ProveIT – ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³�

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ನಾವà³� ಸೇರಿಸà³�ವ ಪà³�ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ಉಲà³�ಲೇಖಗಳ ಮೂಲಕ ರà³�ಜà³�ವಾತà³� ಮಾಡಬೇಕಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಇದಕà³�ಕಾಗಿ ref à²Ÿà³�ಯಾಗà³� ಬಳಸà³�ವà³�ದà³� ವಾಡಿಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ರೆಫರೆನà³�ಸà³�ಗಳನà³�ನà³�  à²ªà³�ಟದ ಕೊನೆಯಲà³�ಲಿ ಸೇರಲà³� ==ಉಲà³�ಲೇಖಗಳà³�== ಎಂಬ ವಿಷಯ ಸೇರಿಸಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ  references ಟà³�ಯಾಗà³� à²¸à³‡à²°à²¿à²¸à²¿à²¦à²°à³†, ಎಲà³�ಲ ಉಲà³�ಲೇಖಗಳà³� ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದà³� ಜೋಡಿಸಲà³�ಪಡà³�ತà³�ತವೆ.  à²‡à²¦à²° ಒಂದà³� ಪà³�ಟà³�ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲà³�ಲಿದೆ.

ಚಿತ�ರ ೧

ಇಲà³�ಲಿ “ಪದà³�ಮ ಪà³�ರಶಸà³�ತಿ ವಿಜೇತರà³� ೨೦೧೪” ಎಂಬ ವಿಷಯಕà³�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪà³�ರಜಾವಾಣಿಯ ಕೊಂಡಿಯನà³�ನà³� ಉಲà³�ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಎಂದà³� ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಕಾಣà³�ವಂತೆ ಉಲà³�ಲೇಖದ ಪಟà³�ಟಿ ಬರà³�ತà³�ತದೆ. 

ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬರೆಯà³�ವà³�ದರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರà³�ತà³�ತದೆ. 

ಚಿತ�ರ ೨
ಇದà³� ಎಷà³�ಟà³� ಕಷà³�ಟ ಅಲà³�ಲವೇ? ಇದನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿಸಲà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ProveIT ಎಂಬ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಒಂದಿದà³�ದà³�, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅದನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ತà³�ತಿದೆ. ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಹೆಚà³�ಚà³� ಎಡಿಟà³� ಮಾಡà³�ವಾಗ ರೆಫರೆನà³�ಸà³� ಸೇರಿಸà³�ವà³�ದà³� ಬಹಳ ಕಷà³�ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿತà³�ತà³�. ಇದನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಅರಳಿ ಕಟà³�ಟೆಯಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಸà³�ತಾಪಿಸಿ, ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಇದರ ಅವಶà³�ಯಕತೆಯನà³�ನà³� ವಿವರಿಸಿ ಎಲà³�ಲರ ಒಪà³�ಪಿಗೆ ಸಿಕà³�ಕ ನಂತರ ಎಂ.ಜಿ ಹರೀಶà³� ಅದನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಎನೇಬಲà³� ಮಾಡಿದರà³�. 
ಇದರ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಸà³�ಲಭ. ಅದನà³�ನà³� ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇನೆ. ಮೊದಲà³� ಪà³�ರೂವà³� ಇಟà³� ಅನà³�ನà³� ನಿಮà³�ಮ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಕೌಂಟà³� ಪà³�ರಾಶಸà³�ತà³�ಯದಲà³�ಲಿ ಎನೇಬಲà³� ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳಬೇಕà³�. 
ಚಿತ�ರ ೩
ಇದಾದ ನಂತರ ಯಾವà³�ದಾದರೂ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಸಂಪಾದಿಸಲà³� ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ [ProveIt] ಎಂಬ ಬಟನà³� ನಿಮà³�ಮ ಪà³�ಟದ ಕೊನೆಯಲà³�ಲಿ ಕಾಣà³�ವà³�ದà³�. ಅದರ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲà³�ಲಿರà³�ವ ^ ಚಿನà³�ಹೆ  à²•à³�ಲಿಕà³�ಕಿಸಿ  à²…ದರಲà³�ಲಿ ವೆಬà³�, ಪà³�ಸà³�ತಕ, ಜರà³�ನಲà³� ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉಲà³�ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.  à²ªà²¦à³�ಮ ಪà³�ರಶಸà³�ತಿಯ ಪà³�ರಜಾವಾಣಿ ಕೊಂಡಿ ಸೇರಿಸಿದà³�ದನà³�ನà³� ನಿಮಗಿಲà³�ಲಿ ತೋರಿಸಿದà³�ದೇನೆ. 
ಚಿತ�ರ ೪
ಈಗ ನೀವà³� ಉಲà³�ಲೇಖಿಸ ಬೇಕà³� ಎಂದಿರà³�ವ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯಲà³�ಲಿಯೋ, ಪದದ ನಂತರವೋ ಕರà³�ಸರà³� ತಂದà³� “Insert into edit form” ಎಂದà³� ಕಾಣà³�ವ ಬಟನà³� ಪà³�ರಸà³� ಮಾಡಿದರೆ ಆಯà³�ತà³�. ಚಿತà³�ರ ೨ರಲà³�ಲಿ ಕಾಣà³�ವಂತಹ ಕೋಡà³� ನಿಮà³�ಮ ಕರà³�ಸರà³� ಬಳಿ ಸೇರಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮà³�ಮ ಪà³�ಟದಲà³�ಲಿ references à²Žà²‚ಬ ಕೋಡà³� ಉಲà³�ಲೇಖಗಳà³� ವಿಭಾಗದಲà³�ಲಿದà³�ದರೆ, ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಸೇವà³� ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತà³�ರ ೧ರಲà³�ಲಿ ಕಾಣà³�ವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪಠà³�ಯ ಕಂಡà³� ಬರà³�ತà³�ತದೆ. 
ಇದೇ ಉಲà³�ಲೇಖವನà³�ನà³� ಮೂರà³� ನಾಲà³�ಕà³� ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಿದà³�ದಲà³�ಲಿ, ಮತà³�ತೆ ಮತà³�ತೆ ಅದನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ವ ಅವಶà³�ಯಕತೆ ಇಲà³�ಲ. ಪà³�ರೂವà³� ಇಟà³� ಬಟನà³� ಮತà³�ತೆ ಕà³�ಲಿಕà³� ಮಾಡಿ ಎಲà³�ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲà³�ಲಿ ಕರà³�ಸರà³� ಇಟà³�ಟà³�  à²¨à²¿à²®à²—ೆ ಬೇಕಾದ, ಪà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿಸಿರà³�ವ ರೆಫರೆನà³�ಸà³� ಅನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ವ ಅವಕಾಶವನà³�ನà³� ಈ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಮಾಡಿಕೊಡà³�ತà³�ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಒಬà³�ಬ ಲೇಖಕ, ಎಲà³�ಲಿ ಹà³�ಟà³�ಟಿದà³�ದà³�, ಬೆಳದದà³�ದà³�, ಹà³�ಟà³�ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಓದà³�, ಎಲà³�ಲದಕà³�ಕೂ ಒಂದà³� ಪà³�ಸà³�ತಕ ಅಥವಾ ಪತà³�ರಿಕೆಯ ಸà³�ದà³�ದಿ ಉಲà³�ಲೇಖವಾಗಿ ಬಳಸಬಹà³�ದà³� ಎಂದಾದರೆ, ಎಲà³�ಲೆಲà³�ಲಿ ಹà³�ಟà³�ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಸà³�ಥಳ ಇತà³�ಯಾದಿ ಬಳಸà³�ತà³�ತೀರೋ, ಆಯಾ ಸà³�ಥಳಗಳಲà³�ಲಿ ಈ ಉಲà³�ಲೇಖವನà³�ನà³� ಮತà³�ತೆ ಇನà³�ಸರà³�ಟà³� ಮಾಡಿದರಾಯà³�ತà³�. ಇದà³� ಪೂರà³�ಣ ರೆಫರೆನà³�ಸà³� ಕೋಡà³� ಅನà³�ನà³� ಚಿತà³�ರ ೨ರಲà³�ಲಿ ಇರà³�ವಂತೆ ಮತà³�ತೆ ಮತà³�ತೆ ಎಲà³�ಲೆಡೆ ಸೇರಿಸದೆ,  à²Žà²‚ದà³� ಉಲà³�ಲೇಖಗಳà³� ಓದಲà³� ಸà³�ಲಭವಾಗà³�ವಂತೆ ಸೇರà³�ತà³�ತದೆ. 

ಈ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಬಳಸಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಎಲà³�ಲ ಲೇಖನಗಳ ಎಲà³�ಲ  à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²—ಳಿಗೆ ಅವಶà³�ಯವಿರà³�ವ ಉಲà³�ಲೇಖಗಳನà³�ನà³� ನೀಡà³�ವ ಮೂಲಕ, ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ನಂಬಲà³� ಅರà³�ಹವನà³�ನಾಗಿಸಿ.