ಕ�ರಿಯೇಟೀವ� ಕಾಮನ�ಸ�, ಸಮೂಹ ಹಾಗೂ ಪ�ಸ�ತಕ ಸಂಚಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂಜನರ ಪ�ಸ�ತಕಗಳ�

ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳà³� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರà³�ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳಲಿವೆ à²Žà²‚ದà³� ೨೦೧೪ರ ನವೆಂಬರà³�‌ನಲà³�ಲಿ ತೇಜಸà³�ವಿನಿ ನಿರಂಜನರà³� ೫೫ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಕà³�ರಿಯೇಟೀವà³� ಕಾಮನà³�ಸà³� ಲೈಸೆನà³�ಸà³�‌ನಡಿಯಲà³�ಲಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದ ಬಗà³�ಗೆ ಬರೆದಿದà³�ದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲà³�ಲಿ ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ, ಅವನà³�ನà³� ಡಿಜಿಟೈಸà³� ಮಾಡà³�ವ ಅನೇಕ ಇಮೇಲà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮà³�ದಾಯದ ಅನೇಕರ ಮಧà³�ಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲಾಗಿತà³�ತà³�. ತೇಜಸà³�ವಿನಿಯವರೊಡನೆ ಅವರ ಬಳಿಯಿರà³�ವ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಕà³�ಯಾನà³� ಮಾಡà³�ವ ಕೆಲಸದ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಒಂದೆರೆಡà³� ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರಸà³�ಮರಣೆ ಮತà³�ತà³� ಕಲà³�ಯಾಣ ಸà³�ವಾಮಿ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಜಯನಗರದ ಸಪà³�ನಬà³�ಕà³�ಸà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಕೊಂಡà³� ತಂದಿದà³�ದೆ ಕೂಡ. à²•à³†à²²à²µà²°à²¨à³�ನà³� ನಿರಂಜನರ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪà³�ರತಿ ಇದà³�ದಲà³�ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದೂ ಕೇಳಿದà³�ದೆ. 
ನಾಲà³�ಕà³� ದಿನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಮೇಲà³� ಮಾಡಿದ ಶà³�ರೀನಿಧಿ ಟಿ.ಜಿ. ನಮà³�ಮ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯದಲà³�ಲೇ à²²à²­à³�ಯವಿದà³�ಧ ೬ ನಿರಂಜನರ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ತಿಳಿಸಿದà³�ದರà³�. ಈ ಇಮೇಲà³� ನೋಡಿದ ತಕà³�ಷಣ “ಕಂಕà³�ಳಲà³�ಲೇ ಮಗà³� ಹಿಡಿದà³� ಊರೆಲà³�ಲ ಹà³�ಡà³�ಕಿದರಂತೆ” ಎನà³�ನà³�ವ ಮಾತà³� ತಕà³�ಷಣ ನೆನಪಾಯಿತà³�. ನಿರಂಜನ ಎಂದà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಸಂಚಯದಲà³�ಲಿ ಹà³�ಡà³�ಕಿದಾಕà³�ಷಣ ಸಿಕà³�ಕ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪಟà³�ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡà³� ಬಂದಿತà³�. ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³� ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾಲಯದ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯಲà³�ಲಿ ಇದà³�ದದà³�ದà³� ಇನà³�ನೊಂದà³� ವಿಶೇಷ. 
ನಮà³�ಮ ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ à²¯à³‹à²œà²¨à³†à²¯ ಮೂಲಕ ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾಲಯದ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾದಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವ ಸà³�ಕà³�ಯಾನà³� ಮಾಡಿದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಹೆಸರà³�, ಅವà³�ಗಳ ಪà³�ರಕಾಶಕರà³� ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡೀಕರಿಸà³�ವ ಕೆಲಸಕà³�ಕೆ ಸಮà³�ದಾಯದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದà³�ಕೊಂಡಿದà³�ದೆವà³�. ಈಗಲೂ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾದ ಮತà³�ತಷà³�ಟà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಹೆಸರಿನ ಕನà³�ನಡೀಕರಣ ಇಲà³�ಲಿ ನೆಡೆದಿದೆ. 
ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನà³�ಸà³�ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದà³�ದà³�, ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಸೋರà³�ಸà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲà³� ಅನà³�ವà³� ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.  à²†à²¸à²•à³�ತರà³� ಈ ಕೆಲಸದಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮೊಡನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹà³�ದಾಗಿದೆ. 
ವಿಮೋಚನೆ (1953)  ಪà³�ಸà³�ತಕವನà³�ನà³� ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಲà³� ಕೊಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕà³�ಲಿಕà³�ಕಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತà³�ರದಲà³�ಲಿರà³�ವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಕಂಡà³� ಬರà³�ತà³�ತದೆ. 

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ�‌ಗೆ ಲಾಗಿನ� ಆಗಿ ಕೆಂಪ�ಬಣ�ಣದ ಸಂಖ�ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ.

ನಂತರ ಬಲಬದಿಯಲà³�ಲಿ ಕಾಣà³�ವ ಪà³�ಸà³�ತಕದ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಎಡಬದಿಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲà³�ಲಿ ತà³�ಂಬಿ. ಪà³�ಟದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣà³�ವ ಬಣà³�ಣದ ಪà³�ಟ ಸà³�ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯಲà³�ಲಿ ಅನà³�ವಯವಾಗà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ಆಯà³�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡà³�, ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಉಳಿಸಿ. (    à²ªà³�ಟದಲà³�ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದà³�ದà³�, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಕಡೆಯ ಹಳದಿ ಬಣà³�ಣದ ಗà³�ಂಡಿಯನà³�ನà³� ಆಯà³�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡà³�, ಪà³�ಟ ಉಳಿಸಬೇಕà³�.

ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಓದà³�ವ ಜೊತೆಗೆ, ಅವà³�ಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಿಮà³�ಮ ಕೊಡà³�ಗೆ ನೀಡಿ. ಕನà³�ನಡ ಸಂಚಯ, ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ, ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯ, ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ, ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಸೋರà³�ಸà³� ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿರà³�ವ ಕೆಲವà³� ವೇದಿಕೆಗಳಷà³�ತೇ. ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವà³�ದà³� ಕನà³�ನಡಿಗರ ಕೈಯಲà³�ಲಿದೆ.