ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ “ಸà³�ದà³�ದಿಯಲà³�ಲಿ” ವಿಭಾಗಕà³�ಕೆ ವಿಷಯ ಸೇರಿಸà³�ವ ಮà³�ನà³�ನ

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ 

  • ಈ ವಿಭಾಗದಲà³�ಲಿ ಒಮà³�ಮೆಗೆ ೫ ಸà³�ದà³�ದಿಗಳà³� ಮಾತà³�ರ ಇರಲಿ.
  • ಪà³�ರತಿಯೊಂದೂ ಸà³�ದà³�ದಿಯಲà³�ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಪದವà³� ವಿಕಿಯ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರಬೇಕà³�
  • ಕೊಂಡಿ ವà³�ಯಕà³�ತಿ ಅಥವಾ ಸà³�ದà³�ದಿಯ ವಿಷಯ ವಸà³�ತà³� ಆಗಿರಲೇ ಬೇಕà³�.
  • ವಿಭಾಗದ ಒಂದà³� ಸà³�ದà³�ದಿ ಚಿತà³�ರ ಒಂದನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡಿರಲೇ ಬೇಕà³�.
  • ನೀವà³� ಸೇರಿಸಲಿಚà³�ಚಿಸà³�ವ ಸà³�ದà³�ದಿಯ ಬಗà³�ಗೆ ಯಾವà³�ದೇ ವಿಕಿ ಪà³�ಟ ಇಲà³�ಲದಿದà³�ದಲà³�ಲಿ, ಮೊದಲà³� ಅದನà³�ನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸಿ.
ಈ ಎಲà³�ಲ ನಿಯಮಗಳà³� à²¸à³�ದà³�ದಿಯಲà³�ಲಿ à²µà²¿à²­à²¾à²— ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮà³�ಖ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಚೆಂದವಾಗಿಡಲà³�.