ಮಾತೃಭಾಷಾ – ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ – ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ

– ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ – à²®à²¾à²¤à³ƒà²­à²¾à²·à²¾ – ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ 

ಕನà³�ನಡ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪà³�ರಾಧಿಕಾರ ಜà³�ಲೈ ೨, ೨೦೧೬ರ ಶನಿವಾರ ಸೆಂಟà³�ರಲà³� ಕಾಲೇಜà³� ಆವರಣದ ‘ಸೆನೆಟà³� ಸಭಾಂಗಣದಲà³�ಲಿ’ ಆಯೋಜಿಸಿದà³�ದ “ಮಾತೃಭಾಷಾ” ಒಂದà³� ದಿನದ ರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲà³�ಲಿ ನಾನà³� “ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ” ಎನà³�ನà³�ವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ಮಂಡಿಸಿದà³�ದೆ. ಈ ಗೋಷà³�ಠಿಯ ಅಧà³�ಯಕà³�ಷತೆಯನà³�ನà³� ಡಾ. ಎಚà³�. ಎಸà³�. ರಾಘವೇಂದà³�ರರಾವà³� ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದರà³�.

ನನà³�ನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯ ಮà³�ಖà³�ಯ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ದಾಖಲಿಸà³�ವ ಪà³�ರಯತà³�ನ ಈ ಬà³�ಲಾಗà³� :- 

 • ಪà³�ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಲಭà³�ಯವಿವೆ. ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಇತà³�ಯಾದಿ – ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�, ಮೊಬೈಲà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಲà³�ಲಿ ಬಳಸಲà³� (ಓದಲà³�/ಬರೆಯಲà³�) ಸಾಧà³�ಯವಿದೆ.  
 • ಸರà³�ಕಾರ ಮತà³�ತà³� ಸಂಬಂಧಿತ ಸರà³�ಕಾರೀ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಹಾಗೂ ಪà³�ರಾಧಿಕಾರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸà³�ವ ಬದಲà³� – ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅದಕà³�ಕೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವ ನೀತಿ/ನಿಯಮಗಳನà³�ನà³�, ಶಿಷà³�ಟತೆಗಳನà³�ನà³� (‌Standards), â€� ರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಮತà³�ತà³� ಬಹà³�ರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಕಂಪೆನಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗಗಳತà³�ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನà³�ನೂ ಕಗà³�ಗಂಟಿನ ಗೂಡಾಗಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ/ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳಲà³�ಲಿನ ಭಾಷಾ ಬೆಂಬಲವನà³�ನà³� ಪಡೆದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಉದಾ: ಆಡೋಬà³� ಕಂಪೆನಿಯ ಫೋಟೋಶಾಪà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಲà³�ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕನà³�ನಡ ಟೈಪಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿಲà³�ಲ. ಮೈಕà³�ರೋಸಾಫà³�ಟà³� ಇಂದಿಗೂ ಕನà³�ನಡದ ಕಗಪ ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ನೊಂದಿಗೆ ಲಭà³�ಯವಿಲà³�ಲ. ಇತà³�ಯಾದಿ.
 • ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕೇವಲ ಅನà³�ವಯಗಳ, ಜಾಲತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಯಲà³�ಲ. ಕನà³�ನಡ ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರà³�, ಗಣಕ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³�, ಜನ ಸಾಮಾನà³�ಯರà³�, ಇತರೆ ಕà³�ಷೇತà³�ರಗಳ ಪರಿಣಿತರೂ ಸಹ ಒಟà³�ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ, ತಂತà³�ರಾಂಶದ ರೂಪà³�ರೇಷೆಗಳನà³�ನà³� ರೂಪಿಸಿ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 
 •  à²Žà²¨à³�. ಎಲà³�. ಪಿ (ನà³�ಯಾಚà³�ರಲà³� ಲà³�ಯಾಂಗà³�ವೇಜà³� ಪà³�ರಾಸೆಸಿಂಗà³�) ಕೇವಲ ಪಿ.ಎಚà³�.ಡಿ ವಿಷಯವಾಗದೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕನà³�ನಡ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತಾಗಬೇಕà³�.
 • ಗà³�ರಾಮರà³� ಚೆಕà³�/ ವರà³�ಡà³� ಚೆಕà³�/ ಸà³�ಪೆಲà³� ಚೆಕà³�/ವರà³�ಡà³� ಪà³�ರೆಡಿಕà³�ಷನà³� – ನà³�ಡಿ/ಪದ ಜಾಣ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಎಲà³�ಲ ಸಾಧನಗಳಲà³�ಲೂ, ಆಪರೇಟಿಂಗà³� ಸಿಸà³�ಟಂಗಳಿಗೂ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತಾಗಬೇಕà³�. 
 • ಓ.ಸಿ.ಆರà³� ನ ಸಧà³�ಯದ ಸà³�ಥಿತಿ ಮತà³�ತà³� ಗೂಗಲà³� ಜಗತà³�ತಿನ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತನà³�ನ ಓ.ಸಿ.‌ಆರà³� ತೆರೆದಿಟà³�ಟಿರà³�ವ ಹಿಂದಿನ ಗà³�ಟà³�ಟà³� ಅದರಿಂದ ಗೂಗಲà³�‌ಗೆ ಆಗಬಹà³�ದಾದ ಲಾಭ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. ನಮà³�ಮಲà³�ಲೇ ತಯಾರಾದ ಓ.ಸಿ.‌ಆರà³�‌ಗಳ ಗತಿ ಮತà³�ತà³� ಮà³�ಂದೆ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಇದರಿಂದ ಆಗಬೇಕಿರà³�ವ ಕೆಲಸವನà³�ನೂ ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. ಸಾಮಾನà³�ಯನೂ ತನà³�ನ ಮೊಬೈಲà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಓ.ಸಿ.‌ಆರà³� ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ತನಗೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಮà³�ಕà³�ತ ಅನà³�ಭವವನà³�ನà³� ಕೊಡà³�ವ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಖಾಸಗೀ ಕಂಪನಿಗಳà³�, ವೃತà³�ತಪತà³�ರಿಕೆಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಗà³�ರಾಹಕರನà³�ನà³� ಸೆಳೆಯಲà³�, ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಬಳಸಲà³� ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿ ದಶಕಕà³�ಕಿಂತ ಹೆಚà³�ಚà³� ಸಮಯ ಆಗಿದà³�ದಲà³�ಲೂ ಸರà³�ಕಾರಿ ಅಂಗ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಇದರಲà³�ಲಿ ಎಡವಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ಮತà³�ತೆ ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • â€�ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ನೀಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಸವಲತà³�ತà³�ಗಳನà³�ನà³�, â€ŒMozilla Firefox, Libre Office, Ubuntu ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³� ಸಮà³�ದಾಯದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲೂ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³�, ಅವà³�ಗಳನà³�ನà³� 
 • ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಂತಹ ಮà³�ಕà³�ತ ಜà³�ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಮà³�ಖà³�ಯವಾಹಿನಿಯಲà³�ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜà³�ಗಳ ಶಿಕà³�ಷಕರà³�, ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳಿಗೆ ಪà³�ರಚà³�ರಪಡಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕೆಲವà³� ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಸಮà³�ದಾಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ತತà³�ವಗಳನà³�ನೇ ಬಳಸಿ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಿರà³�ವ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಅಧà³�ಯಯನ ವೇದಿಕೆ ಕನà³�ನಡ ಸಂಚಯ ಮತà³�ತà³� ಅದರ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ವಚನ ಸಂಚಯ, ದಾಸ ಸಂಚಯ, ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ, ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಗೂಗಲà³� ಹಾಗೂ ಓಪನà³� ಸà³�ಟà³�ರೀಟà³� ಮà³�ಯಾಪà³�‌ಗಳ ಲಭà³�ಯತೆ ಅದನà³�ನà³� ಜನರà³� ದಿನನಿತà³�ಯ ಹೇಗೆ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾರೆ ಎಂದà³� ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಸರà³�ಕಾರೀ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳೇ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಆಗಬಹà³�ದಾದ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³�, ಅದನà³�ನà³� ನಿವಾರಿಸಲà³� ಅಥವಾ ಉತà³�ತಮಗೊಳಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹà³�ದಾದ ಸಂದರà³�ಭಗಳನà³�ನà³� ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�. à²�.à²�.ಎಸà³�.ಸಿ, ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿಯ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಗಳ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಸà³�ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸಿ ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಲà³� ಸಂಚಯದ ಮೂಲಕ ಸೃಷà³�ಟಿಸಿದ ಕà³�ರೌಡà³� ಸೋರà³�ಸಿಂಗà³� ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನà³�ನà³� ಎಲà³�ಲರ ಮà³�ಂದಿಡಲಾಯà³�ತà³�. 
 • ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಇತà³�ಯಾದಿ ಕà³�ಷೇತà³�ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಕನà³�ನಡದ ಸವಲತà³�ತà³�ಗಳನà³�ನà³� ಒದಗಿಸಿಕೊಡà³�ವà³�ದರಿಂದ ಹೆಚà³�ಚಾಗಬಹà³�ದಾದ ಉದà³�ಯೋಗಗಳ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಯà³�ತà³�. ಸಾಫà³�ಟà³�‌ವೇರà³� ಪೈರಸಿಯನà³�ನà³� ತಡೆಯà³�ವ ಬಗà³�ಗೆ ಈ ಸಂದರà³�ಭದಲà³�ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಯà³�ತà³�.
 • ಸರà³�ಕಾರ/ಅಂಗಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ಮತà³�ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಟà³�ಟಿ ಮಾಡಲಾಯà³�ತà³�:
  • ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಕà³�ಕೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವ – ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳà³�, ಶಿಷà³�ಠತೆಗಳà³� , ಬಳಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳà³�, ಫಾಂಟà³�, ಫಾಂಟà³� ಶೇಪà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಕà³�ತವಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವà³�ದà³�.
  • ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶದತà³�ತ ಒಲವà³� ತೋರಿಸಿ, ಕೋಟಿಗಟà³�ಟಲೆ ಹಣವನà³�ನà³� ಖಾಸಗೀ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳತà³�ತ ಸà³�ರಿಯà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ತಡೆದà³�, ತನà³�ನಲೇ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಸಂಪತà³�ತನà³�ನà³� ಒಗà³�ಗೂಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�.
  • ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಸಮà³�ದಾಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಅವà³�ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�. – ಇದರಿಂದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾರà³�ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮà³�ಕà³�ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಾಗà³�ತà³�ತದೆ. 
  • ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸà³�ವà³�ದà³�. ಇದಕೆ ‌Fuel Project ನಂತಹ ಈಗಾಗಲೇ ಇರà³�ವ ಶಿಷà³�ಠತೆಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�.
  • Unicode consortium, ISBN, ISO, W3C ಇತà³�ಯಾದಿ ಒಕà³�ಕೂಟ/ಸಂಸà³�ಥೆಗಳಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡದ ಪà³�ರಾತಿನಿಧà³�ಯತೆಯನà³�ನà³� ಖಾತà³�ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡà³�, ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವ ಶಿಷà³�ಠತೆಗಳನà³�ನà³� ಸಮಯಕà³�ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�.
  •  G‌TLD‌ – ಕನà³�ನಡದ ಡೊಮೇನà³� ಹೆಸರà³�ಗಳà³� ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿರà³�ವ ಪà³�ರಕà³�ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ ದೊರೆಯà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�.
  • ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಗಳನà³�ನà³� ರೂಪಿಸಲà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರನà³�ನà³� ಒಟà³�ಟà³�ಗೂಡಿಸà³�ವà³�ದà³�.
  • ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗà³� ಕಾಲೇಜà³�ಗಳà³�, ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾನಿಲಯಗಳಲà³�ಲಿ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಕà³�ಕೆ ಪà³�ರಾಯೋಗಿಕ ಸà³�ಪರà³�ಶ à²¨à³€à²¡à³�ವà³�ದà³�. 
  • ಕನà³�ನಡ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಗೆ ರಿಸೋರà³�ಸà³� ಸೆಂಟರà³�/ಟೆಕà³�ನಿಕಲà³� ಟಾಸà³�ಕà³�‌ಫೋರà³�ಸà³� ರಚಿಸಿ ಪà³�ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲà³�ಲಿ ಯಶಸà³�ಸà³� ಸಾಧಿಸà³�ವà³�ದà³�.
  • ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಿಗೆ ಕಡà³�ಡಾಯ à²�.ಎಸà³�.ಬಿ.ಎನà³�. ನಂಬರà³� ಸಿಗà³�ವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�.
  • ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪರಿವಿಡಿ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವಂತೆ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³�, ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ರಾಧಿಕಾರ ಮತà³�ತಿತರ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�. 

ಒಟà³�ತಿನಲà³�ಲಿ ಜನಸಾಮಾನà³�ಯರ ಮಧà³�ಯೆ ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕà³� ಇದಕà³�ಕೆ ಎಲà³�ಲರೂ ಒಟà³�ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ವ ಅವಶà³�ಯಕತೆಯನà³�ನà³� ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಯà³�ತà³�. 

�

�

ಪà³�ಸà³�ತಕ: ಆಧà³�ನಿಕ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಚರಿತà³�ರೆ – ವಿಜà³�ಞಾನ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ

ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³� à²¤à²¨à³�ನ ಶತಮಾನೋತà³�ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊರತರà³�ತà³�ತಿರà³�ವ à²†à²§à³�ನಿಕ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಚರಿತà³�ರೆಯ ೧೭ ಸಂಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ೧೪ನೆಯದಾದ “ವಿಜà³�ಞಾನ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ” ಸಂಪà³�ಟ ಶà³�ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲà³�ಲಿ ನೆಡೆದ ೮೧ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಮà³�ಮೇಳನದಲà³�ಲಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆಗೊಂಡಿತà³�. ಶà³�ರೀ ಟಿ.ಆರà³�. ಅನಂತರಾಮà³� ಸಂಪಾದಕತà³�ವದಲà³�ಲಿ ಅಚà³�ಚà³�ಕಟà³�ಟಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿರà³�ವ ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕ, ವಿಜà³�ಞಾನ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕà³�ಷೇತà³�ರದಲà³�ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದà³�ದà³� ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಬರೆಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರ ಬರಹಗಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡಿದà³�ದà³�, ೭೦೦ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ೪೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಚಿತà³�ರಗಳಿಂದ ಕಣà³�ಮನ ಸೆಳೆಯà³�ವಂತಿದೆ.

ಚಿತ�ರಗಳ�: ಅವಿನಾಶ� ಬಿ

ಬೇಳೂರà³� ಸà³�ದರà³�ಶನ, ಡಾ. ಯà³�.ಬಿ  à²µà³ˆ ಸಿ ಕಮಲ, ಟಿ.ಜಿ ಶà³�ರೀನಿಧಿ, ಅವಿನಾಶà³� ಬಿ, ಜಿ.ಎನà³� ನರಸಿಂಹ ಮೂರà³�ತಿ ಮà³�ಂತಾದವರ ಲೇಖನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ‘ವಿಕಿಪೀಡಿಯ‘ ಹಾಗೂ ‘ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಚಳà³�ವಳಿ – ಹಿನà³�ನೆಲೆ-ಸà³�ವರೂಪ-ಪà³�ರಸಕà³�ತ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿ‘ ಬಗà³�ಗೆ ನನದೂ ಎರಡà³� ಲೇಖನಗಳà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ಸಂಸà³�ಕೃತಿಯ (Free Culture) ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪà³�ರಸಕà³�ತ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನà³�ನà³� ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತವೆ. 
ಚಳ�ವಳಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ�ನಡ ಮತ�ತ� ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ�ದಿಯಲ�ಲಿ ನೆಡೆದಿರ�ವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಈ ಲೇಖನಗಳಲ�ಲಿ ಬೆಳಕ� ಚೆಲ�ಲಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿದ�ದೇನೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಒದಗಿಸಲ� ಮೊದಲ� ಮಿತಿಯನ�ನ� ಒದಗಿಸಿದ�ದರೂ, ನಂತರ ಅದನ�ನ� ಸ�ವಲ�ಪ ಸಡಿಲಿಸಿದ�ದರಿಂದ ಇತ�ತೀಚಿನ ಕಾರ�ಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಬರೆಯಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿದೆ. ತಂತ�ರಾಂಶ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ�ದಿಯ ಬಗ�ಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿ ಆಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ�ನ� ಒಂದೆಡೆ ದಾಖಲಿಸ ಬೇಕಾಗಿರ�ವ ಅವಶ�ಯಕತೆ ನನಗೆ ಈ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಬರೆಯ�ವಾಗ ಎದ�ದ� ಕಂಡಿತ�. ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ�ಕೆ ಮ�ಂದಾಗ�ವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇದೆ. ಇದ� ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮ�ದಾಯವೇ ಸೇರಿ ಮಾಡ ಬೇಕಿರ�ವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ.

ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಕà³�ಕೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲà³� ಪà³�ರೇರೇಪಿಸಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮà³�ಮ ಬೆನà³�ನ ಹಿಂದಿದà³�ದà³� ಪà³�ರೋತà³�ಸಾಹಿಸಿದ ಶà³�ರೀ ಟಿ.ಆರà³�.ಅನಂತರಾಮà³� ಅವರಿಗೂ, ಇಂತಹ ಪà³�ರಯತà³�ನವೊಂದಕà³�ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ, ವಿಜà³�ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಮಹತà³�ವವನà³�ನà³� ಕೊಡಲà³� ಮà³�ಂದಾದ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³�ತಿಗೂ ನನà³�ನ ಧನà³�ಯವಾದಗಳà³�. ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³�ತಿನಲà³�ಲೀಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭà³�ಯವಿದೆ. 

ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ: ಇಷà³�ಟವಾದರೆ ಕಷà³�ಟವಲà³�ಲ – ೧

ಫೆಬà³�ರವರಿ ೨೪, ೨೦೧೨ – ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕ ಅಂಕಣ
ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಇದà³�ವರೆಗೂ ಓದಿದ ಲೇಖನಗಳಲà³�ಲಿನ ಅನೇಕ ಟೆಕà³�ನಾಲಜಿ ಜಾರà³�ಗನà³� (ಸಾಮಾನà³�ಯನಿಗೆ ಅರà³�ಥವಾಗದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಪದಗಳ) ಬಳಕೆ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದಿರೇ? ಹಾಗಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಕà³�ಷಮಿಸಿ. ಈ ಲೇಖನದಲà³�ಲಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ನಿಮà³�ಮ ಅಂಗೈ ಬೆರಳà³�ಗಳ ಅಳತೆಗೆ ತಕà³�ಕಂತೆ ತಿರà³�ವಲà³� ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸà³�ತà³�ತೇನೆ. ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವೆಂದರೆ ಆಂಗà³�ಲ / ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಭಾಷೆ ಗೊತà³�ತಿದà³�ದರೆ ಮಾತà³�ರವೇ ಅದರ ಬಳಕೆ ಸಾಧà³�ಯ ಎನà³�ನà³�ವà³�ದà³� ನಿಜವಲà³�ಲ. ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಕà³�ಕೆ ಯಾವà³�ದೇ ಭಾಷೆಯ ತೊಡಕà³� ಇಲà³�ಲ. ಒಂದà³� ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊನà³�ನೆ ಪಾಂಡಿಚೆರಿಗೆ ಹೋಗಿದà³�ದಾಗ ದೋಣಿ ವಿಹಾರದ ಸಮಯದಲà³�ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತà³�ರವಿದà³�. ಅಪà³�ಪ , ಅಮà³�ಮ, ಅಜà³�ಜ , ಅಜà³�ಜಿ ಎಲà³�ಲರೂ ಇದà³�ದರà³� ಈ ಹà³�ಡà³�ಗಿಯ ಕೈನಲà³�ಲಿದà³�ದ ಮೊಬೈಲà³� ಸಂತಸದ ಗಣಿಯಾಗಿತà³�ತà³�. 
ಇದರಿಂದ ನಾವà³� ಕಲಿಯà³�ವà³�ದೇನೆಂದರೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಕಲಿಯà³�ವ ಆಸà³�ತೆ, ಕà³�ತೂಹಲದಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ಕಲಿಯಲà³� ಮà³�ಕà³�ತ ಮನಸà³�ಸà³� ಹೊಂದಿದà³�ದರೆ ಯಾರà³� ಬೇಕಾದರೂ à²�ನನà³�ನಾದರೂ ಕಲಿಯಲà³� ಸಾಧà³�ಯ. ಅದಕà³�ಕೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಸಹಾಯ ತಂತಾನೇ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಬರಲà³� ಪà³�ರಾರಂಭಿಸà³�ತà³�ತದೆ. 
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಎಂದರೆ ನಮà³�ಮ ಮನಸà³�ಸಿಗೆ ಬರà³�ವà³�ದà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಇತà³�ಯಾದಿ. ಹಾಗಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಇಂದà³� ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಬರà³�ತà³�ತದೆ ಎಂದರೆ ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲಿ ಅನೇಕರà³� ಒಬà³�ಬರ ಮà³�ಖ ಒಬà³�ಬರà³� ನೋಡಬಹà³�ದà³�. ಮತà³�ತೊಂದà³� ಸಣà³�ಣ ಪà³�ರಶà³�ನೆ. ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲಿ ಎಷà³�ಟà³� ಜನರ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲà³� ಇದೆ? ಅಥವಾ ಎಷà³�ಟà³� ಜನರ ಮನೆಯಲà³�ಲಿ ರಿಮೋಟà³� ಇರà³�ವ ಟಿ.ವಿ ಇದೆ? ಬಹಳಷà³�ಟà³� ಜನರ ಉತà³�ತರ ‘ನನà³�ನಲà³�ಲಿ’ ಎಂಬà³�ದೇ ಆಗಿರà³�ತà³�ತದೆ ಅಲà³�ಲವೇ? ಹಾಗಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ನಿಮà³�ಮೆಲà³�ಲರಿಗೂ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲà³�/ ವà³�ಯವಹರಿಸಲà³� ಬರà³�ತà³�ತದೆ ಎಂದಾಯಿತà³�. ಇನà³�ನà³� ಇವೆರಡೂ ಇಲà³�ಲದವರà³� ನಿಮà³�ಮ ಕೈಗಡಿಯಾರವನà³�ನà³� ನೋಡಿಕೊಳà³�ಳಿ. ಅನೇಕರà³� ಇಂದಿಗೂ ಎಲೆಕà³�ಟà³�ರಾನಿಕà³� ಗಡಿಯಾರ ಅಂದರೆ ಮà³�ಳà³�ಳಿನ ಬದಲà³� ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪà³�ಪà³� ಅಕà³�ಷರದಲà³�ಲಿ ಅಂಕಿಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಸಮಯವನà³�ನà³� ತೋರಿಸà³�ವ ಗಡಿಯಾರ / ವಾಚà³� ಬಳಸà³�ತà³�ತೀರಲà³�ಲವೇ? ನೀವೂ ಕೂಡ ಮೇಲಿನ ಪಟà³�ಟಿಗೇ ಅಂದರೆ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಅಕà³�ಷರಸà³�ತರà³� ಅಥವಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಬಳಸà³�ವವರ ಪಟà³�ಟಿಗೆ ಸೇರà³�ತà³�ತೀರಿ. 
ಈಗ ಸ�ವಲ�ಪ ಯೋಚಿಸೋಣ. ನೀವ� ಟಿ.ವಿ, ಮೊಬೈಲ� , ಎಲೆಕ�ಟ�ರಾನಿಕ� ಉಪಕರಣಗಳನ�ನ� ಬಳಸಲ� ಪ�ರಾರಂಭಿಸಿದ�ದ� ಹೇಗೆ? ನಿಮಗಿದ�ದ ಯಾವ�ದೋ ಒಂದ� ಅವಶ�ಯಕತೆಯ ಸಲ�ವಾಗಿ, ಕೆಲಸಗಳನ�ನ� ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ವಂತಾಗಲ� ನಾವೆಲ�ಲ ಯಂತ�ರಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮ�ನ�ನ�ಡಿ ಬರೆದೆವ�. ಒಮ�ಮೆ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆಯ ಚೆಂದದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ�ಲಿ ನೋಡಿದ ಯಂತ�ರೋಪಕರಣಗಳ� ಮನೆಗೆ ಬರ�ತ�ತಿದ�ದಂತೆಯೇ, ಅದ� ಕಾರ�ಯನಿರ�ವಹಿಸಲ� �ನ� ಮಾಡಬೇಕ�, ಹೇಗೆ ಅದನ�ನ� ಕೆಲಸಕ�ಕೆ ಹಚ�ಚ�ವ�ದ� ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ ಸ�ವಲ�ಪ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ತ�ತೀವಲ�ಲವೇ? ಅದೂ ಕಷ�ಟವಾದಾಗ ಪಕ�ಕದ ಮನೆಯವರನ�ನೋ, ನಿಮ�ಮ ಗ�ಂಪಿನ ಬ�ದ�ದಿವಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಗೆಳೆಯನಿಗೋ ಕರೆ ಹಚ�ಚ�ತ�ತೀರಲ�ಲವೇ? ಅಂತೂ ಅದೇ ದಿನ ನಿಮ�ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಯಂತ�ರ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ�ಯನಿರ�ವಹಿಸಲೇಬೇಕ�. ಮರ�ದಿನದಿಂದ ಅವ�ಗಳ ಸಂಪೂರ�ಣ ಬಳಕೆಗೆ ಮನೆಯ ಎಲ�ಲರೂ ತಯಾರ�. ಕಲಿಕೆ ಸ�ಲಭ ಅಲ�ಲವೇ?

ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡ – ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕ ಅಂಕಣ – ಫೆಬà³�ರವರಿ ೧೦, ೨೦೧೨ ರಿಂದ

ಸಾಮಾನà³�ಯನಿಗೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ತಲà³�ಪಿಸಲà³� ಮತà³�ತೊಂದà³� ಹೆಜà³�ಜೆ – ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡ
ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕದಲà³�ಲಿ ಅಂಕಣ ರೂಪ ಪಡೆಯà³�ತà³�ತಿದೆ. 

FUEL – ಕನà³�ನಡ ತಾಂತà³�ರಿಕ ಪದಕೋಶದ à²�ಕೀಕರಣಕà³�ಕೊಂದà³� ಕಾರà³�ಯಾಗಾರ

ಈಗà³�ಗೆ ಸà³�ಮಾರà³� à³®-೧೦ ವರà³�ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಉಚಿತ ಹಾಗà³� ಮà³�ಕà³�ತ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಕನà³�ನಡ ಅನà³�ವಾದವà³� ಈಗ ಒಂದà³� ಗಮನಾರà³�ಹ ಹಂತಕà³�ಕೆ ತಲà³�ಪಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹà³�ದà³�. ಇದರಲà³�ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರà³�ವ ಕನà³�ನಡ ಸಮà³�ದಾಯದ ಗಾತà³�ರ ಬಹಳ ದೊಡà³�ಡದಾಗಿರದಿದà³�ದರೂ ಸಹ, ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ನಿರà³�ದಿಷà³�ಟ ಆವೃತà³�ತಿಯ ಬಿಡà³�ಗಡೆಯ ಪೂರà³�ವದಲà³�ಲಿ ಈ ಸಮà³�ದಾಯದಲà³�ಲಿ  ಕೊಂಚ ಮಟà³�ಟಿನ ಚಟà³�ವಟಿಕೆಯನà³�ನà³� ಕಾಣಬಹà³�ದಾಗಿರà³�ತà³�ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉತà³�ಸà³�ಕರಾಗಿರà³�ವವರಲà³�ಲಿ ಹೆಚà³�ಚಿನವರà³� ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಸಂಬಂಧಿ ಅನà³�ವಾದ ಕೆಲಸದಲà³�ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರà³�ತà³�ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎದà³�ರಾಗà³�ವ ಪà³�ರಮà³�ಖ ಸಮಸà³�ಯೆಯೆಂದರೆ ಕೆಲವà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಪದ ಅಥವ ಪದಗà³�ಚà³�ಛಗಳಿಗೆ ಸನà³�ನಿವೇಶಕà³�ಕೆ ಅನà³�ಗà³�ಣವಾದ ಸೂಕà³�ತವಾದ ಪರà³�ಯಾಯ ಕನà³�ನಡ ಪದ ದೊರೆಯದೆ ಇರà³�ವà³�ದà³�. ಇಂತಹ ಸಂದರà³�ಭಗಳಲà³�ಲಿ ಇವರà³� ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ಯಾವà³�ದೊ ಒಂದà³� ಪದವನà³�ನà³� ಬಳಸಿದಾಗ ಆ ತಂತà³�ರಾಂಶವನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ, ಅದರ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³�‌ನ ಆವೃತà³�ತಿಗೆ ಮರಳà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆ ಇರà³�ತà³�ತದೆ. 

ಇದನ�ನ� ಪರಿಹರಿಸಲ�, ಇಂತಹ ಅನ�ವಾದ ಕಾರ�ಯಗಳಲ�ಲಿ ಬಳಸಬಹ�ದಾದ ಒಂದ� ಶಿಷ�ಟ ಪದಕೋಶವ� ಲಭ�ಯವಿರಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ಎಲ�ಲಾ ಅನ�ವಯಿಕಗಳಲ�ಲಿ �ಕಪ�ರಕಾರದ ಪರ�ಯಾಯ ಕನ�ನಡ ಪದ/ಪದಗ�ಚ�ಛವನ�ನ� ಬಳಸ�ವ�ದಲ�ಲಿ, ಸಾಮಾನ�ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಹ ಅನ�ವಯಿಕ ತಂತ�ರಾಂಶವ� ಬಳಕೆಗೆ ಸ�ಲಭವಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗ ಅನ�ವಾದದ ಉದ�ಧೇಶವ� ನೆರವೇರ�ವ�ದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಹಾಗ� ಮ�ಕ�ತ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ ಜನಪ�ರಿಯತೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ�ಚ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆ ಇರ�ತ�ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ�ಕಾಗಿ, ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ ಅನ�ವಾದದಲ�ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಬಳಸಲಾಗ�ವ ಪದಗಳ (FUEL-Frequently Used Entries in Localization) ಒಂದ� ಶಿಷ�ಟ ಕೋಶವನ�ನ� ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಸ�ಮಾರ� ೫೦೦ ಕ�ಕೂ ಮಿಕ�ಕ ಇಂತಹ ಪದ/ಪದಗ�ಚ�ಛಗಳನ�ನ� ಗ�ರ�ತಿಸಲಾಗಿದ�ದ� , ಮ�ಂದಿನ ಹಂತದದಲ�ಲಿ ಇವ�ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ�ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ�ಕಾಗಿ ಕೆಲವ� ಭಾಷಾಶಾಸ�ತ�ರಜ�ಞರ�, ಅನ�ವಾದಕರ�, ಪತ�ರಕರ�ತರ�, ಗಣಕತಂತ�ರಜ�ಞರ� ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆತ� ಈ ಪದಗಳನ�ನ� ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಿದೆ. ಒಟ�ಟಿನಲ�ಲಿ ಒಮ�ಮತದಿಂದ ಒಂದ� ಶಿಷ�ಟತೆಯನ�ನ� ರೂಪಸ�ವ ಅಗತ�ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರ�ಯಕ�ಕಾಗಿ ಸ�ಮಾರ� ೨ ದಿನ ತಗಲ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆ ಇರ�ವ�ದರಿಂದ, ಉಚಿತ ಹಾಗ� ಮ�ಕ�ತ ತಂತ�ರಾಂಶದ ಕನ�ನಡ ಸಮ�ದಾಯವಾದ ಸಂಚಯದ (sanchaya.net) ವತಿಯಿಂದ ಈ ಜನವರಿ ೨೮, ೨೯ ರಂದ� ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಮ�ಮಲೂರಿನಲ�ಲಿರ�ವ ಸಿ � ಎಸ�‌ನಲ�ಲಿ (ಸೆಂಟರ� ಫಾರ� ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಆಂಡ� ಸೊಸೈಟಿ) ಸಿ�ಎಸ� ಹಾಗ� ರೆಡ�‌ ಹ�ಯಾಟ�‌ನ (Red Hat) ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ FUEL-ಕನ�ನಡ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮವನ�ನ� ಹಮ�ಮಿಕೊಂಡಿದ�ದೇವೆ.

FUEL ಕà³�ರಿತà³� ಹೆಚà³�ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಇಲà³�ಲಿ ಕಾಣಬಹà³�ದà³�: www.fuelproject.org à²¹à²¾à²—à³� https://fedorahosted.org/fuel/

ಹೆಜà³�ಜೆ – ಕನà³�ನಡ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ

ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕಾಗಿ à²�ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕà³� ಎನಿಸà³�ವà³�ದà³� ಸಹಜ. ಆದರೆ ನಮà³�ಮಲà³�ಲನೇಕರಿಗೆ ನಾನೇನà³� ಮಾಡಬಲà³�ಲೆ ಎಂಬ ಪà³�ರಶà³�ನೆ ಕಾಡಿದರೆ,  à²®à²¤à³�ತಿನà³�ನಿತರರಿಗೆ ಎಲà³�ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಶà³�ರà³�ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಪà³�ರಶà³�ನೆ. ಅದನà³�ನೂ ಮೀರಿದರೆ ನನಗೆ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಅಷà³�ಟà³�ಗೊತà³�ತಿಲà³�ಲ ನಾನà³� ಇದರಲà³�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ಲಿಕà³�ಕೆ ಸಾಧà³�ಯ ಇಲà³�ಲ ಎಂದà³� ಕೈಕಟà³�ಟಿ ಕೂರà³�ತà³�ತೇವೆ.

ಯಾವà³�ದೇ ಕà³�ಷೇತà³�ರದಲà³�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕನà³�ನಡಿಗರà³� ತಮà³�ಮ ಹವà³�ಯಾಸ, ಉದà³�ಯೋಗ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಸà³�ತà³�ತಲೇ ಹತà³�ತಾರà³� ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಯ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲà³�ಲಬಹà³�ದà³�. ಸಾಧà³�ಯಾಸಾಧà³�ಯತೆಗಳ ಇಂತಹ ಹತà³�ತಾರà³� ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³�, ಪà³�ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ  à²•à²¾à²°à³�ಯಗಳಲà³�ಲಿ ತಮà³�ಮನà³�ನà³� ತಾವà³� ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಅನà³�ಭವಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³� ಅನà³�ಭವಗಳನà³�ನà³� à²¨à²¿à²®à³�ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತ ನೀವೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜà³�ಜೆಯಿಡಲà³� ೨೨ನೇ ಜನವ ರಿ ೨೦೧೨ ರಂದà³� ಹೆಜà³�ಜೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದà³�ದವಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ.

ಇದà³� ಬರೀ ಮಾಹಿತಿತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಥವ à²�.ಟಿ ಮಂದಿಗಲà³�ಲ… ಯಾರà³�ಬೇಕಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹà³�ದà³�. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರà³� ಕೂಡ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ವಿಷಯದಲà³�ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಲà³�ಲರà³�, ಸಹಾಯ ದೊರೆಯà³�ತà³�ತದೆಯೇ, ಅವರೂ ಸಮà³�ದಾಯ ಕಟà³�ಟà³�ವ ನಿಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲà³�ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜà³�ಜೆ ಇಡಬಲà³�ಲರà³� ಎಂಬà³�ದನà³�ನೂ ತಿಳಿಯಬಹà³�ದà³�.

ನಮà³�ಮೆಲà³�ಲರ ನೆಚà³�ಚಿನ ವಿಜà³�ಞಾನ ಲೇಖಕ ಶà³�ರೀ ನಾಗೇಶà³� ಹೆಗಡೆ, ವಸà³�ದೇಂದà³�ರ ಮà³�ಂತಾದವರà³� ನಮà³�ಮ ಜೊತೆಗಿದà³�ದರೆ, ಕನà³�ನಡದ ಮೊದಲ ಅಂತರà³�ಜಾಲ ತಾಣ “ವಿಶà³�ವಕನà³�ನಡ.ಕಾಮà³�” ರೂಪಿಸಿ ಗಣಕಿಂಡಿ, ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಲೋಕ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನನಿತà³�ಯ ನಮà³�ಮೊಡನೆ ಸಂಪರà³�ಕದಲà³�ಲಿರà³�ವ ಡಾ| ಯà³�.ಬಿ ಪವನಜ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಕà³�ಕಿದà³�ದಾರೆ.

ಇನà³�ನೂ ಹಲವಾರà³� ವಿಶೇಷಗಳà³� ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಕಾದಿದೆ ಎನà³�ನà³�ತà³�ತಾರೆ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮ ಆಯೋಜಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ “ಸಂಚಯ” ತಂಡ. 

ಸಂಚಯ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಜನಸಾಮಾನà³�ಯನೆಡೆಗೆ ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ತರಲà³� ತೆರೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲà³�ಲಿ ಇದà³�ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದà³�, ‘ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳà³�’- ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ, ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಸಂಭಂದಿತ ಕನà³�ನಡದ ಮೊದಲ ಇ-ಪà³�ಸà³�ತಕವನà³�ನà³� ೨೦೧೧ರ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರೋತà³�ಸವಕà³�ಕೆ ಕನà³�ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಹೊರತಂದಿತà³�ತà³�.

ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ à²�ನಾದರೂ ಮಾಡà³�ತà³�ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸಾಲದà³�, ಎದà³�ದà³� ಕಾರà³�ಯೋನà³�ಮà³�ಖರಾಗಿ ಎಂದà³� ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಹà³�ರಿದà³�ಂಬಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದಲà³�ಲಿ …
Hejje