ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಿನೆಮಾ/ಚಲನಚಿತ�ರದ ಇನ�ಫೋಬಾಕ�ಸ�‌ಗೊಂದ� ಹೊಸ ನೋಟ

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಸಿನೆಮಾ/ಚಲನಚಿತà³�ರಕà³�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟà³�ಟಾರೆ ೧೭೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಪà³�ಟಗಳಿವೆ.  à²‡à²¦à³�ವರೆಗೆ ಈ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³� ಸಾಮಾನà³�ಯ ಟೇಬಲà³�/ಕೋಷà³�ಠಕದ ಮಾದರಿ ಇದà³�ದà³�, ಮಾಹಿತಿ ಇಲà³�ಲದ ಸಾಲà³�ಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿದà³�ದವà³�. ಅದರ ಒಂದà³� ನೋಟ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕಂಡಿದà³�ದಿರಬಹà³�ದà³�.ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³�‌ಗೊಂದà³� ಹೊಸ ನೋಟ ಕೊಡà³�ವ ನಿಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ನಾನà³� Infobox_ಚಲನಚಿತà³�ರ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ತೆರೆದà³� ನೋಡಿದಾಗ ಇದಾಗಲೇ ೧೭೦೦ ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಪà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವà³�ದà³� ಗಮನಕà³�ಕೆ ಬಂತà³�. ನಾನà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವಿಕಿಯಿಂದ ಆಮದà³� ಮಾಡಿದà³�ದ Infobox_film ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡೀಕರಿಸಿದರೂ, ಅದನà³�ನà³� ಮತà³�ತೆ ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ಸೇರಿಸಲà³� ಕೂತಿದà³�ದರೆ, ಅದೇ ತಿಂಗಳà³�ಗಟà³�ಟಲೆ ಕೆಲಸವಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ನೆನà³�ನೆ ಹೊಳೆದ ಯೋಚನೆ ಇಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಹಳೆಯ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟಿನ ಸà³�ಥಳದಲà³�ಲಿ ಬರà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವ ನಿಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಹà³�ಯಾಕà³� ಸಕà³�ಷಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಆರಂಭಿಸಿತà³�. ಈಗ ಸಿನೆಮಾದ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿನ ಇನà³�ಪà³�ಗೋಬಾಕà³�ಸà³�‌ಗಳà³� ಈಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಣà³�ತà³�ತವೆ. 

ಅವಶà³�ಯವಿಲà³�ಲದ/ಮಾಹಿತಿ ಇಲà³�ಲದ ಸಾಲà³�ಗಳà³� ಕಂಡà³�ಬರà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೂ, ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� (Template:Infobox_film) ಮಾದರಿಯಲà³�ಲೇ ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³� ಸೇರಿಸಿದರೂ ಚಲನಚಿತà³�ರದ ಪà³�ಟದ ಬಾಕà³�ಸà³� ಸಿದà³�ಧವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. 
{{Infobox film
| name =
| image =
| image_size =
| border =
| alt =
| caption =
| film name =
| director =
| producer =
| writer =
| screenplay =
| story =
| based on =
| narrator =
| starring =
| music =
| cinematography =
| editing =
| studio =
| distributor =
| released =
| runtime =
| country =
| language =
| budget =
| gross =
}}
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� (Template:Infobox ಚಲನಚಿತà³�ರ) ಕೂಡ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. 
{{Infobox ಚಲನಚಿತ�ರ 
| ಚಿತ�ರದ ಹೆಸರ� =
|ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ ತಾರೀಖ�/ವರ�ಷ =
|ಚಿತ�ರ ನಿರ�ಮಾಣ ಸಂಸ�ಥೆ =
|ನಿರ�ಮಾಪಕರ� =
|ಮ�ಖ�ಯಪಾತ�ರ(ಗಳ�)(ಗಂಡ�) =
|ಮ�ಖ�ಯಪಾತ�ರ(ಗಳ�)(ಹೆಣ�ಣ�) =
|ಪೋಷಕ ನಟರ� =
|ನಿರ�ದೇಶನ =
|ಕಥೆ =
|ಕಥೆ ಆಧಾರ =
|ಚಿತ�ರಕಥೆ =
|ಸಂಭಾಷಣೆ =
|ಸಂಗೀತ ನಿರ�ದೇಶನ =
|ಚಿತ�ರಗೀತೆ ರಚನೆ =
|ಹಿನ�ನೆಲೆ ಗಾಯನ =
|ಛಾಯಾಗ�ರಹಣ =
|ನೃತ�ಯ =
|ಸಾಹಸ =
|ಸಂಕಲನ =
|ರಾಜ�ಯ,ದೇಶ =
|ಭಾಷೆ =
|ಅವಧಿ =
|ವಿತರಕರ� =
|ಸ�ಟ�ಡಿಯೋ =
|ಪ�ರಶಸ�ತಿ ಪ�ರಸ�ಕಾರಗಳ� =
|ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ =
}}


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *