Syntax highlighter: ಗ�ಯಾಜೆಟ� ಈಗ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯ

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³�ಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಮಾಡà³�ಯೂಲà³�ಗಳಲà³�ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³� ನಿವಾರಿಸà³�ವà³�ದà³� ಕಷà³�ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿತà³�ತà³�. ಪà³�ರತಿ ಸಾಲಿನಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ವ ಬà³�ರಾಕೆಟà³�ಟà³�, ವೇರಿಯಬಲà³�ಲà³�ಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಪà³�ರಾರಂಭ ಮತà³�ತà³� ಕೊನೆ ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವà³�ದರಲà³�ಲೇ ಹೈರಾಣಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಇದಕà³�ಕೆ ಪà³�ರೋಗಾಮರà³�ಗಳ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ “ಇಂಡೆಂಟೇಷನà³�” ಸರಿ ಇದà³�ದಿದà³�ದರೆ ಎಂದà³� ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹà³�ದà³�. ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³�ಗಳನà³�ನà³� ಸರಿಪಡಿಸà³�ವಾಗ ಹಲವಾರà³� ಗಂಟೆ ಸಮಯ ವà³�ಯಯಿಸಿದà³�ದನà³�ನà³� ಇಲà³�ಲಿ ನೆನಪಿಸಕೊಳà³�ಳಬಯಸà³�ತà³�ತೇನೆ. 
ಮೊನà³�ನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಗೇಶà³� ಜೊತೆ ಫಿಲà³�ಮà³� ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� ಸರಿಪಡಿಸà³�ವಾಗ ಕಣà³�ಣಿಗೆ ಬಿದà³�ದ ಸಿಂಟà³�ಯಾಕà³�ಸà³� ಹೈಲೈಟರà³� ಬಳಸಿ ನೋಡಿ ಅದನà³�ನà³� ಇತರರಿಗೂ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತà³�. ಇಂದà³� ಇದà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಸೋರà³�ಸà³� ಎರಡರಲà³�ಲೂ ಲಭà³�ಯವಿದೆ. 
�
ನಿಮ�ಮಖಾತೆಯಲ�ಲಿ ಸಿಂಟ�ಯಾಕ�ಸ� ಹೈಲೈಟರ� ಇದ�ದಲ�ಲಿ, ಟೆಂಪ�ಲೇಟ�ಗಳ� ಮೇಲ�ಕಂಡಂತೆ ಕಾಣ�ತ�ತವೆ.
ನಿಮà³�ಮ ಖಾತೆಯಲà³�ಲಿ ಈ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಸಕà³�ರಿಯಗೊಳಿಸಲà³� ಪà³�ರಾಶಸà³�ತà³�ಯಗಳಲà³�ಲಿನ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಟà³�ಯಾಬà³� ನೋಡಿ. 
�

ಪ�ಸ�ತಕ ಸಂಚಯದ ಪ�ಸ�ತಕಗಳನ�ನ� ವಿಕಿಯಲ�ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ� ಸಹಕರಿಸಿ

ಮೊದಲ ಹಂತ:
ಸಂಚಯದ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯ (‌http://pustaka.sanchaya.net) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾ ಮತà³�ತà³� ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಹà³�ಡà³�ಕಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ನಮà³�ಮ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದà³�ದà³� ನಿಮà³�ಮೆಲà³�ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. à²‡à²²à³�ಲಿ ಸಾಹಿತà³�ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಕಲೆ, ವಿಜà³�ಞಾನ, ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಇತರೆ ೧೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ವರà³�ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಿವೆ. à²ªà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯದಲà³�ಲಿ ವರà³�ಗಗಳ ಪಟà³�ಟಿಯನà³�ನೂ, ಅವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ ಸೌಲಭà³�ಯವನà³�ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಲà³�ಲಿ ಅತà³�ಯà³�ತà³�ತಮವಾದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಲà³� ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆ. ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಲà³�ಲಿ ಯಾವà³�ವà³� ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ಟ ಹೊಂದಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದನà³�ನà³� ನೀವà³�ಗಳà³� ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿದೆ. ಇದà³� ನಮà³�ಮ ಯೋಜನೆಯನà³�ನà³� ಮತà³�ತೊಂದà³� ಹಂತಕà³�ಕೆ ಒಯà³�ಯಲà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಪà³�ಸà³�ತಕದ ಹೆಸರà³�ಗಳನà³�ನà³� ‌pustaka.sancaya.netನಲà³�ಲಿ ಹà³�ಡà³�ಕಿ, ಆಯಾ ಲೈಬà³�ರರಿಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಿ ಓದà³�ವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಈ ತಿಂಗಳ ೨೨ರ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ಮà³�ಗಿಸà³�ವ ಆಲೋಚನೆ ಇದà³�ದà³�, ನಿಮà³�ಮ ಕೈಲಾದಷà³�ತà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡà³�ವಿರೆಂದà³� ನಂಬಿದà³�ದೇವೆ. ನಮà³�ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಈ ಪೋಸà³�ಟಿಗೆ ಒಂದà³� ಕಾಮೆಂಟà³� ಹಾಕಿ. 


ಬೀದರ� ಫೋಟೋಗ�ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಜೊತೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸ�ತ�ತ

ವಾರಾಂತà³�ಯದಲà³�ಲಿ ಬೀದರà³�‌ನಲà³�ಲಿದà³�ದಾಗ ಅಲà³�ಲಿನ ಯà³�ವ ಫೋಟೋಗà³�ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸà³�ಯರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡà³�ವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕà³�ಕಿತà³�. ಅವರಲà³�ಲಿ ಕೆಲವರà³� ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನà³�ಸà³�‌ಗೆ ತಮà³�ಮ ಫೋಟೋಗಳನà³�ನà³� ಅಪà³�ಲೋಡà³� ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ಕೇಳಿ ಖà³�ಷಿಯೂ ಆಯಿತà³�. ಅವರ ಕೆಲವà³� ಪà³�ರಶà³�ನೆಗಳಿಗೆ ಉತà³�ತರಿಸಿ ಬೀದರà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗà³�ಂಪಿನಲà³�ಲಿ ಒಂದಾಗà³�ವಂತೆ ಹೇಳà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾಗ ರಿಷಿಕೇಷà³� ಬಹಾದà³�ದೂರà³� ದೇಸಾಯಿ ಅವರà³� ತೆಗೆದ ಚಿತà³�ರ. Wikipedians discussing with members of Bidar photography society ಬೀದರà³� ಇತಿಹಾಸ, ಕಲೆ, ಪರಿಸರ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತà³�ರಗಳನà³�ನà³� ಸೆರೆಹಿಡಿಯà³�ವ ಮೂಲಕ ವಿಕಿ ಕಾಮನà³�ಸà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಈ ತಂಡ ಇನà³�ಮà³�ಂದೆ ತಮà³�ಮ ಕೊಡà³�ಗೆಗಳನà³�ನà³� ನೀಡಲಿದೆ. ಪà³�ರಜಾವಾಣಿಯಲà³�ಲಿ ಭಾನà³�ವಾರ ೬, ಡಿಸೆಂಬರà³� ೨೦೧೫ ರಂದà³� ಪà³�ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನ‘ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಿ’ Sun, 12/06/2015 – 15:29 ಬೀದರà³�: ಪà³�ರತಿಯೊಬà³�ಬರà³� ಇಂದà³� ತà³�ರà³�ತà³� ಹಾಗೂ ಅಗತà³�ಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದ ಮೊರೆ ಹೋಗà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾರೆ. ಆದà³�ದರಿಂದ ಪà³�ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸà³�ವಂತಾಗಲà³� ಸà³�ಥಳೀಯರà³� ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದಲà³�ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಪà³�‌ಲೋಡà³�‌ ಮಾಡಬೇಕà³� ಎಂದà³� ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದ ಸಂಚಾಲಕ ಓಂಶಿವಪà³�ರಕಾಶ ಹೇಳಿದರà³�. ಶನಿವಾರ ನಗರಕà³�ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದà³�ದ ಸಂದರà³�ಭದಲà³�ಲಿ ‘ಪà³�ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರà³�, ದೇಶದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಳಿಯಾಳಿಯಲà³�ಲಿ ಮಾತà³�ರ ಹೆಚà³�ಚà³� ಮಾಹಿತಿ ಲಭà³�ಯ ಇದೆ. ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲೂ ಎಲà³�ಲ ಬಗೆಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಹೆಚà³�ಚà³� ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯà³�ವಂತಾಗಬೇಕà³�. ಈ ದಿಸೆಯಲà³�ಲಿ ಇನà³�ನà³� ಸಾಕಷà³�ಟà³� ಕಾರà³�ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅಂಗೈಯಲà³�ಲಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲೇ ಎಲà³�ಲ ಬಗೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯà³�ವಂತಾಗಲà³� ಸà³�ಥಳೀಯರà³� ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕà³� ಎಂದà³� ಹೇಳಿದರà³�. ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದಲà³�ಲಿ ಎಲà³�ಲ ಸಂದರà³�ಭದಲà³�ಲೂ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸà³�ವ, ತಪà³�ಪà³� ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದà³� ಹಾಕà³�ವ ಹಾಗೂ ವà³�ಯಾಕರಣವನà³�ನೂ ಸರಿಪಡಿಸà³�ವ ಅವಕಾಶ ಇರà³�ತà³�ತದೆ. ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚà³�ಚà³� ಜನರà³� ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದರಿಂದ ಅಪà³�‌ಲೋಡà³�‌ ಮಾಡà³�ವà³�ದರಿಂದ ಹೆಚà³�ಚà³� ತಿಳಿದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ತà³�ತದೆ ತಿಳಿಸಿದರà³�. ವನà³�ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗà³�ರಾಹಕರà³� ಸಹ ಅಪರೂಪದ ಪಕà³�ಷಿಗಳನà³�ನà³� ಕà³�ಯಾಮೆರಾದಲà³�ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದà³� ತಮà³�ಮ ಹೆಸರಿನಲà³�ಲೇ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದಲà³�ಲಿ ಅಪà³�‌ಲೋಡà³�‌ ಮಾಡಬಹà³�ದà³�. ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾ ವೀಕà³�ಷಿಸà³�ವ ಪಕà³�ಷಿತಜà³�ಞರà³� ಅವà³�ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಉಲà³�ಲೇಖಿಸà³�ವà³�ದರಿಂದ ಅಲà³�ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಸಮೂಹವೇ ನಿರà³�ಮಾಣವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಎಲà³�ಲ ವಯೋಮಾನವದವರೂ ಪಕà³�ಷಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಿತà³�ರ ಸಹಿತ ಅರಿತà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ತà³�ತದೆ ಎಂದà³� ಹೇಳಿದರà³�.

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಿನೆಮಾ/ಚಲನಚಿತ�ರದ ಇನ�ಫೋಬಾಕ�ಸ�‌ಗೊಂದ� ಹೊಸ ನೋಟ

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಸಿನೆಮಾ/ಚಲನಚಿತà³�ರಕà³�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟà³�ಟಾರೆ ೧೭೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಪà³�ಟಗಳಿವೆ.  à²‡à²¦à³�ವರೆಗೆ ಈ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³� ಸಾಮಾನà³�ಯ ಟೇಬಲà³�/ಕೋಷà³�ಠಕದ ಮಾದರಿ ಇದà³�ದà³�, ಮಾಹಿತಿ ಇಲà³�ಲದ ಸಾಲà³�ಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿದà³�ದವà³�. ಅದರ ಒಂದà³� ನೋಟ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕಂಡಿದà³�ದಿರಬಹà³�ದà³�.ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³�‌ಗೊಂದà³� ಹೊಸ ನೋಟ ಕೊಡà³�ವ ನಿಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ನಾನà³� Infobox_ಚಲನಚಿತà³�ರ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ತೆರೆದà³� ನೋಡಿದಾಗ ಇದಾಗಲೇ ೧೭೦೦ ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಪà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವà³�ದà³� ಗಮನಕà³�ಕೆ ಬಂತà³�. ನಾನà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವಿಕಿಯಿಂದ ಆಮದà³� ಮಾಡಿದà³�ದ Infobox_film ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡೀಕರಿಸಿದರೂ, ಅದನà³�ನà³� ಮತà³�ತೆ ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ಸೇರಿಸಲà³� ಕೂತಿದà³�ದರೆ, ಅದೇ ತಿಂಗಳà³�ಗಟà³�ಟಲೆ ಕೆಲಸವಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ನೆನà³�ನೆ ಹೊಳೆದ ಯೋಚನೆ ಇಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಹಳೆಯ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟಿನ ಸà³�ಥಳದಲà³�ಲಿ ಬರà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವ ನಿಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಹà³�ಯಾಕà³� ಸಕà³�ಷಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಆರಂಭಿಸಿತà³�. ಈಗ ಸಿನೆಮಾದ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿನ ಇನà³�ಪà³�ಗೋಬಾಕà³�ಸà³�‌ಗಳà³� ಈಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಣà³�ತà³�ತವೆ. 

ಅವಶà³�ಯವಿಲà³�ಲದ/ಮಾಹಿತಿ ಇಲà³�ಲದ ಸಾಲà³�ಗಳà³� ಕಂಡà³�ಬರà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೂ, ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� (Template:Infobox_film) ಮಾದರಿಯಲà³�ಲೇ ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³� ಸೇರಿಸಿದರೂ ಚಲನಚಿತà³�ರದ ಪà³�ಟದ ಬಾಕà³�ಸà³� ಸಿದà³�ಧವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. 
{{Infobox film
| name =
| image =
| image_size =
| border =
| alt =
| caption =
| film name =
| director =
| producer =
| writer =
| screenplay =
| story =
| based on =
| narrator =
| starring =
| music =
| cinematography =
| editing =
| studio =
| distributor =
| released =
| runtime =
| country =
| language =
| budget =
| gross =
}}
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� (Template:Infobox ಚಲನಚಿತà³�ರ) ಕೂಡ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. 
{{Infobox ಚಲನಚಿತ�ರ 
| ಚಿತ�ರದ ಹೆಸರ� =
|ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ ತಾರೀಖ�/ವರ�ಷ =
|ಚಿತ�ರ ನಿರ�ಮಾಣ ಸಂಸ�ಥೆ =
|ನಿರ�ಮಾಪಕರ� =
|ಮ�ಖ�ಯಪಾತ�ರ(ಗಳ�)(ಗಂಡ�) =
|ಮ�ಖ�ಯಪಾತ�ರ(ಗಳ�)(ಹೆಣ�ಣ�) =
|ಪೋಷಕ ನಟರ� =
|ನಿರ�ದೇಶನ =
|ಕಥೆ =
|ಕಥೆ ಆಧಾರ =
|ಚಿತ�ರಕಥೆ =
|ಸಂಭಾಷಣೆ =
|ಸಂಗೀತ ನಿರ�ದೇಶನ =
|ಚಿತ�ರಗೀತೆ ರಚನೆ =
|ಹಿನ�ನೆಲೆ ಗಾಯನ =
|ಛಾಯಾಗ�ರಹಣ =
|ನೃತ�ಯ =
|ಸಾಹಸ =
|ಸಂಕಲನ =
|ರಾಜ�ಯ,ದೇಶ =
|ಭಾಷೆ =
|ಅವಧಿ =
|ವಿತರಕರ� =
|ಸ�ಟ�ಡಿಯೋ =
|ಪ�ರಶಸ�ತಿ ಪ�ರಸ�ಕಾರಗಳ� =
|ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ =
}}


ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಿಂದ ವಿಕಿಗೆ – ಸà³�ಲಭ ಮಾರà³�ಗ

ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಉದà³�ದದ ಕೋಷà³�ಠಕ(ಟೇಬಲà³�)ಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಗೆ ಸೇರಿಸà³�ವà³�ದೆಂದರೆ ಕಷà³�ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� http://excel2wiki.net/ ಸà³�ಲಭ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಈ ತಾಣದಲà³�ಲಿ ಪೇಸà³�ಟà³� ಮಾಡಬೇಕà³�. ನಂತರ Submit ಕà³�ಲಿಕà³� ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕೋಷà³�ಠಕವನà³�ನà³� ವಿಕಿ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಅದನà³�ನà³� ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಿಮà³�ಮ ವಿಕಿ ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರಾಯà³�ತà³�. ನೀವೂ ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲೀಗ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (ContentTranslator)

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ (http://kn.wikipedia.org) ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸಿ ಎಂದಾಗ ತಕ�ಷಣ ಯಾವ ವಿಷಯ ಸೇರಿಸಬಹ�ದ� ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ�ಯ ಎನ�ನ�ವ ಪ�ರಶ�ನೆ ಸಾಮಾನ�ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ�ನಡಲ�ಲೇ ಲಭ�ಯವಾಗಿಸಿರ�ವ ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮ�ಮಿಂದ ಇದ� ಸಾಧವೇ ಎನ�ನ�ವ ಪ�ರಶ�ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕರ� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯ�ವ�ದೇ ಹೆಚ�ಚ�. ಇನ�ನ� ಕೆಲವರ� ಮ�ಂದ�ವರೆದ� ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ, ವಿಕಿ ತಾಂತ�ರಿಕ ಭಾಷೆ ಕೆಲವೊಮ�ಮೆ ಅವರನ�ನೂ ದಿಕ�ಕ�ತಪ�ಪಿಸ�ವ�ದ�ಂಟ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ�ನ� ಸ�ಭದ�ರವಾಗಿ ಮ�ನ�ನೆಡೆಸ�ತ�ತಿರ�ವ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ�ಥೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನ� ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ�ನ� ನಿವಾರಿಸಲ� ತನ�ನ ತಾಂತ�ರಿಕ ಅಭಿವೃದ�ದಿ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ�ನ� ಹಾಕಿಕೊಂಡ� ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದೆ. ಸ�ಲಭ ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ�ವಂತೆ Visual Editor ರಚಿಸಲಾಗ�ತ�ತಿದ�ದ�, ಇದನ�ನ� ಈಗಾಗಲೇ ಬೀಟಾ ಆವೃತ�ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಹಾಗೂ ಮಾಡಲ� ಮ�ಂದಾಗ�ವವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಅಥವಾ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ�ಲಿ ತಮ�ಮ ಇಷ�ಟದ, ಇಚ�ಛೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರ�ವ�ದ� ಮತ�ತ� ಅದನ�ನ� ಯಥಾವತ�ತಾಗಿ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಹಾಕ�ವ�ದ� ಸ�ಲಭದ ಕೆಲಸ. ಈ ಸಂಪಾದನೆಯನ�ನ� ಪೂರ�ಣ ಮಾಡದೆ, ಅರ�ಧ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ�ಟ� ಹೋಗಿರ�ವ ಪ�ಟಗಳೇ ಇದಕ�ಕೆ ಸಾಕ�ಷಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗಳಲ�ಲಿ ವಿಶ�ವಕೋಶದ ನೀತಿಗನ�ಸಾರವಾಗಿ ಬೇಕಿರ�ವ ಉಲ�ಲೇಖಗಳ�, ಚಿತ�ರಗಳ� ಇತ�ಯಾದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ�ಯವಿರ�ವ�ದ� ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆಯನ�ನ� ಸ�ಲಭಗೊಳಿಸ�ತ�ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕೆಲಸ ದೊಡ�ಡ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಕಿಯನ�ನ� ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳದವರಿಗೆ ಒಂದಲ�ಲಾ ಒಂದ� ರೀತಿ ಕ�ಲಿಷ�ಟ ಅನಿಸಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ಒಂದà³� ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಭಾಷೆಗೆ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಅನà³�ವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಬಯಸà³�ವವರಿಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³� à²¤à²¾à²‚ತà³�ರಿಕ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ತಂಡ ‘Content translation‘ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಸಲಕರಣೆಯೊಂದನà³�ನà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಿದà³�ದà³� ಸà³�ವಲà³�ಪ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನà³�ನ ಗಮನಕà³�ಕೆ ಬಂದಿತà³�ತà³�. ನಾನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮà³�ಮೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದà³� ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನಾದರೂ ಅನà³�ವಾದ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದà³�ದಿದೆ. ಆದà³�ದರಿಂದ ಈ ಸಲಕರಣೆಯನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೂ ವಿಸà³�ತರಿಸà³�ವಂತೆ ಕೋರಿದà³�ದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ತಂಡ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ à²µà²¿à²·à²¯ ಅನà³�ವಾದಕವನà³�ನà³� ಬೀಟಾ ಆವೃತà³�ತಿಯಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಿದೆ.
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (Content Translator)

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (Content Translator)
ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಬಹà³�ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದನೆಯನà³�ನà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವ ಗà³�ರಿ ಹೊಂದಿದà³�ದà³�, ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯದ ಪಕà³�ಕದ ಬದಿಗೇ ಉದà³�ದೇಶಿತ ಭಾಷೆಯ ಪಠà³�ಯವನà³�ನà³� ಟೈಪಿಸಲà³� ಅನà³�ವà³� ಮಾಡಿಕೊಡà³�ತà³�ತದೆ. ವಿಷಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯಕà³�ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬೇಕಿರà³�ವ ಕೊಂಡಿಗಳà³�, ವರà³�ಗಗಳà³� ಅಥವಾ ಪà³�ರಾಥಮಿಕ ಅನà³�ವಾದ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಯಾಂತà³�ರಿಕವಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಬೋರà³� ಹೊಡೆಸà³�ವ ಕೆಲಸಗಳನà³�ನà³� ಕಡಿಮೆ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. à²‡à²‚ಗà³�ಲೀಷà³� ಮಾತà³�ರವಲà³�ಲದೇ, ಇತರೆ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿಶà³�ವದ ಭಾಷೆಗಳà³� ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಅವà³�ಗಳ ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನೂ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಈ ಸಲಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅನà³�ವಾದ ಕಾರà³�ಯ ನೆಡೆಸಬಹà³�ದà³�.
ಒಂದà³� ಭಾಷೆಯ ಲೇಖನವನà³�ನà³� ಇನà³�ನೊಂದà³� ಭಾಷೆಗೆ ಅನà³�ವಾದಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸà³�ವಯಂಚಾಲಿತ ಅನà³�ವಾದ ಸೇವೆ, ನಿಘಂಟà³�ಗಳà³�, ಪಠà³�ಯದ ಶೈಲಿಯನà³�ನà³� ಬದಲಾಯಿಸà³�ವà³�ದà³�, ಕೊಂಡಿಗಳನà³�ನà³� ಬದಲಯಿಸà³�ವà³�ದà³� ಮತà³�ತà³� ಉಲà³�ಲೇಖಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಳಕೆ ಅವಶà³�ಯವಾಗಿರà³�ತà³�ತದೆ. ಈ ಕಾರà³�ಯವನà³�ನà³� ನಿರà³�ವಹಿಸà³�ವವರà³� ಮತà³�ತೆ ಮತà³�ತೆ ಟà³�ಯಾಬà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ತಿರà³�ವà³�ತà³�ತಾ ದೈಹಿಕ ಶà³�ರಮಪಟà³�ಟà³�,  à²…ದೆಷà³�ಟೋ ಸಮಯವನà³�ನà³� ವà³�ಯಯಿಸಿ  à²²à³‡à²–ನಗಳನà³�ನà³� ಸಂಪಾದಿಸಿರà³�ತà³�ತಾರೆ. ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ರಕà³�ರಿಯೆಗಳನà³�ನà³� ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಅಚà³�ಚà³�ಕಟà³�ಟಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ನಿರà³�ವಹಿಸà³�ತà³�ತದೆ ಮತà³�ತà³� ಅನà³�ವಾದಕರà³� ತಮà³�ಮ ಸಮಯವನà³�ನà³� ಉತà³�ತಮ ಗà³�ಣಮಟà³�ಟದ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ತಮà³�ಮ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಓದà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವತà³�ತ ಗಮನಹರಿಸಲà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ.
ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ(Content Translation) ಬಳಕೆ 
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಬೀಟಾ ಆವೃತ�ತಿಯಲ�ಲೀಗ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ�ನ� ಬಳಸ�ವ ಮ�ಂಚಿತವಾಗಿ ಇದನ�ನ� ನೀವ� ನಿಮ�ಮ ಬಳಕೆದಾರನ ಖಾತೆ ಅಡಿಯಲ�ಲಿ ಸಕ�ರಿಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ�ಳಬೇಕ�:
  1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಲಾಗಿನ� ಆಗಿ (ಅಥವಾ ನಿಮ�ಮಲ�ಲಿ ಲಾಗಿನ� ಇಲ�ಲದಿದ�ದಲ�ಲಿ ಹೊಸ ಖಾತೆ ಸೃಷ�ಟಿಸಿಕೊಳ�ಳಿ)
  2. ಬೀಟಾ à²¸à²¿à²¦à³�ಧತೆಗಳನà³�ನà³� ಪà³�ರವೇಶಿಸಿ ಮತà³�ತà³� à²µà²¿à²·à²¯ ಅನà³�ವಾದಕ(Content Translation) à²µà²¨à³�ನà³� ಸಕà³�ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
  3. ನಿಮà³�ಮ “ನನà³�ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳà³�â€� ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಪà³�ರವೇಶಿಸಿ, ಮತà³�ತà³� “ಹೊಸ ಕಾಣಿಕೆಗಳà³�(New Contributions)â€� ಪಟà³�ಟಿಯಿಂದ “ಅನà³�ವಾದâ€�ಆಯà³�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳಿ. à²•à²¨à³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಇಲà³�ಲದ ಲೇಖನವನà³�ನೂ ಕೂಡ ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ ಮತà³�ತà³� ಅನà³�ವಾದಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮà³�ಮ ಅನà³�ವಾದದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಖà³�ಷಿಕೊಟà³�ಟಲà³�ಲಿ, ನೀವà³� ಅದನà³�ನà³� ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಹೊಸ ಪà³�ಟವಾಗಿ ಪà³�ರಕಟಿಸಬಹà³�ದà³�.
  4. ಒಮ�ಮೆ ಪ�ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ವಿಕಿಯಲ�ಲಿರ�ವ ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅದನ�ನ� ಉತ�ತಮಗೊಳಿಸಿ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ�ನ� ಸಂಪಧ�ಬರಿತಗೊಳಿಸಬಹ�ದ�.
  5. ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕದ ಬಗà³�ಗೆ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³� ತಾಂತà³�ರಿಕ ತಂಡದೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಸವಲತà³�ತೂ ಲಭà³�ಯವಿದೆ Provide feedback

ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಬಳಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿ:
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ�ಲ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಷ�ಟ� ಸರಿಯಿಲ�ಲ ಎಂದ� ಹೇಳ�ವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಮ�ಕ�ತ ಕನ�ನಡ ವಿಶ�ವಕೋಶಕ�ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲ� ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಉತ�ತಮ ಸಾಧನವಾಗಬಲ�ಲದ�. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಕೇಳಿದ�ದ�, ಇನ�ನೂ ನೀವ� ಅದರ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ�ಲದಿದ�ದಲ�ಲಿ ಇಂದೇ http://kn.wikipedia.org ಯಲ�ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ�ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮ�ಂದಾಗಿ. ಮ�ಕ�ತ ಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಕನ�ನಡಿಗರಿಗೆ ಜಗತ�ತಿನ ಎಲ�ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ದೊರೆಯ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ನಿಮ�ಮ ಕೊಡ�ಗೆ ನೀಡಿ.

ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳ� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರ�ಪ�ರಕಟಗೊಳ�ಳಲಿವೆ

ನಿರಂಜನ
Niranjana3.jpg

ಅರವತ�ತರ ದಶಕದಲ�ಲಿ ನಿರಂಜನ
ಹ�ಟ�ಟ� ಕ�ಳಕ�ಂದ ಶಿವರಾಯ
15/06/1924
ಕ�ಳಕ�ಂದ
ರಾಷ�ಟ�ರೀಯತೆ ಭಾರತೀಯ
ವೃತ�ತಿ ಬರಹಗಾರ
Known for ಬರಹ, ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯ ಹೋರಾಟ
ಚಳ�ವಳಿ ಭಾರತ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ಸಂಗ�ರಾಮ
ಸಂಗಾತಿ(ಗಳ�) ಅನ�ಪಮಾ ನಿರಂಜನ
ಮಕ�ಕಳ� ಸೀಮಂತಿನಿ ಮತ�ತ� ತೇಜಸ�ವಿನಿ
ಹೆತ�ತವರ� ತಾಯಿ ಚೆನ�ನಮ�ಮ
ಪ�ರಶಸ�ತಿಗಳ� ಸೋವಿಯತ��ಲ�ಯಾಂಡ� ನೆಹರೂ ಪ�ರಶಸ�ತಿ
ಕನ�ನಡ ರಾಜ�ಯೋತ�ಸವದ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ನಿರಂಜನರ ಬಹ�ಪಾಲ� ಕೃತಿಗಳ� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರ�ಪ�ರಕಟಗೊಳ�ಳಲಿವೆಯೆಂದ� ಸಿ�ಎಸ�-ಎ೨ಕೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಗವ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳಲ� ಹರ�ಷಿಸ�ತ�ತದೆ.

ನಿರಂಜನ (೧೯೨೪-೧೯೯೨) ,  à²‡à²¦à³� ಕà³�ಳಕà³�ಂದ ಶಿವರಾವà³� ಅವರ ಲೇಖನಾಮ. ಇವರà³� ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಪà³�ರಮà³�ಖ ಲೇಖಕ ಮತà³�ತà³� ಪà³�ರಗತಿಪರ ಚಳವಳಿಯ ಮà³�ಂದಾಳà³�. ಅವರ ಸà³�ಮಾರà³� à²�ದà³� ದಶಕಗಳ ಸಂಮೃದà³�ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳà³� ಕಾದಂಬರಿ, ಸಣà³�ಣ ಕಥೆಗಳà³�, ನಾಟಕಗಳà³�, ಜೀವನ ಕಥನಗಳà³�, ರಾಜಕೀಯ ವà³�ಯಾಖà³�ಯಾನಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಭಾಷಾಂತರಗಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರà³� ಕನà³�ನಡ ವಾರà³�ತಾಪತà³�ರಿಕೆ ಮತà³�ತà³� ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲà³�ಲಿ ನಿಯತ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿದà³�ದರà³�. ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲà³�ಲಿ ಯà³�ವಕರಿಗಾಗಿ à³­ ಸಂಪà³�ಟಗಳ ಜà³�ಞಾನ ಗಂಗೋತà³�ರಿ ಮತà³�ತà³� ೨೫ ಸಂಪà³�ಟಗಳ ಪà³�ರಪಂಚದ ಮಹತà³�ತರವಾದ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನಗಳà³� ಸೇರಿವೆ.

ನಿರಂಜನರ ಒಟà³�ಟà³� ೫೫ ಕೃತಿಗಳà³� ಮರà³�ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳಲಿವೆ. ಇದà³� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಒಬà³�ಬನೇ ಲೇಖಕನ ಕೃತಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡà³�ಡ ಸಂಗà³�ರಹವಾಗಿರಬಹà³�ದà³�. ಇದನà³�ನà³� ಆಚರಿಸಲà³� ಒಂದà³� ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮವನà³�ನà³�, ಕà³�ರಿಯೇಟೀವà³� ಕಾಮನà³�ಸà³� ಪಾಮà³�ಖà³�ಯತೆಯ ಬಗà³�ಗೆ ಒಂದà³� ಅಭಿಶಿಕà³�ಷಣದ ಜೊತೆಯಲà³�ಲಿ ೨೦೧೪ನೇ ನವೆಂಬರà³� ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲ ವಾರದಲà³�ಲಿ ನೆಡೆಸಲà³� ಯೋಚಿಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆ. ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದ ಕರಾರà³�ವಾಕà³�ಕಾದ ವಿವರಗಳನà³�ನà³� ಸಧà³�ಯದಲà³�ಲೇ ಹಚಿಕೊಳà³�ಳಲಾಗà³�ವà³�ದà³�.ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಗ ಮತà³�ತà³� ಸಿà²�ಎಸà³�-ಎ೨ಕೆಯà³� ನಿಮà³�ಮನà³�ನà³� ಸಮಾರಂಭದಲà³�ಲಿ ನೋಡಲà³� ಸಂತಸಪಡà³�ತà³�ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³�  CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರà³�ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳಲà³� ಸಿà²�ಎಸà³�-ಎ೨ಕೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರೂ ಆಗಿರà³�ವ ತೇಜಸà³�ವಿನಿ ನಿರಂಜನರ ಮಹತà³�ತರವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ನಾವà³� ಸà³�ಮರಿಸà³�ತà³�ತೇವೆ.

ಲೇಖನದ ಕನà³�ನಡ ಅನà³�ವಾದ: ತೇಜಸà³� ಜೈನà³� 
ಚಿತ�ರ, ಇನ�ಫೋಬಾಕ�ಸ� ಮತ�ತ� ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸ�ವ ಬಗ�ಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ನೀವ�, ನೀವೇ ತೆಗೆದ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಹಾಕಬಹ�ದೇ ಹೊರತ�, ಬೇರೆಯವರ ಫೋಟೋಗಳನ�ನಲ�ಲ.. ಅವರ ಹೆಸರನ�ನ� ನಮೂದಿಸಿದ�ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಆ ಚಿತ�ರವನ�ನ� ಮರ� ಪ�ರಕಟಿಸ�ವ, ಉಪಯೋಗಿಸ�ವ ಯಾವ�ದೇ ಹಕ�ಕನ�ನ� ಮೂಲ ಚಿತ�ರಕಾರ ಕೊಟ�ಟಿರ�ವ�ದಿಲ�ಲವಾದ�ದರಿಂದ ನೀವ� ಅಪ�ಲೋಡ� ಮಾಡ�ವ ಹಕ�ಕನ�ನ�, ಅದನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಹೆಸರಿನಲ�ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸ�ವ ಕ�ರಿಯೇಟೀವ� ಕಾಮನ�ಸ� ಲೈಸೆನ�ಸ� ನಡಿ ನೀಡ�ವ�ದ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಕೆ, ಲೈಸೆನ�ಸ�‌‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಮ�ಮೆ ಓದಿಕೊಳ�ಳಿ. ನಿಮ�ಮ ಉದ�ದೇಶ ಒಳ�ಳೆಯದಿದ�ದರೂ ಕೂಡ, ಬೇರೆಯವರ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾಮನ�ಸ�‌ಗೆ ಕೊಡ�ಗೆ ನೀಡಲ� ಹೇಳ�ವ�ದ� ಒಳಿತ�. ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಚಿತ�ರಗಳ� ಇರಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ�ಲ.. ನೀವ� ಬರೆದ ಲೇಖನ ಓದಿದ ಮತ�ಯಾರೋ ಅವರೇ ತೆಗೆದ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಮ�ಂದೆ ಹಾಕಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈಸೆನ�ಸ� ಬಗ�ಗೆ, ಇಲ�ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಕೃತಿಗಳಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸ�ವ�ದರ ಬಗ�ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ�ಕೊಳ�ಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಾರ�ತಟ�ಟೆಗಳನ�ನ� ಓದಿ :-
Wikipedia Outreach Document - Kannada

ಈ ನಿಯಮವನ�ನ� ಪಾಲಿಸದಿದ�ದಲ�ಲಿ, ಅಂತಹ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಅನಾಮತ�ತಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಾಟ�‌ಗಳ� (ಆಟೋಮೇಟೆಡ� ಆಗಿ ರನ� ಆಗ�ವ ಪ�ರೋಗ�ರಾಮ�) ತಂತಾನೇ ತೆಗೆದ�ಹಾಕ�ತ�ತವೆ. ಈ ಎಚ�ಚರಿಕೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಪರವಾನಗಿಯ ವಿಭಾಗದಲ�ಲಿ ಬರ�ವ ಸಂದೇಶವನ�ನ� ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರವನ�ನ� ಕ�ಲಿಕ� ಮಾಡಿ ತಿಳಿದ�ಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�.