ತಂತ�ರ‘ಜಾಣ’ನಿಗೂ ಬೇಕ� ಶಿಕ�ಷಣ

ಪà³�ರಜಾವಾಣಿಯಲà³�ಲಿ 04/04/2015 ರಂದà³� ಅಂತರಾಳದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನ

ಮನ�ಷ�ಯ ಆದಿಮಾನವನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತನ�ನ ಇರವಿನ ಸ�ತ�ತ ಕೋಟೆ ಕೊತ�ತಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ�ಟಳೆಗಳನ�ನೂ ಕಟ�ಟಿಕೊಂಡ� ಬಂದಿದ�ದಾನೆ. ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ, ಪ�ರಾಬಲ�ಯ ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ�ವೆಯ ಬದ�ಕ� ಇದರ ಉದ�ದೇಶವಾಗಿತ�ತ�. ಭಾಷೆ, ಸಂಸ�ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೊಸ ಭೂಪ�ರದೇಶಗಳ ಅನ�ವೇಷಣೆಯ� ಪ�ರಾದೇಶಿಕ, ಭಾಷಿಕ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನ� ರಚನೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಡಿಗಲ�ಲ�ಗಳಾದವ�. ಆಧ�ನಿಕ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ� ಕಾನೂನ� ಸ�ವ�ಯವಸ�ಥೆಯ ಸಲ�ವಾಗಿ, ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಜಗತ�ತಿನಲ�ಲೂ ತನ�ನದೇ ನಿಯಂತ�ರಣ ಹೊಂದಲ� ಇದೇ ವರ�ಗೀಕರಣದ ಮಾದರಿ ಅನ�ಸರಿಸ�ವ�ದನ�ನ� ನೋಡಬಹ�ದ�.

ಒಬà³�ಬ ವà³�ಯಕà³�ತಿ ತನà³�ನ ಸà³�ತà³�ತಲಿನ ಪà³�ರಪಂಚದಲà³�ಲಿ ತನà³�ನಿಚà³�ಛೆಯಂತೆ ಇರà³�ವà³�ದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನವ ಸಹಜ ಗà³�ಣಗಳಿಂದ ಬಂದಿರà³�ವ ಎಲà³�ಲ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನà³�ನೂ ಹೊರಗೆಡವà³�ತà³�ತಾನೆ. ಕà³�ರೋಧ, ಮದ, ಮಾತà³�ಸರà³�ಯ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ತನà³�ನ ನಡೆ ನà³�ಡಿಯಿಂದ, ಬರಹಗಳಿಂದ   ತೋರà³�ಪಡಿಸಿದರೂ ತನà³�ನ ಅಸà³�ತಿತà³�ವವನà³�ನà³�, ಅಂತಸà³�ತನà³�ನà³� ಕಾಪಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಪà³�ರಯತà³�ನವನà³�ನà³� ತನà³�ನೆಲà³�ಲ ಹೆಜà³�ಜೆಗಳಲà³�ಲೂ ಮಾಡà³�ತà³�ತಲೇ ಇರà³�ತà³�ತಾನೆ. ಇದೆಲà³�ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವಾಗದಂತಹ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರà³�ಪಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಇಚà³�ಛಿಸದ ಮà³�ಖವಾಡವನà³�ನೂ ಹೊಂದಿರà³�ತà³�ತಾನೆ. ಬಹà³�ಶಃ ಜಗತà³�ತಿನಲà³�ಲಿ ನಡೆಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಅದೆಷà³�ಟೋ ಕಳà³�ಳತನ, ಕಪಟತನದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳà³� ಈ ಎರಡನೇ ಮà³�ಖಕà³�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವà³�. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತà³�ಯ  ನಮಗೆ ಇಲà³�ಲಿ ಹೆಚà³�ಚಾಗಿ ಕಂಡà³�ಬರà³�ತà³�ತದೆ ಎನಿಸà³�ತà³�ತದೆ.

ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಣಕಯಂತà³�ರಗಳನà³�ನà³� ಒಟà³�ಟà³�ಗೂಡಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಿದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಆವಿಷà³�ಕಾರವಾದ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�, ಮನà³�ಷà³�ಯನಿಗೆ ಯಾಂತà³�ರಿಕ ಯà³�ಗದಲà³�ಲಿ ತನà³�ನ ಇರà³�ವಿಕೆಯನà³�ನà³� ತೋರಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಹೊಸತೊಂದà³� ಜಗತà³�ತನà³�ನೇ ಸೃಷà³�ಟಿಸಿಕೊಟà³�ಟಿದೆ. ಒಬà³�ಬ ವà³�ಯಕà³�ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಸà³�‌ಪೋರà³�ಟà³�, ಆಧಾರà³�, ಪà³�ಯಾನà³�‌ಕಾರà³�ಡà³� ಎಂಬ ಸಂಕೋಲೆಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ರಿದà³�, ಎಷà³�ಟà³� ಬೇಕಾದರೂ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಳà³�ಳಬಹà³�ದಾದ ಸಾಧà³�ಯತೆಯನà³�ನà³� ತೋರಿಸಿಕೊಟà³�ಟಿದೆ.  ಜೀವನ ನಡೆಸಲà³� ಮಾತನಾಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವà³�ಯವಹರಿಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ರೀತಿ ರಿವಾಜà³�ಗಳಲà³�ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿದà³�ದೂ ಇದರ ಮೂಲಕವೇ.

ಹತà³�ತಾರà³� ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂದà³� ವಿಷಯವನà³�ನà³�  ಕà³�ಷಣಾರà³�ಧದಲà³�ಲೇ ಓದಿ, ಗà³�ರಹಿಸಿ (ಸಾಧà³�ಯವಾದಷà³�ಟೂ), ನಮà³�ಮೆದà³�ರಿಗೆ ನಡೆಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ನಮà³�ಮದೇ ಎನà³�ನà³�ವಂತಹ ವಿಮರà³�ಶೆ ಮಾಡಲà³�, ಚರà³�ಚಿಸಲà³� ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³�‌, ವಾಟà³�ಸà³�ಆà³�ಯಪà³�‌, ಟà³�ವಿಟರà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಿವೆ.

ಮೊಬೈಲà³� ರಸà³�ತೆ ಬದಿಯ ವà³�ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಎಟà³�ಕà³�ವಂತಾದಾಗ ಪà³�ರಜಾಪà³�ರಭà³�ತà³�ವ ಎಂದà³� ಕರೆಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೊಡà³�ಡಣà³�ಣನಿಂದ ಹಿಡಿದà³� ಎಲà³�ಲರಿಗೂ, ಸಂವಹನ ರೂಪದಲà³�ಲಿರà³�ವ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕà³� ಎಂದೆನಿಸಿದà³�ದà³�. ಕಮà³�ಯà³�ನಿಸà³�ಟà³� ಸರà³�ಕಾರಗಳಿರà³�ವ ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳೂ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸೇವಾದಾತರ ಮೂಗಿಗೇ ದಾರ ಹಾಕಿರà³�ವ ಉದಾಹರಣೆಗಳà³� ಇದಕà³�ಕಿಂತ ವಿಭಿನà³�ನವಲà³�ಲ. ವà³�ಯಕà³�ತಿಗತವಾಗಿದà³�ದ ವಾಕà³� ಸಮರಗಳà³�, ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³�‌ ಪೋಸà³�ಟà³�, ಟà³�ವೀಟà³�, ವಾಟà³�ಸà³�ಆà³�ಯಪà³�‌ನಂತಹ  ಸಂದೇಶಗಳೂ ಲೇಖನಿಯ ಹರಿತವನà³�ನà³� ಹೊಂದಿದà³�ದà³�, ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಎಲà³�ಲೆಗಳನà³�ನೂ ಮೀರಿ ಖà³�ಯಾತನಾಮರà³�, ಸಂಸà³�ಥೆ, ಸರà³�ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗà³�ವಂತಹ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿ ನಿರà³�ಮಾಣವಾಯಿತà³�. ಇದನà³�ನà³� ಮೊದಲೇ ಎಣಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗದಂತಹ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿಯಲà³�ಲಿದà³�ದವರಿಗೆ ಕಾನೂನà³� ಒಂದà³� ಮಂತà³�ರದಂಡದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದà³�ದಿರಬೇಕà³�.

ಎಡà³�ವರà³�ಡà³� ಸà³�ನೋಡೆನà³�‌ನಂತಹ ವಿಷಲà³� ಬà³�ಲೋಅರà³�‌ಗಳ ವಾಕà³� ಮತà³�ತà³� ಅಭಿವà³�ಯಕà³�ತಿ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯವನà³�ನà³� ಕಸಿದà³� ತಾಯà³�ನಾಡಿನಿಂದಲೇ ಅವರನà³�ನà³� ದೂರ ಇಡà³�ವ ಕಾನೂನà³�, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲà³�ಲಿ ಹೊರಹೊಮà³�ಮಿದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಎಳೆಯೊಂದನà³�ನೇ ಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಮà³�ಗà³�ಧರನà³�ನà³�, ಅಮಾಯಕರನà³�ನà³�, ಇನà³�ನೂ ವಾಸà³�ತವ ಜಗತà³�ತನà³�ನà³� ಪೂರà³�ಣ ಅರಿಯದ ನೆಟಿಜನà³�‌ರನà³�ನà³�  ಜೈಲಿಗೆ ದೂಡà³�ವ, ಸಮಾಜದಿಂದ ತಿರಸà³�ಕಾರಕà³�ಕೊಳಗಾಗà³�ವ ಸಂಕಷà³�ಟಗಳಿಗೂ ಒಡà³�ಡà³�ತà³�ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕà³�ಕೆ ಪà³�ರಾಣ ಕಳೆದà³�ಕೊಂಡವರ ಸಂಖà³�ಯೆಯೂ ಚಿಕà³�ಕದೇನಲà³�ಲ.

ಮನà³�ಷà³�ಯ ಮà³�ಕà³�ತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬಲà³�ಲ, ಮಾತನಾಡಬಲà³�ಲà³�ಲ. ಆದರೆ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಎಂಬ ವಾಸà³�ತವ ಜಗತà³�ತಿನಲà³�ಲಿ ಅದೃಶà³�ಯನಾಗಿಯೂ ಇರಬಲà³�ಲ. ಈ ಯೋಚನೆ ಅವನ ತೀಕà³�ಷà³�ಣ ಬà³�ದà³�ಧಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಮà³�ಗà³�ಧನಾಗಿ, ಶà³�ರಮಜೀವಿ, ಸೌಮà³�ಯಜೀವಿ ಎಂದà³� ತೋರಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಲೇ, ನಿಜ ಜೀವನದಲà³�ಲಿ ಆಡದ ಮಾತà³�ಗಳನà³�ನà³�, ಬಿಚà³�ಚಿಡದ ಗà³�ಟà³�ಟà³�ಗಳನà³�ನà³�, ಶಕà³�ತಿ ಪà³�ರದರà³�ಶನಕà³�ಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಾಗದೆಡೆ ಮಾತಿನ ಬಾಣವನà³�ನà³� ಹರಿಯಬಿಡà³�ವ, ಅದೂ ಅದೃಶà³�ಯರೂಪದ ‘false identity’ಯ ಅಥವಾ ‘invisible man’ನಂತಹ ರೋಚಕ ಮà³�ಖವಾಡಗಳà³� ಕಾದಂಬರಿಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಶಸà³�ತà³�ರಾಸà³�ತà³�ರಗಳಂತೆ ತೋರಿದವà³�. ಆತ  ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಸà³�ತವ ಬದà³�ಕಿನ ಪà³�ರಜೆಯಾಗà³�ತà³�ತಾ ಹೋದ. ಮರà³�ಯಾದೆ, ಅಂತಸà³�ತà³�, ಅಧಿಕಾರ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳೆಲà³�ಲವà³�ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನà³�ನವಾದ ‘ಸೋಷಿಯಲà³� ಮೀಡಿಯಾ à²�ಡೆಂಟಿಟಿ’ ಮತà³�ತà³� ‘ಸà³�ಟೇಟಸà³�’ ಬದà³�ಕಿನ ಅವಿಭಾಜà³�ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯà³�ತà³�ತಾ ಬಂದವà³�. ಆದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲà³�ಲಿರà³�ವ ‘ಕಾನೂನà³�’ ಎಂಬ ಛಡಿ à²�ಟಿನ ಭಯ ಇಲà³�ಲದಿರà³�ವà³�ದà³�, ಮತà³�ತೊಬà³�ಬರ ಜೀವನದಲà³�ಲಿ ನಾವà³� ಮೂಗà³�ತೂರಿಸà³�ವà³�ದà³�, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋವà³�ಂಟà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದà³� ತಪà³�ಪà³� ಎನà³�ನà³�ವ ಭಾವನೆಗಳà³� ಶೂನà³�ಯ ಎನà³�ನà³�ವಷà³�ಟà³� ಕà³�ರà³�ಡà³� ಜಾಣà³�ಮೆ ತೋರà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಸರà³�ವೇ ಸಾಮಾನà³�ಯ.

ಮಕà³�ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲà³�ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲà³�ಲಿ ಕಲಿಸà³�ವ, ಅವರೇ ಖà³�ದà³�ದà³� ಕಲಿಯಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿರà³�ವ ಸೂಕà³�ಷà³�ಮ ಸಂಗತಿಗಳನà³�ನà³� ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಲಿಸà³�ವà³�ದà³� ಸà³�ವಲà³�ಪ ಕಷà³�ಟದ ಕೆಲಸವೇ. ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಬಳಕೆಗೆ ಮà³�ಂದಾಗà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಾಸà³�ತವದ ಅರಿವà³�ಂಟà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�, ಕಾನೂನಿನ ಕಲಂಗಳ ಪರಿಭಾಷೆ ಕಲಿಸà³�ವà³�ದà³�, ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸೇವಾದಾತರ ಪà³�ರೈವೆಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನà³�ನà³� ಓದà³�ವ ಅಭà³�ಯಾಸ ಬೆಳೆಸà³�ವà³�ದà³�… ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳà³� ಪà³�ರಾಥಮಿಕ ಕಲಿಕಾ ಪಟà³�ಟಿಯಲà³�ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳà³�.

ನಮ�ಮ ನಾಯಕರ�ಗಳಂತೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನ ಸಮ�ದಾಯ, ಗ�ಂಪ� ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಕಟ�ಟ�ವ ಜನಸಾಮಾನ�ಯರ� ಇಲ�ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ�ಕರ ಸಮ�ದಾಯ ರೂಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ಶ�ರಮಿಸ�ವಾಗ ಮಾನವೀಯ ಸೂಕ�ಷ�ಮಗಳ ಬಗ�ಗೆ, ಪ�ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ�ಷಣದ ಬಗ�ಗೆ ಎಷ�ಟ� ಗಮನ ಇರಿಸ�ತ�ತಾರೆ ಎಂಬ�ದ� ಮತ�ತೊಂದ� ಪ�ರಶ�ನೆ. ಇದ� ಸೇವಾದಾತರ ಜವಾಬ�ದಾರಿ ಆಗಬೇಕ� ಎಂಬ�ದ� ನನ�ನ ವಾದ.

ಎಷà³�ಟೋ ಬಾರಿ ಟೈಪಿಸಲà³�ಪಟà³�ಟ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವà³� ಸಾಲà³�ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬà³�ಬ ವà³�ಯಕà³�ತಿ, ಸಮà³�ದಾಯವನà³�ನà³� ಕಟà³�ಟಿ ಹಾಕà³�ವ, ಹಿಂಸೆ, ಶೋಷಣೆ, ತೆಗಳಿಕೆಯಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯ  ಶಿಕà³�ಷೆಗೆ ಗà³�ರಿಪಡಿಸà³�ವ ಪರಿಪಾಠ 300ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಜನರನà³�ನà³� ಬಲಿ ತೆಗೆದà³�ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದà³� ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕಾಯà³�ದೆಯ ಸೆಕà³�ಷನà³� 66(ಎ) ಯ ಕರಿನೆರಳಿನ ಜೊತೆಗೇ ಸೇರಿದ ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಕಾನೂನà³� ಈಗ ಇಲà³�ಲವಾದರೂ, ಅದನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸಲà³� ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಅನಂತರ ಅದರ ದà³�ರà³�ಬಳಕೆಯ ಅಂಶಗಳà³� ನಮà³�ಮ ಅಂತರà³�ಜಾಲದ ಬದà³�ಕಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಠಗಳಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಸà³�ಪà³�ರೀಂಕೋರà³�ಟà³� ಇಂತಹ ಕಾನೂನೊಂದನà³�ನà³� ರದà³�ದà³�ಗೊಳಿಸಿದà³�ದರೂ, ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ ಸೇವಾ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳ, ಬà³�ಲಾಗà³�ಗಳ, ಸಮà³�ದಾಯಗಳ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನà³�ನà³� ಎತà³�ತಿ ಹಿಡಿಯà³�ವ ಇದೇ ಕಾಯà³�ದೆಯ ಕಲಂ 76  ಇನà³�ನೂ ಜಾರಿಯಲà³�ಲಿದೆ. ಜಾಲತಾಣಗಳà³� ತಮà³�ಮ ಮಾರà³�ಕಟà³�ಟೆಯ ವಿಸà³�ತಾರಕà³�ಕಾಗಿ ಹೊರತರà³�ವ ಸೇವೆಗಳà³� ಅವನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ವ ಆಯà³�ಕೆಯನà³�ನà³�, ಸದà³�ಬಳಕೆ ಆಲೋಚನೆಯನà³�ನà³� ಬಳಕೆದಾರನಿಗೇ ಬಿಟà³�ಟಿರà³�ತà³�ತವೆ. ಬಳಕೆಯನà³�ನà³� ನಿಯಂತà³�ರಿಸà³�ವ ಕಾರà³�ಯ, ಬಳಕೆದಾರನ ಖಾಸಗಿತನವನà³�ನà³�, ಗೋಪà³�ಯತೆಯನà³�ನà³� ಉಲà³�ಲಂಘಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳಿದà³�ದà³�, ಸರà³�ಕಾರದ ಒತà³�ತಡಕà³�ಕೆ ಸೇವಾದಾತರà³� ಮಣಿಯà³�ವ ಎಲà³�ಲ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.

ಕಲಂ 69(ಎ) ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�‌ ಮಾಧà³�ಯಮದ ಮೂಲಕ ಯಾವà³�ದೇ ಮಾಹಿತಿ ಜನರಿಗೆ ತಲà³�ಪದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲà³� ಸರà³�ಕಾರಕà³�ಕೆ ನಿರà³�ದೇಶನ ನೀಡà³�ವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡà³�ತà³�ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನà³�ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಜನರಿಗೆ ತಲà³�ಪದಂತಾದರೆ? ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಸರà³�ಕಾರ ನಿರà³�ಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪಟà³�ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ,  ಇಂತಹ ಸಾಧà³�ಯತೆಯನà³�ನೂ ಅಲà³�ಲಗಳೆಯà³�ವಂತಿಲà³�ಲ.

ಕà³�ರಿಮಿನಲà³� ಅಫೆನà³�ಸà³� ಅಥವಾ ಕೌಂಟರà³� ಟೆರರಿಸಂನಂತಹ ಪದಬಳಕೆಯ, ವಿದà³�ಯà³�ನà³�ಮಾನವಾಗಿ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಹರಿದಾಡà³�ವ ನಮà³�ಮೆಲà³�ಲ ಗೋಪà³�ಯ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³�, ಅದರಲà³�ಲಿ ಬರà³�ವ ಸà³�ಪà³�ಯಾಮà³�  ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ವà³�ಯಕà³�ತಿಗತ ತಪà³�ಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಕಾನೂನà³� ಸà³�ವà³�ಯವಸà³�ಥೆ ಕಾಪಾಡಲà³� ಇರà³�ವ ಪೊಲೀಸà³�, ಕೋರà³�ಟà³� ಕಚೇರಿಗಳಲà³�ಲಿನ ಲಾಯರà³�ಗಳಿಗೆ ನಿಜ ಜಗತà³�ತಿನ ಆಗà³�ಹೋಗà³�ಗಳ ಅರಿವà³� ಇದà³�ದà³�, ಕಾನೂನನà³�ನà³� ಚಲಾಯಿಸà³�ವ ಅಥವಾ ಅದನà³�ನà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಪà³�ರಬà³�ದà³�ಧತೆ ವರà³�ಷಗಳ ಅನà³�ಭವದಿಂದ ಬಂದಿರà³�ತà³�ತದೆ. ಇದನà³�ನೇ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ ಜಗತà³�ತಿನಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ವಾಗ, ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಜà³�ಞಾನದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸದà³�ಬಳಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಾಗದಿರಬಹà³�ದà³�. ಬಳಕೆದಾರ ಕೂಡ ತನà³�ನ ಮಾತಿನ ಹರಿತವನà³�ನà³� ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲà³�ಲಿ ಜಾಣತನದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸೋತಲà³�ಲಿ, ಕà³�ಷಣಾರà³�ಧದಲà³�ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ಒಂದà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯನà³�ನà³� ಹಾಳà³�ಗೆಡವಿ, ಅಸà³�ಥಿರತೆಯನà³�ನà³� ತರಬಲà³�ಲ.

ಒಟ�ಟಾರೆ ಹೇಳ�ವ�ದಾದರೆ, ಸ�ಂದರ ವಿಶ�ವದ ಕನಸೊಂದನ�ನ� ಕಟ�ಟಿ, ಎಲ�ಲರನ�ನೂ ಸಮಾನರಾಗಿ ಕಾಣ�ವ ಸಮ�ದಾಯವನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸ�ವ ಕೆಲಸ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಸಾಧ�ಯ. ಶತಮಾನಗಳ ಕಳೆಯ ತೊಳೆದ�, ಜಗತ�ತಿನ ಜ�ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ�ನ� ತಟಸ�ಥ ನಿಲ�ವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ�ಲವನ�ನೂ, ಎಲ�ಲರಿಗೆ ಲಭ�ಯವಾಗಿಸ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಂತಹ ಸಮ�ದಾಯ ನಮಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಆದರೆ, ಮತ�ತೊಂದೆಡೆ ಕನ�ನಡ ಕಟ�ಟ�ವ, ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಸ�ಧಾರಿಸ�ವ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ�ಯಗಳನ�ನ� ಎತ�ತಿ ಹಿಡಿಯ�ವ, ವಾಕ� ಹಾಗೂ ಅಭಿವ�ಯಕ�ತಿ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯಕ�ಕೆ ಎರವಾಗ�ವ ಕಾನೂನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ�ವ, ಜನಸಂಘಟನೆಯನ�ನ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸ�ವ ಅದೆಷ�ಟೋ ಯೋಜನೆಗಳ� ನಮ�ಮ ಕಣ�ಣಮ�ಂದಿವೆ. ಈ ಸಾಧ�ಯತೆಗಳನ�ನ� ಮತ�ತ� ಇವನ�ನ� ಸಾಧಿಸಲ� ಬೇಕಿರ�ವ ಪ�ರೌಢಿಮೆಯನ�ನ� ಜನಸಾಮಾನ�ಯರಲ�ಲಿ ಬೆಳೆಸ�ವ ಕಾರ�ಯ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಸದ�ಬಳಕೆಯ ಮಾತ� ಬಂದಾಗ, 2013ರಲ�ಲಿ ಟೆಡ�‌ಟಾಕ�‌ನಲ�ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೀನ�ಯಾದ ಮಸ�ಸಾಯ� ಸಮ�ದಾಯದ ರಿಚರ�ಡ� ಟ�ರೆರೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ�ತ�ತಾನೆ. ಕಾಡೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ�ದ ಪ�ರದೇಶದಲ�ಲಿ ಜೀವನದ ದಾರಿಗೆಂದ� ಸಾಕಿದ�ದ ಹಸ�ಗಳನ�ನ� ಕೊಂದ� ತಿನ�ನ�ತ�ತಿದ�ದ ಸಿಂಹಗಳನ�ನ� ಈತ ದ�ವೇಷಿಸ�ತ�ತಿದ�ದ. ಕಡೆಗೆ ಸೋಲಾರ� ಪ�ಯಾನಲ�‌ಗಳನ�ನ� ಬಳಸಿ, ಆಗಾಗ�ಗೆ ಮಿನ�ಗ�ವ ದೀಪಗಳನ�ನ� ಬೆಳಗ�ವಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ�ನ ಸಮ�ದಾಯದ ಹಸ�ಗಳನ�ನ� ಉಳಿಸಿದ ಆತನ ಕತೆ, ತಂತ�ರಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಬಳಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ಬೇಕಿರ�ವ ಸಾಮಾನ�ಯ ಜ�ಞಾನದ ಅಗತ�ಯವನ�ನ� ಒತ�ತಿ ಹೇಳ�ತ�ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ�ನ� ಹತ�ತಿಕ�ಕಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗದಿದ�ದರೂ, ಅವನ�ನ� ವ�ಯಕ�ತಪಡಿಸ�ವಲ�ಲಿ ತೋರಬೇಕಾದ ಸಂಯಮವನ�ನ� ಕಲಿಸ�ತ�ತದೆ ಅಥವಾ ಎಲ�ಲರಿಗೂ ಒಪ�ಪಿಗೆಯಾಗ�ವಂತಹ ಮಾರ�ಗವನ�ನ� ಕಂಡ�ಕೊಳ�ಳಲ� ಸಹಕರಿಸ�ತ�ತದೆ.