ಜಗತà³�ತನೇ ಕಿರಿದಾಗಿಸಿದ WWW ಇತಿಹಾಸ – ೧ – ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡ

ಫೆಬà³�ರವರಿ ೨೧, ೨೦೧೨ – ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕ ಅಂಕಣ
ಮಾರà³�ಚà³� ೧೯೮೯ ರ ಮಾರà³�ಚà³� ೧೩ ರಂದà³�  à²Ÿà²¿à²®à³� ಬರà³�ನರà³�ಸà³�ಲೀ à²ªà³�ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಹೊಸದೊಂದà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಆವಿಷà³�ಕಾರ ಇಡೀ ಜಗತà³�ತಿನ ದಿಕà³�ಕನà³�ನೇ ಬದಲಿಸಿತà³�.  à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²¯à²¨à³�ನà³� ಇತರರೊಡನೆ ವಿದà³�ಯà³�ನà³�ಮಾನ ವಿಧಾನದಲà³�ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಮà³�ನà³�ನà³�ಡಿ ಬರೆದ ಈ ಆವಿಷà³�ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಯà³�ಗದ ಆರಂಭಕà³�ಕೂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತà³�ಯà³�ರೋಪಿಯನà³� ಆರà³�ಗನೈಸೇಷನà³� ಫಾರà³� ನà³�ಯೂಕà³�ಲಿಯರà³� ರಿಸರà³�ಚà³� (CERN) à²¤à²‚ತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕà³�ರಾಂತಿಯನà³�ನà³� ಚಿಗà³�ರಿಸಿದ  ವರà³�ಡà³� ವೈಡà³� ವೆಬà³� ನ ಹà³�ಟà³�ಟà³�ಹಬà³�ಬವನà³�ನà³� ಮಾರà³�ಚà³� ೧೩ ರಂದà³� ಆಚರಿಸಿತà³�ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಇಲà³�ಲದಿದà³�ದರೆ ಇಂದೂ ಕೂಡ ನಾವà³� ಪರಲೋಕದಲà³�ಲಿ ಪರದೇಶಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕಾಗà³�ತಿತà³�ತೋ à²�ನೋಇವತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡಿಗ ಕà³�ಂವೆಪà³�ರವರ ವಿಶà³�ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ಓದಿಕೊಂಡà³� ಕà³�ಂತಲà³�ಲೇ ಕನà³�ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆಮನà³�ಜಮತದ ಒಳಿತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಅಗà³�ತà³�ತಿರಲಿಲà³�ಲಇಷà³�ಟೆಲà³�ಲಾ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಿದ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ನ ಬಗà³�ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲà³� ಈ ಲೇಖನ.
ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಮತà³�ತೆ ವರà³�ಡà³� ವೈಡà³� ವೆಬà³� ಈ ಎರಡà³� ಪದಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಸà³�ವಲà³�ಪ ತಿಳಿದà³�ಕೊಳà³�ಳೋಣ.  à²‡à²‚ಟರà³�ನೆಟà³� ಬಳಕೆ ಶà³�ರà³�ವಾಗಿದà³�ದà³� ೧೯೫೦ ರಲà³�ಲಿಇದà³� ಒಂದೊಕà³�ಕೊಂದà³� ಬೆಸೆದà³�ಕೊಂಡಿರà³�ವ ನೆಟà³�ವರà³�ಕà³� ಗಳ ಒಂದà³� ಜಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹà³�ದà³�ಈ ಒಂದà³� ಜಾಲದಲà³�ಲಿ ಡಾಟ (Data) à²ªà³�ಯಾಕೆಟà³� ಗಳà³� ಸಂಚರಿಸà³�ತà³�ತವೆಈ ನೆಟà³�ವರà³�ಕà³� ಸಂವಾದಕà³�ಕೆ ಸಿಸà³�ಟಂಗಳಲà³�ಲಿ  ಇಂದà³� ನಾವà³� TCP/IP Protocol (ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ತà³�ತೇವೆ.

ವರà³�ಡà³� ವೈಡà³� ವೆಬà³� ಅನà³�ನೋದà³� ಇದಕà³�ಕಿಂತ ಸà³�ವಲà³�ಪ ಭಿನà³�ನ.  à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²—ಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡ ಅಸಂಖà³�ಯಾಂತ ಸರà³�ವರà³� ಗಳ ನೆಟà³�ವರà³�ಕà³� ಆದ ವೆಬà³�ತನà³�ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ನ ಮೂಲಕ ಇತರೆ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಅಂದರೆ ಬà³�ರೌಸರà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಓದಲಿಕà³�ಕಾಗà³�ವಂತಹ ಒಂದà³� ವಿಶೇಷ ವಿನà³�ಯಾಸದ ಕಡತವಾಗಿ(File) à²Žà²²à³�ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಅನà³�ವà³� ಮಾಡಿಕೊಡà³�ತà³�ತದೆ.
CERN à²¨à²²à³�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಅಲà³�ಲಿನ ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯà³�ವಂತೆ ಮಾಡಲà³� ಸಿದà³�ಧಪಡಿಸಿದ ವೆಬà³�ಇದà³� ಈಗ ಎಲà³�ಲರ ಲೆಕà³�ಕಾಚಾರಗಳನà³�ನà³� ಮೀರಿ ಜಗತà³�ತಿನ ಕಾಲà³�ಭಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಬà³�ದà³�ದಿಮತà³�ತೆಗೆ ನಿಲà³�ಕà³�ವಂತಹ ಎಲà³�ಲ ಕೆಲಸಗಳನà³�ನà³� ತನà³�ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹà³�ದà³� ಅನà³�ನೋದನà³�ನ ತೋರಿಸà³�ತà³�ತಲೇ ಬಂದಿದೆಈಮೈಲà³� ಕಳಿಸà³�ವà³�ದà³�ಚಾಟà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�ತಮà³�ಮಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅವರದೇ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ತಿಳಿಸà³�ವà³�ದಿರಬಹà³�ದà³�ಕಲಿಕೆಮನೋರಂಜನೆಫೈಲà³�ಗಳನà³�ನà³� ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ನಲà³�ಲ ನಲà³�ಲೆಯರ ಡೇಟಿಂಗà³� ಕೂಡ.  à²‡à²¦à²•à³�ಕೆ ನೀವà³� ನಿಮà³�ಮದೇ ಆದ ಅಂಶಗಳನà³�ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳà³�ಳ ಬಹà³�ದà³�.  à²‡à²¦à²¿à²·à³�ಟೇ ಅಲà³�ಲ ಈ ಪಟà³�ಟಿ ಬೆಳೆಯà³�ತà³�ತಲೇ ಇದೆ.

ಇಷà³�ಟೆಲà³�ಲಾ ಮಾಡಿರà³�ವ ವೆಬà³� ತನà³�ನ ೨೦ ವರà³�ಷಗಳಲà³�ಲಿ  ಜಗತà³�ತಿನ ಜà³�ಞಾನ ಭಂಡಾರವನà³�ನೇ ತನà³�ನಲà³�ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಜಗತà³�ತಿನ ಅನೇಕರ ದೈನಂದಿಕ ಕಾರà³�ಯಚಟà³�ವಟಿಕೆಗಳ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆಇದà³� ಒಂದಿನಿತà³� ಮà³�ನಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಂದಿನ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕà³�ಕೆ ಆಗಬಹà³�ದಾದ ನಷà³�ಟ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಡಾಲರà³� ಗಳಷà³�ಟà³�.
CERN à²¶à³�ಕà³�ರವಾರ ಹದಿಮೂರರಂದà³�ತನà³�ನ ಕೆಲಸಗಾರನಾದ ಬà³�ರಿಟನà³� ನ ಟಿಂ ಬರà³�ನಸà³� ಲೀ (Tim Berners-Lee) à³§à³¯à³®à³© ರ ಇದೇ ದಿನ ಮಂಡಿಸಿದà³�ದ  Universal linked information system à²®à³�ಂದೆ೨೦ ವರà³�ಷಗಳ ಸà³�ದೀರà³�ಘ ಅವಧಿಯಲà³�ಲಿ ವರà³�ಡà³� ವೈಡà³� ವೆಬà³� ದೈತà³�ಯವಾಗಿ ನಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಟà³�ಟಿದೆತನà³�ನಲà³�ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿರà³�ವಹಣೆಯನà³�ನà³� ಉತà³�ತಮ ಪಡಿಸಲಿಕà³�ಕೆ  CERN   à²¸à²¿à²¦à³�ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವೆಬà³� ಅನà³�ನೋ ಸಿಸà³�ಟಂ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಾಂಶ ಅಲà³�ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲಸಗಿಟà³�ಟಿಸಿಕೊಳà³�ತಿರೋ ಸಾವಿರಾರà³� ಜನರ ಸಂಪರà³�ಕಕà³�ಕೆಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಪರಸà³�ಪರ ಹಂಚಿಕೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೆನà³�ನà³�ನೆಲà³�ಬà³�.
ಬರà³�ನಸà³� ಲೀ ಪà³�ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲà³�ಲಿ ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನ ಆಪರೇಟಿಂಗà³� ಸಿಸà³�ಟಂ ಇತರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗà³� ಸಿಸà³�ಟಂಗಳೊಡನೆ ದೂರದ (ರಿಮೋಟà³�)ಪà³�ರದೇಶದಿಂದಲೇ ಸಂದೇಶ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವಂತಾಗಬೇಕà³� ಅನà³�ನà³�ವ ಅಂಶವà³� ಸೇರಿತà³�ತà³�.