ಸಿಂಗಾಪà³�ರ – ನà³�ಯಾಷನಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ – ಕà³�ವೆಂಪà³� ಮತà³�ತà³� ಬೇಂದà³�ರೆ

ಸಿಂಗಾಪ�ರದ ನ�ಯಾಷನಲ� ಲೈಬ�ರರಿ ಒಳನೋಟ

ಸಿಂಗಾಪà³�ರದ ನà³�ಯಾಷನಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಒಳಹೊಕà³�ಕà³� ನೋಡà³�ವà³�ದೇ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದà³� ರೀತಿಯ ರೋಮಾಂಚನ. ನಾವà³� ಇಲà³�ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ದಿನ, ಮಕà³�ಕಳಿಗೆಂದೇ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಓದಿ ಹೇಳà³�ವ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮವಿತà³�ತà³�. ಮಕà³�ಕಳà³� ಸಿದà³�ಧಪಡಿಸಿದ ಚಿತà³�ರಗಳà³�, ಮಾಡೆಲà³� ಇತà³�ಯಾದಿ, ಅವರà³� ನೆಡೆಸಿಕೊಟà³�ಟ ಕಥೆ ಹೇಳà³�ವ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲà³�ಲಿದà³�ದ ವà³�ಯವಸà³�ಥಿತ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಬಂಡಾರವನà³�ನà³� ನೋಡà³�ತà³�ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದà³�ದೆವà³�. à²�ರà³�‌ಕಂಡೀಷನà³� ಕಟà³�ಟದ ಪೂರಾ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³�, ಡà³�ರಾಮಾ ವೇದಿಕೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³�. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗà³�ಗೆ ಇಂದ ರಾತà³�ರಿ ೯:೩೦ ವರೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲà³� ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಬೆಸೆದಿರà³�ವ ಕà³�ಯಾಫಿಟೇರಿಯ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³� ಓದà³�ಗರನà³�ನà³� ಆಲà³�ಲೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದರಲà³�ಲಿ ಆಶà³�ಚರà³�ಯವೇನಿಲà³�ಲ. 

ಬೇಂದ�ರ ಅವರ ವಿಮರ�ಶೆ ಪ�ಸ�ತಕದ ಮಾಹಿತಿ
ಇದೆಲà³�ಲಕà³�ಕಿಂತ ತà³�ಂಬಾ ಮೆಚà³�ಚà³�ಗೆ ಆದದà³�ದà³�, ಬà³�ಕà³� ಎಕà³�ಸà³�ಚೇಂಜà³� ಸೌಲಭà³�ಯ. ನೀವà³� ಓದಿ ಮà³�ಗಿಸಿದ ಪà³�ಸà³�ತಕವನà³�ನà³� (ಲೈಬà³�ರರಿ ಇಂದ ಪಡೆದದà³�ದನà³�ನಲà³�ಲ!) ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಓದಲà³� ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡà³�ವ ಸಂಸà³�ಕೃತಿಯನà³�ನà³� ಬೆಳೆಸà³�ವ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮ. ಪà³�ರತಿ ದಿನವೂ ಅನೇಕರà³� ಇಲà³�ಲಿ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಪೇರಿಸಿದರೆ, ಅದನà³�ನà³� ತೆಗೆದà³�ಕೊಂಡà³� ಓದà³�ವ ಜನರೂ ಅಷà³�ಟೇ ಮಂದಿ. ನೂಕà³� ನà³�ಗà³�ಗಲಿಲà³�ಲ. ವà³�ಯವಸà³�ಥಿತವಾದ ೬x4 ರ ಪà³�ಟà³�ಟ ಕಪಾಟà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಜೋಡಿಸಿಡಲà³� ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದà³�ದಂತà³�ತಿದೆ. 
ಕà³�ವೆಂಪà³�ರವರ Meenakshi’s Private Tutor ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಅನà³�ವಾದದ ಮಾಹಿತಿ
ಲೈಬà³�ರರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹಿಂಪಡೆಯಲà³� ದಿನದ ೨೪ ತಾಸೂ ಅದಕà³�ಕೇ ಮೀಸಲಾದ ಕಲೆಕà³�ಷನà³� ಬಾಕà³�ಸà³�ಗಳಿವೆ. ಆಡಿಯೋ/ವಿಡಿಯೋ, ಮಕà³�ಕಳಿಗೆಂದೇ ಗà³�ರೀನà³� ಜೋನà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಸà³�ಸಜà³�ಜಿತ ಮಕà³�ಕಳ ಗà³�ರಂಥಾಲಯ. ಅವರೇ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಪà³�ಟಾಣಿ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�‌ಗಳà³� ಅವರ ಕೈಗೆಟà³�ಕà³�ವಂತೆ ಲಭà³�ಯ. 
ಇದೆಲà³�ಲದರ ಮಧà³�ಯೆ ಕನà³�ನಡದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಿದಾಗ ಸಿಕà³�ಕ ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನೊಮà³�ಮೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ತಮಿಳà³� ಹಾಗೂ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಎರಡರಲà³�ಲೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಜೊತೆ ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಹೆಣಗà³�ತà³�ತಿರà³�ವಾಗ, ಇಂತಹ ದà³�ವಿಭಾಷಾ ಸೂತà³�ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಜಗತà³�ತಿನ ಬೇರೆಡೆಗಳಲà³�ಲಿ ಹೇಗೆ ಮತà³�ತà³� à²�ಕೆ ಆಲೋಚಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ ಎನà³�ನà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ನಾವà³� ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. 
ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಅಲà³�ಲಲà³�ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�, ಜನರà³� ಅದನà³�ನà³� ಸದà³�ಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡà³�, ಮತà³�ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡà³�ತà³�ತಾರೆ ಎಂದà³� ಇಲà³�ಲಿನ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಗಿರà³�ವ ನಂಬಿಕೆ – ನಂಬಿಕೆಯನà³�ನà³� ಉಳಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ನಡವಳಿಕೆ. ಇವà³� ನಮà³�ಮಲà³�ಲೂ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಬೇಕà³�. ನಾವದನà³�ನà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಬೇಕà³�. 
ಸಿಂಗಾಪà³�ರದ ವಿಕà³�ಟೋರಿಯಾ ಬೀದಿಯಿಂದ…