ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ: ಇಷà³�ಟವಾದರೆ ಕಷà³�ಟವಲà³�ಲ – ೧

ಫೆಬà³�ರವರಿ ೨೪, ೨೦೧೨ – ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕ ಅಂಕಣ
ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಇದà³�ವರೆಗೂ ಓದಿದ ಲೇಖನಗಳಲà³�ಲಿನ ಅನೇಕ ಟೆಕà³�ನಾಲಜಿ ಜಾರà³�ಗನà³� (ಸಾಮಾನà³�ಯನಿಗೆ ಅರà³�ಥವಾಗದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಪದಗಳ) ಬಳಕೆ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದಿರೇ? ಹಾಗಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಕà³�ಷಮಿಸಿ. ಈ ಲೇಖನದಲà³�ಲಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ನಿಮà³�ಮ ಅಂಗೈ ಬೆರಳà³�ಗಳ ಅಳತೆಗೆ ತಕà³�ಕಂತೆ ತಿರà³�ವಲà³� ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸà³�ತà³�ತೇನೆ. ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವೆಂದರೆ ಆಂಗà³�ಲ / ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಭಾಷೆ ಗೊತà³�ತಿದà³�ದರೆ ಮಾತà³�ರವೇ ಅದರ ಬಳಕೆ ಸಾಧà³�ಯ ಎನà³�ನà³�ವà³�ದà³� ನಿಜವಲà³�ಲ. ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಕà³�ಕೆ ಯಾವà³�ದೇ ಭಾಷೆಯ ತೊಡಕà³� ಇಲà³�ಲ. ಒಂದà³� ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊನà³�ನೆ ಪಾಂಡಿಚೆರಿಗೆ ಹೋಗಿದà³�ದಾಗ ದೋಣಿ ವಿಹಾರದ ಸಮಯದಲà³�ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತà³�ರವಿದà³�. ಅಪà³�ಪ , ಅಮà³�ಮ, ಅಜà³�ಜ , ಅಜà³�ಜಿ ಎಲà³�ಲರೂ ಇದà³�ದರà³� ಈ ಹà³�ಡà³�ಗಿಯ ಕೈನಲà³�ಲಿದà³�ದ ಮೊಬೈಲà³� ಸಂತಸದ ಗಣಿಯಾಗಿತà³�ತà³�. 
ಇದರಿಂದ ನಾವà³� ಕಲಿಯà³�ವà³�ದೇನೆಂದರೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಕಲಿಯà³�ವ ಆಸà³�ತೆ, ಕà³�ತೂಹಲದಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ಕಲಿಯಲà³� ಮà³�ಕà³�ತ ಮನಸà³�ಸà³� ಹೊಂದಿದà³�ದರೆ ಯಾರà³� ಬೇಕಾದರೂ à²�ನನà³�ನಾದರೂ ಕಲಿಯಲà³� ಸಾಧà³�ಯ. ಅದಕà³�ಕೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಸಹಾಯ ತಂತಾನೇ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಬರಲà³� ಪà³�ರಾರಂಭಿಸà³�ತà³�ತದೆ. 
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಎಂದರೆ ನಮà³�ಮ ಮನಸà³�ಸಿಗೆ ಬರà³�ವà³�ದà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಇತà³�ಯಾದಿ. ಹಾಗಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಇಂದà³� ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಬರà³�ತà³�ತದೆ ಎಂದರೆ ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲಿ ಅನೇಕರà³� ಒಬà³�ಬರ ಮà³�ಖ ಒಬà³�ಬರà³� ನೋಡಬಹà³�ದà³�. ಮತà³�ತೊಂದà³� ಸಣà³�ಣ ಪà³�ರಶà³�ನೆ. ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲಿ ಎಷà³�ಟà³� ಜನರ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲà³� ಇದೆ? ಅಥವಾ ಎಷà³�ಟà³� ಜನರ ಮನೆಯಲà³�ಲಿ ರಿಮೋಟà³� ಇರà³�ವ ಟಿ.ವಿ ಇದೆ? ಬಹಳಷà³�ಟà³� ಜನರ ಉತà³�ತರ ‘ನನà³�ನಲà³�ಲಿ’ ಎಂಬà³�ದೇ ಆಗಿರà³�ತà³�ತದೆ ಅಲà³�ಲವೇ? ಹಾಗಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ನಿಮà³�ಮೆಲà³�ಲರಿಗೂ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲà³�/ ವà³�ಯವಹರಿಸಲà³� ಬರà³�ತà³�ತದೆ ಎಂದಾಯಿತà³�. ಇನà³�ನà³� ಇವೆರಡೂ ಇಲà³�ಲದವರà³� ನಿಮà³�ಮ ಕೈಗಡಿಯಾರವನà³�ನà³� ನೋಡಿಕೊಳà³�ಳಿ. ಅನೇಕರà³� ಇಂದಿಗೂ ಎಲೆಕà³�ಟà³�ರಾನಿಕà³� ಗಡಿಯಾರ ಅಂದರೆ ಮà³�ಳà³�ಳಿನ ಬದಲà³� ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪà³�ಪà³� ಅಕà³�ಷರದಲà³�ಲಿ ಅಂಕಿಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಸಮಯವನà³�ನà³� ತೋರಿಸà³�ವ ಗಡಿಯಾರ / ವಾಚà³� ಬಳಸà³�ತà³�ತೀರಲà³�ಲವೇ? ನೀವೂ ಕೂಡ ಮೇಲಿನ ಪಟà³�ಟಿಗೇ ಅಂದರೆ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಅಕà³�ಷರಸà³�ತರà³� ಅಥವಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಬಳಸà³�ವವರ ಪಟà³�ಟಿಗೆ ಸೇರà³�ತà³�ತೀರಿ. 
ಈಗ ಸ�ವಲ�ಪ ಯೋಚಿಸೋಣ. ನೀವ� ಟಿ.ವಿ, ಮೊಬೈಲ� , ಎಲೆಕ�ಟ�ರಾನಿಕ� ಉಪಕರಣಗಳನ�ನ� ಬಳಸಲ� ಪ�ರಾರಂಭಿಸಿದ�ದ� ಹೇಗೆ? ನಿಮಗಿದ�ದ ಯಾವ�ದೋ ಒಂದ� ಅವಶ�ಯಕತೆಯ ಸಲ�ವಾಗಿ, ಕೆಲಸಗಳನ�ನ� ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ವಂತಾಗಲ� ನಾವೆಲ�ಲ ಯಂತ�ರಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮ�ನ�ನ�ಡಿ ಬರೆದೆವ�. ಒಮ�ಮೆ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆಯ ಚೆಂದದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ�ಲಿ ನೋಡಿದ ಯಂತ�ರೋಪಕರಣಗಳ� ಮನೆಗೆ ಬರ�ತ�ತಿದ�ದಂತೆಯೇ, ಅದ� ಕಾರ�ಯನಿರ�ವಹಿಸಲ� �ನ� ಮಾಡಬೇಕ�, ಹೇಗೆ ಅದನ�ನ� ಕೆಲಸಕ�ಕೆ ಹಚ�ಚ�ವ�ದ� ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ ಸ�ವಲ�ಪ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ತ�ತೀವಲ�ಲವೇ? ಅದೂ ಕಷ�ಟವಾದಾಗ ಪಕ�ಕದ ಮನೆಯವರನ�ನೋ, ನಿಮ�ಮ ಗ�ಂಪಿನ ಬ�ದ�ದಿವಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಗೆಳೆಯನಿಗೋ ಕರೆ ಹಚ�ಚ�ತ�ತೀರಲ�ಲವೇ? ಅಂತೂ ಅದೇ ದಿನ ನಿಮ�ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಯಂತ�ರ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ�ಯನಿರ�ವಹಿಸಲೇಬೇಕ�. ಮರ�ದಿನದಿಂದ ಅವ�ಗಳ ಸಂಪೂರ�ಣ ಬಳಕೆಗೆ ಮನೆಯ ಎಲ�ಲರೂ ತಯಾರ�. ಕಲಿಕೆ ಸ�ಲಭ ಅಲ�ಲವೇ?