ವಿಂಡೋಸ� ೧೦ರ ಡೆವಲಪರ�ವೆ ಪ�ರಿವ�ಯೂನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ

ಮೈಕà³�ರೋಸಾಫà³�ಟà³� ಇನà³�ನೂ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿರà³�ವ ವಿಂಡೋಸà³� ೧೦ ರಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ಹೇಗೆ ಕಾಣà³�ತà³�ತೆ ನೋಡಲಿಕà³�ಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಾಯà³�ತà³�.  à²µà²¿à²‚ಡೋಸà³� ೧೦ರ ಡೆವಲಪರà³�ವೆ ಪà³�ರಿವà³�ಯೂನಲà³�ಲಿ.

ಕ�ರಿಯೇಟೀವ� ಕಾಮನ�ಸ�, ಸಮೂಹ ಹಾಗೂ ಪ�ಸ�ತಕ ಸಂಚಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂಜನರ ಪ�ಸ�ತಕಗಳ�

ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳà³� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರà³�ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳಲಿವೆ à²Žà²‚ದà³� ೨೦೧೪ರ ನವೆಂಬರà³�‌ನಲà³�ಲಿ ತೇಜಸà³�ವಿನಿ ನಿರಂಜನರà³� ೫೫ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಕà³�ರಿಯೇಟೀವà³� ಕಾಮನà³�ಸà³� ಲೈಸೆನà³�ಸà³�‌ನಡಿಯಲà³�ಲಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದ ಬಗà³�ಗೆ ಬರೆದಿದà³�ದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲà³�ಲಿ ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ, ಅವನà³�ನà³� ಡಿಜಿಟೈಸà³� ಮಾಡà³�ವ ಅನೇಕ ಇಮೇಲà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮà³�ದಾಯದ ಅನೇಕರ ಮಧà³�ಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲಾಗಿತà³�ತà³�. ತೇಜಸà³�ವಿನಿಯವರೊಡನೆ ಅವರ ಬಳಿಯಿರà³�ವ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಕà³�ಯಾನà³� ಮಾಡà³�ವ ಕೆಲಸದ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಒಂದೆರೆಡà³� ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರಸà³�ಮರಣೆ ಮತà³�ತà³� ಕಲà³�ಯಾಣ ಸà³�ವಾಮಿ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಜಯನಗರದ ಸಪà³�ನಬà³�ಕà³�ಸà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಕೊಂಡà³� ತಂದಿದà³�ದೆ ಕೂಡ. à²•à³†à²²à²µà²°à²¨à³�ನà³� ನಿರಂಜನರ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪà³�ರತಿ ಇದà³�ದಲà³�ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದೂ ಕೇಳಿದà³�ದೆ. 
ನಾಲà³�ಕà³� ದಿನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಮೇಲà³� ಮಾಡಿದ ಶà³�ರೀನಿಧಿ ಟಿ.ಜಿ. ನಮà³�ಮ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯದಲà³�ಲೇ à²²à²­à³�ಯವಿದà³�ಧ ೬ ನಿರಂಜನರ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ತಿಳಿಸಿದà³�ದರà³�. ಈ ಇಮೇಲà³� ನೋಡಿದ ತಕà³�ಷಣ “ಕಂಕà³�ಳಲà³�ಲೇ ಮಗà³� ಹಿಡಿದà³� ಊರೆಲà³�ಲ ಹà³�ಡà³�ಕಿದರಂತೆ” ಎನà³�ನà³�ವ ಮಾತà³� ತಕà³�ಷಣ ನೆನಪಾಯಿತà³�. ನಿರಂಜನ ಎಂದà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಸಂಚಯದಲà³�ಲಿ ಹà³�ಡà³�ಕಿದಾಕà³�ಷಣ ಸಿಕà³�ಕ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪಟà³�ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡà³� ಬಂದಿತà³�. ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³� ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾಲಯದ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯಲà³�ಲಿ ಇದà³�ದದà³�ದà³� ಇನà³�ನೊಂದà³� ವಿಶೇಷ. 
ನಮà³�ಮ ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ à²¯à³‹à²œà²¨à³†à²¯ ಮೂಲಕ ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾಲಯದ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾದಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವ ಸà³�ಕà³�ಯಾನà³� ಮಾಡಿದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಹೆಸರà³�, ಅವà³�ಗಳ ಪà³�ರಕಾಶಕರà³� ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡೀಕರಿಸà³�ವ ಕೆಲಸಕà³�ಕೆ ಸಮà³�ದಾಯದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದà³�ಕೊಂಡಿದà³�ದೆವà³�. ಈಗಲೂ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾದ ಮತà³�ತಷà³�ಟà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಹೆಸರಿನ ಕನà³�ನಡೀಕರಣ ಇಲà³�ಲಿ ನೆಡೆದಿದೆ. 
ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನà³�ಸà³�ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದà³�ದà³�, ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಸೋರà³�ಸà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲà³� ಅನà³�ವà³� ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.  à²†à²¸à²•à³�ತರà³� ಈ ಕೆಲಸದಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮೊಡನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹà³�ದಾಗಿದೆ. 
ವಿಮೋಚನೆ (1953)  ಪà³�ಸà³�ತಕವನà³�ನà³� ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಲà³� ಕೊಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕà³�ಲಿಕà³�ಕಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತà³�ರದಲà³�ಲಿರà³�ವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಕಂಡà³� ಬರà³�ತà³�ತದೆ. 

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ�‌ಗೆ ಲಾಗಿನ� ಆಗಿ ಕೆಂಪ�ಬಣ�ಣದ ಸಂಖ�ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ.

ನಂತರ ಬಲಬದಿಯಲà³�ಲಿ ಕಾಣà³�ವ ಪà³�ಸà³�ತಕದ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಎಡಬದಿಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲà³�ಲಿ ತà³�ಂಬಿ. ಪà³�ಟದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣà³�ವ ಬಣà³�ಣದ ಪà³�ಟ ಸà³�ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯಲà³�ಲಿ ಅನà³�ವಯವಾಗà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ಆಯà³�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡà³�, ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಉಳಿಸಿ. (    à²ªà³�ಟದಲà³�ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದà³�ದà³�, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಕಡೆಯ ಹಳದಿ ಬಣà³�ಣದ ಗà³�ಂಡಿಯನà³�ನà³� ಆಯà³�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡà³�, ಪà³�ಟ ಉಳಿಸಬೇಕà³�.

ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಓದà³�ವ ಜೊತೆಗೆ, ಅವà³�ಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಿಮà³�ಮ ಕೊಡà³�ಗೆ ನೀಡಿ. ಕನà³�ನಡ ಸಂಚಯ, ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ, ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯ, ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ, ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಸೋರà³�ಸà³� ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿರà³�ವ ಕೆಲವà³� ವೇದಿಕೆಗಳಷà³�ತೇ. ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವà³�ದà³� ಕನà³�ನಡಿಗರ ಕೈಯಲà³�ಲಿದೆ. 

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಿನೆಮಾ/ಚಲನಚಿತ�ರದ ಇನ�ಫೋಬಾಕ�ಸ�‌ಗೊಂದ� ಹೊಸ ನೋಟ

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಸಿನೆಮಾ/ಚಲನಚಿತà³�ರಕà³�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟà³�ಟಾರೆ ೧೭೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಪà³�ಟಗಳಿವೆ.  à²‡à²¦à³�ವರೆಗೆ ಈ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³� ಸಾಮಾನà³�ಯ ಟೇಬಲà³�/ಕೋಷà³�ಠಕದ ಮಾದರಿ ಇದà³�ದà³�, ಮಾಹಿತಿ ಇಲà³�ಲದ ಸಾಲà³�ಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿದà³�ದವà³�. ಅದರ ಒಂದà³� ನೋಟ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕಂಡಿದà³�ದಿರಬಹà³�ದà³�.ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³�‌ಗೊಂದà³� ಹೊಸ ನೋಟ ಕೊಡà³�ವ ನಿಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ನಾನà³� Infobox_ಚಲನಚಿತà³�ರ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ತೆರೆದà³� ನೋಡಿದಾಗ ಇದಾಗಲೇ ೧೭೦೦ ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಪà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವà³�ದà³� ಗಮನಕà³�ಕೆ ಬಂತà³�. ನಾನà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವಿಕಿಯಿಂದ ಆಮದà³� ಮಾಡಿದà³�ದ Infobox_film ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡೀಕರಿಸಿದರೂ, ಅದನà³�ನà³� ಮತà³�ತೆ ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ಸೇರಿಸಲà³� ಕೂತಿದà³�ದರೆ, ಅದೇ ತಿಂಗಳà³�ಗಟà³�ಟಲೆ ಕೆಲಸವಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ನೆನà³�ನೆ ಹೊಳೆದ ಯೋಚನೆ ಇಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಹಳೆಯ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟಿನ ಸà³�ಥಳದಲà³�ಲಿ ಬರà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವ ನಿಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಹà³�ಯಾಕà³� ಸಕà³�ಷಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಆರಂಭಿಸಿತà³�. ಈಗ ಸಿನೆಮಾದ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿನ ಇನà³�ಪà³�ಗೋಬಾಕà³�ಸà³�‌ಗಳà³� ಈಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಣà³�ತà³�ತವೆ. 

ಅವಶà³�ಯವಿಲà³�ಲದ/ಮಾಹಿತಿ ಇಲà³�ಲದ ಸಾಲà³�ಗಳà³� ಕಂಡà³�ಬರà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೂ, ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� (Template:Infobox_film) ಮಾದರಿಯಲà³�ಲೇ ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³� ಸೇರಿಸಿದರೂ ಚಲನಚಿತà³�ರದ ಪà³�ಟದ ಬಾಕà³�ಸà³� ಸಿದà³�ಧವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. 
{{Infobox film
| name =
| image =
| image_size =
| border =
| alt =
| caption =
| film name =
| director =
| producer =
| writer =
| screenplay =
| story =
| based on =
| narrator =
| starring =
| music =
| cinematography =
| editing =
| studio =
| distributor =
| released =
| runtime =
| country =
| language =
| budget =
| gross =
}}
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� (Template:Infobox ಚಲನಚಿತà³�ರ) ಕೂಡ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. 
{{Infobox ಚಲನಚಿತ�ರ 
| ಚಿತ�ರದ ಹೆಸರ� =
|ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ ತಾರೀಖ�/ವರ�ಷ =
|ಚಿತ�ರ ನಿರ�ಮಾಣ ಸಂಸ�ಥೆ =
|ನಿರ�ಮಾಪಕರ� =
|ಮ�ಖ�ಯಪಾತ�ರ(ಗಳ�)(ಗಂಡ�) =
|ಮ�ಖ�ಯಪಾತ�ರ(ಗಳ�)(ಹೆಣ�ಣ�) =
|ಪೋಷಕ ನಟರ� =
|ನಿರ�ದೇಶನ =
|ಕಥೆ =
|ಕಥೆ ಆಧಾರ =
|ಚಿತ�ರಕಥೆ =
|ಸಂಭಾಷಣೆ =
|ಸಂಗೀತ ನಿರ�ದೇಶನ =
|ಚಿತ�ರಗೀತೆ ರಚನೆ =
|ಹಿನ�ನೆಲೆ ಗಾಯನ =
|ಛಾಯಾಗ�ರಹಣ =
|ನೃತ�ಯ =
|ಸಾಹಸ =
|ಸಂಕಲನ =
|ರಾಜ�ಯ,ದೇಶ =
|ಭಾಷೆ =
|ಅವಧಿ =
|ವಿತರಕರ� =
|ಸ�ಟ�ಡಿಯೋ =
|ಪ�ರಶಸ�ತಿ ಪ�ರಸ�ಕಾರಗಳ� =
|ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ =
}}