� ಬೆಲà³�ಟà³� ಸಿಗದೆ ಹೋಯà³�ತà³�. ಉಫà³� ಅಲà³�ಲೇ ಗೊತà³�ತಾಯà³�ತà³�, ಹೊಟà³�ಟೆ ಹಸಿದಿದೆ ತಿನà³�ಬೇಕà³�, ಇಲà³�ಲಾಂದà³�ರೆ ಇನà³�ನೂ ಬà³�ದà³�ದಿ ಕೆಡà³�ತà³�ತೆ ಅಂತ… ಸರಿ ಗಣೇಶà³� ದರà³�ಶನà³� ಕಡೆ ಮà³�ಖ ಮಾಡಿದà³�ರೆ, ಎನೂ ಕಾಣà³�ತಿಲà³�ಲಾ… ಕಣà³�ಮà³�ಂದೆ ಬರೀ ನೀರà³�. ಛೇ! ವೈಪರà³� ಹಾಕೋದಲà³�ವಾ ಅಂದà³�ರೆ… à²‡à²¦à³�ದಕà³�ಕಿದà³�ದಂಗೆ ನಾಲà³�ಕà³� ಚಕà³�ರದà³� ಗಾಡಿ ಬಿಟà³� ಎರಡà³� ಚಕà³�ರದà³� ಬಂಡಿ ಹತà³�ತಿದà³� ನೆನಪà³� ಬಂದà³� ತಲೆ ಮೇಲà³� ಒಂದà³� ಕà³�ಟà³�ಕೊಂಡಿದà³�ದಾಯà³�ತà³�. ವಾರದà³� ಕೊನೆ ಮರೆವಿನ ಮನೆ.

ರಿಸೈಕಲ� ಮಂತ�ರ ಮಾಡಿದ ಜಾದೂ


Recycled rejoice with ‘New Life’
Uploaded by omshivaprakash

ಹಳೆಯ ವಸ�ತ�ಗಳ� ಅಟ�ಟ ಬಿಟ�ಟ� ಇಳಿಯೋದೆ ಕಷ�ಟ ಬಿಡಿ. ಇನ�ನ�ಈ ರೀಸೈಕಲ� ವಿಷಯ ಎತ�ತಿದ�ರೆ ಹತ�ತಾರ� ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬ�ತ�ತಿ ಬಿಚ�ಚಿಟ�ಟ�, ಅಜ�ಜಿ ತಾತ ಮಾಡ�ತಿದ�ದ ರೀಸೈಕ�ಲಿಂ ಗ� ನ ಪ�ರಚಾರವೇ ಆಗಿಹೋಗ�ತ�ತೆ .

ಇನà³�ನà³� ಹೊಸ ಸà³�ದà³�ದಿ ಕೇಳೋಣ. ನಮà³�ಮ ಸà³�ತà³�ತಮà³�ತà³�ತ ಈಗ ಸಾಮಾನà³�ಯವಾಗಿ ಎಲà³�ಲರ ಬಾಯಲà³�ಲೂ ರೀಸೈಕà³�ಲಿಂಗà³� ನದà³�ದೇ ಪಾಠ. ಇದà³�ದಕà³�ಕಿದà³�ದಂತೆ ಎಲà³�ಲರೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕà³�ಷ ಣೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡà³�ತಾ, ರೀಸೈಕಲà³� ಮಾಡಿ ಅಂತಿದಾರೆ ಅಲà³�ವೇ? ಒಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರà³� ರೀಸೈಕಲà³� ಹಬà³�ಬ ಜೊತೆಗೆ , ಚಿತà³�ರಕಲಾ ಪರಿಷತà³� , ನಂ೧ ಶಾಂತಿ ನಗರà³� ಸà³�ಟà³�ಡಿಯೋ, ಜಾಗ ಇತà³�ತ ಮà³�ಖಮಾಡಿ ನಿಂತರೆ ಕಸವನà³�ನà³� ರಸ ಮಾಡಿ, ಮತà³�ತದನà³�ನà³� ನಿಮà³�ಮ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯ ಜಾಗವನà³�ನà³� ಅಲಂಕರಿಸಲà³� ತಮà³�ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸà³�ವ ಕಲೆಗಾರರà³�. ಪರಿಸರದ ಸà³�ವಲà³�ಪಕಸವನà³�ನà³� ಖಾಲಿಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಆಯà³�ತà³� , ಜೊತೆಗೆ ಒಂದà³� ಬದà³�ಕೂ ಆಯà³�ತà³�. – ಈ ಹೊಸತà³�‌ ಮತà³�ತà³� ಹಳತರ ನಡà³�ವೆ ಇರà³�ವ ವà³�ಯತà³�ಯಾಸಗಳೇನà³�? ಉತà³�ತ ರ ನೀವೇ ಹà³�ಡà³�ಕೊಳà³�ತೀರ ಅಲà³�ವೇ?

ಸಿಟಿ ಬ�ಯಾಂಕ� ಕ�ರೆಡಿಟ� ಕಾರ�ಡ�‌ಗಳ� ಹ�ಯಾಕ� ಆದದ�ದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ನ�ಯೂಯಾರ�ಕ� ಟೈಮ�ಸ� ನಲ�ಲೊಂದ� ದೊಡ�ಡ ಸ�ದ�ದಿ. ೨ಮಿಲಿಯನ� ಸಿಟಿಬ�ಯಾಂಕ� ಗ�ರಾಹಕರ ಅಕೌಂಟ�ಗಳ�, ಹೆಸರ�, ಕ�ರೆಡಿಟ� ಕಾರ�ಡ�ಗಳ ಸಂಖ�ಯೆ, ವಿಳಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಇ-ಮೈಲ� ಎಲ�ಲವೂ ಹ�ಯಾಕರ�‌ಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ�ಕಿವೆ ಎಂದ�. ಇದ� ಸಾಧ�ಯವಾದದ�ದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಇಲ�ಲಿದೆ ಒಂದ� ಸಣ�ಣ ಇಣ�ಕ� ನೋಟ.
ಸಿಟಿಬà³�ಯಾಂಕà³� ಆನೈಲà³� ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ ಆಗಿ ಬà³�ರೌಸರà³�‌ನ ಅಡà³�ರೆಸà³� ಬಾರà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಬರà³�ವ ವಿಳಾಸವನà³�ನà³� ಸೂಕà³�ಷà³�ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮà³�ಮ ಅಕೌಂಟà³� ನಂಬರà³� ಅದರಲà³�ಲಿ ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಿಸà³�ತà³�ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ  citibank.com/user/12345 . ಇಲà³�ಲಿ ಕಂಡà³�ಬರà³�ವ ಸಂಖà³�ಯೆಯನà³�ನà³� ಮತà³�ತೊಂದà³� ಸಂಖà³�ಯೆಗೆ  citibank.com/user/123456 à²¬à²¦à²²à²¿à²¸à²¿à²¦à²°à³† ನೀವà³� ಮತà³�ತಾವà³�ದೋ ಗà³�ರಾಹಕನ ಖಾತೆಯನà³�ನà³� ಹೊಕà³�ಕಲà³� ಸಾದà³�ಯ ಎಂಬ ಅಂಶವನà³�ನà³� ಅರಿತ ತಂಡವೊಂದà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಮಿಲಿಯನà³� ಗಟà³�ಟಲೆ ಗà³�ರಾಹಕರ ಜೇಬನà³�ನà³� ಹೊಕà³�ಕಲà³� ಅಣಿಯಾಗಿವೆ. 
ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಷà³�ಟà³� ವಿಷಯವಷà³�ಟೇ ಗೊತà³�ತಿದà³�ದರೆ ಸಾಕà³� ಒಂದà³� ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³�‌ನಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಇಳಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸಣà³�ಣ ಸà³�ಕà³�ರಿಪà³�ಟà³� ಒಂದನà³�ನà³� ಬರೆದà³� ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ಸರಾಗಗೊಳಿಸಿಕೊಳà³�ಳಬಹà³�ದà³�. ಕೆಲವà³� ವರà³�ಷ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ನಲà³�ಲಿ ಸà³�ತà³�ತಾಡಿರà³�ವವನಿಗೆ ಇಂತದà³�ದೊಂದà³� ಕೆಲಸ ನೀರà³� ಕà³�ಡಿದಷà³�ಟೇ ಸà³�ಲಭ. ಮಕà³�ಕಳà³� ಕೂಡಾ ಹà³�ಯಾಕà³� ಮಾಡಬಲà³�ಲಂತಹ ದೋಷವೊಂದನà³�ನà³�, ಜಗತà³�ತಿಗೇ ೨೪ ತಾಸà³� ಹಣಕಾಸà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥೆ ನೀಡà³�ವ ಬà³�ಯಾಕಿಂಗà³� ಸಂಸà³�ಥೆಯೊಂದà³� ತೆರೆದಿಟà³�ಟದà³�ದà³� ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆನà³�ಲೈನà³� ಬà³�ಯಾಂಕಿಂಗà³� ಎಷà³�ಟೇ ಸà³�ರಕà³�ಷಿತವಾಗಿದà³�ದರೂ ಕೆಲವೊಂದà³� ಮನà³�ಷà³�ಯನ ಕಣà³�ತಪà³�ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಆಗಬಹà³�ದಾದ ಅಚಾತà³�ರà³�ಯ ಹೇಗೆ ೨೧ನೇ ಶತಮಾನದಲà³�ಲಿ ವಿಶà³�ವವನà³�ನೇ ಅಲà³�ಗಾಡಿಸಬಹà³�ದೆಂಬà³�ದನà³�ನà³� ಈ ಘಟನೆ ತಿಳಿಸà³�ತà³�ತದೆ. 
ದೊಡà³�ಡ ದೊಡà³�ಡ ವà³�ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂದಗಳಿಗೆ ಇಂದà³� ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನ ಅನೇಕ ತಾಣಗಳà³� ಆನà³�‌ಲೈನà³� ಬà³�ಯಾಂಕಿಗà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ತà³�ತವೆ. ಹೀಗೆ ಆನà³�‌ಲೈನà³� ಬà³�ಯಾಂಕಿಂಗà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥೆ ಬಳಸà³�ವಾಗ ಅನೇಕ ಸà³�ರಕà³�ಷತಾ ಮà³�ನà³�ನೆಚà³�ಚರಿಕೆಗಳನà³�ನà³� ತೆಗೆದà³� ಕೊಳà³�ಳಬೇಕಾಗà³�ತà³�ತದೆ. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ಎಂಬ ಇನà³�ಮಾರà³�ಮೇಷನà³� ಸà³�ಟಾಂಡರà³�ಡà³�‌ಗಳಿಗೆ ಅನà³�ಗà³�ಣವಾಗಿ ತಮà³�ಮ ತಾಣಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ರಕà³�ಷತೆಯ ಕವಚಕà³�ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಆದರೆ ಬà³�ಯಾಂಕಿನ ತಾಣವೇ ಈ ನಿಯಮಗಳನà³�ನà³� ಪಾಲಿಸದಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಬà³�ಯಾಂಕನà³�ನà³� ನಂಬಿದ ಗà³�ರಾಹಕನ ಸà³�ಥಿತಿ ನೇಣà³�ಗಂಬಕà³�ಕೆ ತಂತಾನೇ ಕೊರಳà³�ಕೊಟà³�ಟಂತಾಗà³�ತà³�ತದೆ. 
ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಆರà³�.ಬಿ.à²� ಭಾರತದ ಎಲà³�ಲ ಬà³�ಯಾಂಕà³�ಗಳ ಆನà³�ಲೈನà³� ಹಾಗೂ à²Ž.ಟಿ.ಎಮà³�  à²µà³�ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸà³�ವ ಗà³�ಪà³�ತಪದ ಬಳಕೆಯಿಂದಿಡಿದà³� ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹತà³�ತಾರà³� ಮà³�ನà³�ನೆಚà³�ಚರಿಕೆಯ  à²•à³�ರಮಗಳನà³�ನà³� ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪà³�ರತಿ ವà³�ಯವಹಾರಕà³�ಕೊಮೆ ನಿಮà³�ಮ ಪಾಸà³�ವರà³�ಡà³� ಬಳಸà³�ವà³�ದà³� ಅಗತà³�ಯವಾಗಿದೆ. ಪà³�ರತಿ ಆನà³�ಲೈನà³� ವà³�ಯವಹಾರದ ಸಮಯದಲà³�ಲಿ ಎಸà³�.ಎಮà³�.ಎಸà³� ಅಥವಾ ಇ-ಮೈಲà³� ಮೂಲಕ ತಮà³�ಮ ವà³�ಯವಹಾರ ಖಾತà³�ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಸೌಲಭà³�ಯ ನೀಡà³�ವಂತೆ ಬà³�ಯಾಂಕà³�ಗಳನà³�ನà³� ಒತà³�ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದೆಲà³�ಲದರ ಸಲà³�ವಾಗಿ ಬà³�ಯಾಂಕà³�ಗಳ ಸರà³�ವರà³� ಅಥವಾ ಮೂಲ ದತà³�ತಾಂಶ ಬೇರೆಯವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕà³�ಕರೂ, ಖಾತೆಗಳಲà³�ಲಿ ನೆಡೆಯà³�ವ ವà³�ಯವಹಾರಗಳನà³�ನà³� ತತà³�ತಕà³�ಷಣ ಅದರ ಹಕà³�ಕà³�ದಾರರà³� ತಿಳಿದà³�ಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಯಾವà³�ದೇ ಘಟನೆಗೆ ನೀವà³� ಬಲಿಪಶà³�ವಾದಲà³�ಲಿ ಹೆದರà³�ವ ಅವಶà³�ಯಕತೆ ಇಲà³�ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಬà³�ಯಾಂಕಿನ ಗà³�ರಾಹಕರ ವಿಭಾಗಕà³�ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸà³�ದà³�ದಿ ಮà³�ಟà³�ಟಿಸಿ ಆಗಬಹà³�ದಾದ ಹೆಚà³�ಚಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಇತರರನà³�ನà³� ರಕà³�ಷಿಸಲೂ ಇದà³� ಸಹಾಯವಾಗಬಲà³�ಲದà³�. 
ಹà³�ಯಾಕರà³�‌ಗಳಿರಲಿ ಬಿಡಿ:- ಆನà³�‌ಲೈನà³� ಬà³�ಯಾಂಕಿಂಗà³�‌ನ ಸà³�ರಕà³�ಬತೆಯ ಬಗà³�ಗೆ  à²‡à²·à³�ಟೆಲà³�ಲಾ ತಿಳಿದà³�ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮà³�ಮ ಮನಸà³�ಸಿನಲà³�ಲಿ ಒಂದà³� ಪà³�ರಶà³�ನೆ ಬಂದಿರಬೇಕಲà³�ಲಾ? ಈ ಹà³�ಯಾಕರà³�‌ಗಳà³� ಇರà³�ವà³�ದಾದರೂ ಎತಕà³�ಕೋ ಎಂದà³�… ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವೋ, ತೊಂದರೆಯೋ ಯಾವà³�ದೋ ಒಂದà³� ತಂತà³�ರಾಂಶ, ಸಂಸà³�ಥೆಯ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ನಿಜರೂಪವನà³�ನà³� ಹೊರಹಾಕಲಿಕà³�ಕೆ ಸಾಮಾನà³�ಯ ಜನರಂತೆಯೇ ಇದà³�ದರೂ ತಮà³�ಮ ಅತಿಬà³�ದà³�ದಿಶಕà³�ತಿ ಅಥವಾ ತಮà³�ಮ ಅತಿಯಾದ ಕೌತà³�ಕದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಎಲà³�ಲವನà³�ನೂ ನೋಡà³�ವ ಹà³�ಯಾಕರà³� ನಾವà³� ಮಾಡà³�ವ ವà³�ಯವಹಾರವನà³�ನೇ ಮತà³�ತೊಂದà³� ವಿಧಾನದಲà³�ಲಿ ಮಾಡà³�ವ ನೈಪà³�ಣà³�ಯತೆ ಹೊಂದಿರà³�ತà³�ತಾನಷà³�ಟೇ. ತನà³�ನ ಈ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಸಿಕà³�ಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗà³�ಗೆ ಸಾಮಾನà³�ಯವಾಗಿ ಜನರ ಬಳಿ ನಿಜ ಉಸà³�ರà³�ವ ಈ ಹà³�ಯಾಕರà³�‌ಗಳà³� ವಿಶà³�ವಕà³�ಕೆ ಎಚà³�ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಇದà³�ದ ಹಾಗೆ. 
Cracker ಗಳೂ ಇದ�ದಾರೆ :- ಇವರ� ಹ�ಯಾಕರ�‌ಗಳಂತೆಯೇ ಆದರೆ ತಮ�ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ�ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ದ�ರ�ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ವ�ದೇ ಇವರ ಕಾಯಕ. ಇವರಿಗೆ ನಾವ�ಗಳೇ ಎಚ�ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಬೇಕ�.
ಜೂನà³� ೬ ೨೦೧೧ ರಂದà³� ಬರೆದಿಟà³�ಟಿದà³�ದ ಲೇಖನ