ಕ�ರಿಯೇಟೀವ� ಕಾಮನ�ಸ�, ಸಮೂಹ ಹಾಗೂ ಪ�ಸ�ತಕ ಸಂಚಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂಜನರ ಪ�ಸ�ತಕಗಳ�

ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳà³� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರà³�ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳಲಿವೆ à²Žà²‚ದà³� ೨೦೧೪ರ ನವೆಂಬರà³�‌ನಲà³�ಲಿ ತೇಜಸà³�ವಿನಿ ನಿರಂಜನರà³� ೫೫ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಕà³�ರಿಯೇಟೀವà³� ಕಾಮನà³�ಸà³� ಲೈಸೆನà³�ಸà³�‌ನಡಿಯಲà³�ಲಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದ ಬಗà³�ಗೆ ಬರೆದಿದà³�ದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲà³�ಲಿ ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ, ಅವನà³�ನà³� ಡಿಜಿಟೈಸà³� ಮಾಡà³�ವ ಅನೇಕ ಇಮೇಲà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮà³�ದಾಯದ ಅನೇಕರ ಮಧà³�ಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲಾಗಿತà³�ತà³�. ತೇಜಸà³�ವಿನಿಯವರೊಡನೆ ಅವರ ಬಳಿಯಿರà³�ವ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಕà³�ಯಾನà³� ಮಾಡà³�ವ ಕೆಲಸದ ಬಗà³�ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಒಂದೆರೆಡà³� ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರಸà³�ಮರಣೆ ಮತà³�ತà³� ಕಲà³�ಯಾಣ ಸà³�ವಾಮಿ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಜಯನಗರದ ಸಪà³�ನಬà³�ಕà³�ಸà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಕೊಂಡà³� ತಂದಿದà³�ದೆ ಕೂಡ. à²•à³†à²²à²µà²°à²¨à³�ನà³� ನಿರಂಜನರ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪà³�ರತಿ ಇದà³�ದಲà³�ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದೂ ಕೇಳಿದà³�ದೆ. 
ನಾಲà³�ಕà³� ದಿನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಮೇಲà³� ಮಾಡಿದ ಶà³�ರೀನಿಧಿ ಟಿ.ಜಿ. ನಮà³�ಮ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯದಲà³�ಲೇ à²²à²­à³�ಯವಿದà³�ಧ ೬ ನಿರಂಜನರ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ತಿಳಿಸಿದà³�ದರà³�. ಈ ಇಮೇಲà³� ನೋಡಿದ ತಕà³�ಷಣ “ಕಂಕà³�ಳಲà³�ಲೇ ಮಗà³� ಹಿಡಿದà³� ಊರೆಲà³�ಲ ಹà³�ಡà³�ಕಿದರಂತೆ” ಎನà³�ನà³�ವ ಮಾತà³� ತಕà³�ಷಣ ನೆನಪಾಯಿತà³�. ನಿರಂಜನ ಎಂದà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಸಂಚಯದಲà³�ಲಿ ಹà³�ಡà³�ಕಿದಾಕà³�ಷಣ ಸಿಕà³�ಕ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪಟà³�ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡà³� ಬಂದಿತà³�. ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³� ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾಲಯದ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯಲà³�ಲಿ ಇದà³�ದದà³�ದà³� ಇನà³�ನೊಂದà³� ವಿಶೇಷ. 
ನಮà³�ಮ ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ à²¯à³‹à²œà²¨à³†à²¯ ಮೂಲಕ ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾಲಯದ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾದಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವ ಸà³�ಕà³�ಯಾನà³� ಮಾಡಿದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಹೆಸರà³�, ಅವà³�ಗಳ ಪà³�ರಕಾಶಕರà³� ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡೀಕರಿಸà³�ವ ಕೆಲಸಕà³�ಕೆ ಸಮà³�ದಾಯದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದà³�ಕೊಂಡಿದà³�ದೆವà³�. ಈಗಲೂ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾದ ಮತà³�ತಷà³�ಟà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಹೆಸರಿನ ಕನà³�ನಡೀಕರಣ ಇಲà³�ಲಿ ನೆಡೆದಿದೆ. 
ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನà³�ಸà³�ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದà³�ದà³�, ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಸೋರà³�ಸà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲà³� ಅನà³�ವà³� ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.  à²†à²¸à²•à³�ತರà³� ಈ ಕೆಲಸದಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮೊಡನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹà³�ದಾಗಿದೆ. 
ವಿಮೋಚನೆ (1953)  ಪà³�ಸà³�ತಕವನà³�ನà³� ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಲà³� ಕೊಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕà³�ಲಿಕà³�ಕಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತà³�ರದಲà³�ಲಿರà³�ವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಕಂಡà³� ಬರà³�ತà³�ತದೆ. 

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ�‌ಗೆ ಲಾಗಿನ� ಆಗಿ ಕೆಂಪ�ಬಣ�ಣದ ಸಂಖ�ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ.

ನಂತರ ಬಲಬದಿಯಲà³�ಲಿ ಕಾಣà³�ವ ಪà³�ಸà³�ತಕದ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಎಡಬದಿಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲà³�ಲಿ ತà³�ಂಬಿ. ಪà³�ಟದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣà³�ವ ಬಣà³�ಣದ ಪà³�ಟ ಸà³�ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯಲà³�ಲಿ ಅನà³�ವಯವಾಗà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ಆಯà³�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡà³�, ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಉಳಿಸಿ. (    à²ªà³�ಟದಲà³�ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದà³�ದà³�, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಕಡೆಯ ಹಳದಿ ಬಣà³�ಣದ ಗà³�ಂಡಿಯನà³�ನà³� ಆಯà³�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡà³�, ಪà³�ಟ ಉಳಿಸಬೇಕà³�.

ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಓದà³�ವ ಜೊತೆಗೆ, ಅವà³�ಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಿಮà³�ಮ ಕೊಡà³�ಗೆ ನೀಡಿ. ಕನà³�ನಡ ಸಂಚಯ, ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ, ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯ, ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ, ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಸೋರà³�ಸà³� ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿರà³�ವ ಕೆಲವà³� ವೇದಿಕೆಗಳಷà³�ತೇ. ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವà³�ದà³� ಕನà³�ನಡಿಗರ ಕೈಯಲà³�ಲಿದೆ. 

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಿನೆಮಾ/ಚಲನಚಿತ�ರದ ಇನ�ಫೋಬಾಕ�ಸ�‌ಗೊಂದ� ಹೊಸ ನೋಟ

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಸಿನೆಮಾ/ಚಲನಚಿತà³�ರಕà³�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟà³�ಟಾರೆ ೧೭೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಪà³�ಟಗಳಿವೆ.  à²‡à²¦à³�ವರೆಗೆ ಈ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³� ಸಾಮಾನà³�ಯ ಟೇಬಲà³�/ಕೋಷà³�ಠಕದ ಮಾದರಿ ಇದà³�ದà³�, ಮಾಹಿತಿ ಇಲà³�ಲದ ಸಾಲà³�ಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿದà³�ದವà³�. ಅದರ ಒಂದà³� ನೋಟ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕಂಡಿದà³�ದಿರಬಹà³�ದà³�.ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³�‌ಗೊಂದà³� ಹೊಸ ನೋಟ ಕೊಡà³�ವ ನಿಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ನಾನà³� Infobox_ಚಲನಚಿತà³�ರ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ತೆರೆದà³� ನೋಡಿದಾಗ ಇದಾಗಲೇ ೧೭೦೦ ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಪà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವà³�ದà³� ಗಮನಕà³�ಕೆ ಬಂತà³�. ನಾನà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವಿಕಿಯಿಂದ ಆಮದà³� ಮಾಡಿದà³�ದ Infobox_film ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡೀಕರಿಸಿದರೂ, ಅದನà³�ನà³� ಮತà³�ತೆ ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ಸೇರಿಸಲà³� ಕೂತಿದà³�ದರೆ, ಅದೇ ತಿಂಗಳà³�ಗಟà³�ಟಲೆ ಕೆಲಸವಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ನೆನà³�ನೆ ಹೊಳೆದ ಯೋಚನೆ ಇಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಹಳೆಯ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟಿನ ಸà³�ಥಳದಲà³�ಲಿ ಬರà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವ ನಿಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಹà³�ಯಾಕà³� ಸಕà³�ಷಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಆರಂಭಿಸಿತà³�. ಈಗ ಸಿನೆಮಾದ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿನ ಇನà³�ಪà³�ಗೋಬಾಕà³�ಸà³�‌ಗಳà³� ಈಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಣà³�ತà³�ತವೆ. 

ಅವಶà³�ಯವಿಲà³�ಲದ/ಮಾಹಿತಿ ಇಲà³�ಲದ ಸಾಲà³�ಗಳà³� ಕಂಡà³�ಬರà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟನà³�ನà³� ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೂ, ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� (Template:Infobox_film) ಮಾದರಿಯಲà³�ಲೇ ಇನà³�ಫೋಬಾಕà³�ಸà³� ಸೇರಿಸಿದರೂ ಚಲನಚಿತà³�ರದ ಪà³�ಟದ ಬಾಕà³�ಸà³� ಸಿದà³�ಧವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. 
{{Infobox film
| name =
| image =
| image_size =
| border =
| alt =
| caption =
| film name =
| director =
| producer =
| writer =
| screenplay =
| story =
| based on =
| narrator =
| starring =
| music =
| cinematography =
| editing =
| studio =
| distributor =
| released =
| runtime =
| country =
| language =
| budget =
| gross =
}}
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� (Template:Infobox ಚಲನಚಿತà³�ರ) ಕೂಡ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. 
{{Infobox ಚಲನಚಿತ�ರ 
| ಚಿತ�ರದ ಹೆಸರ� =
|ಬಿಡ�ಗಡೆಯಾದ ತಾರೀಖ�/ವರ�ಷ =
|ಚಿತ�ರ ನಿರ�ಮಾಣ ಸಂಸ�ಥೆ =
|ನಿರ�ಮಾಪಕರ� =
|ಮ�ಖ�ಯಪಾತ�ರ(ಗಳ�)(ಗಂಡ�) =
|ಮ�ಖ�ಯಪಾತ�ರ(ಗಳ�)(ಹೆಣ�ಣ�) =
|ಪೋಷಕ ನಟರ� =
|ನಿರ�ದೇಶನ =
|ಕಥೆ =
|ಕಥೆ ಆಧಾರ =
|ಚಿತ�ರಕಥೆ =
|ಸಂಭಾಷಣೆ =
|ಸಂಗೀತ ನಿರ�ದೇಶನ =
|ಚಿತ�ರಗೀತೆ ರಚನೆ =
|ಹಿನ�ನೆಲೆ ಗಾಯನ =
|ಛಾಯಾಗ�ರಹಣ =
|ನೃತ�ಯ =
|ಸಾಹಸ =
|ಸಂಕಲನ =
|ರಾಜ�ಯ,ದೇಶ =
|ಭಾಷೆ =
|ಅವಧಿ =
|ವಿತರಕರ� =
|ಸ�ಟ�ಡಿಯೋ =
|ಪ�ರಶಸ�ತಿ ಪ�ರಸ�ಕಾರಗಳ� =
|ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ =
}}


ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲೇಟರ� ಮತ�ತ� ಕನ�ನಡ

ಕೆಲವೊಂದ� ಪದಗಳಿಗೆ ಉತ�ತರ ಕಂಡ�ಕೊಳ�ಳ�ವಾಗ ಬೇಕಿರ�ವ ಪದದ ಅರ�ಥ, ವ�ಯಾಕರಣ, ಮತ�ತೊಂದ� ಭಾಷೆಯಲ�ಲಿ ಅದರ ನಾಮಪದ ಹೀಗೆ ಹತ�ತ� ಹಲವಾರ� ವಿಷಯಗಳ� ಒಟ�ಟಿಗೆ ಸಿಕ�ಕಿದರೆ ಎಷ�ಟ� ಒಳ�ಳೆಯದಲ�ಲವೇ? ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲೇಟರ�‌ನಲ�ಲಿ ಕಂಡ�ಬಂದ ಇಂತಹ ಒಂದಷ�ಟ� ಮಾಹಿತಿಗಳ�. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರ� ಇದನ�ನ� ನೋಡಿರಬಹ�ದ�, ನೋಡದಿದ�ದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ�ರಾಂಶ/ತಂತ�ರಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಕನ�ನಡಕ�ಕೆ ತರಲ� ಯತ�ನಿಸ�ತ�ತಿರ�ವವರ ಸಹಾಯಕ�ಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ.

ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಿಂದ ವಿಕಿಗೆ – ಸà³�ಲಭ ಮಾರà³�ಗ

ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಉದà³�ದದ ಕೋಷà³�ಠಕ(ಟೇಬಲà³�)ಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಗೆ ಸೇರಿಸà³�ವà³�ದೆಂದರೆ ಕಷà³�ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� http://excel2wiki.net/ ಸà³�ಲಭ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಈ ತಾಣದಲà³�ಲಿ ಪೇಸà³�ಟà³� ಮಾಡಬೇಕà³�. ನಂತರ Submit ಕà³�ಲಿಕà³� ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕೋಷà³�ಠಕವನà³�ನà³� ವಿಕಿ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಅದನà³�ನà³� ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಿಮà³�ಮ ವಿಕಿ ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರಾಯà³�ತà³�. ನೀವೂ ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

ತಂತ�ರ‘ಜಾಣ’ನಿಗೂ ಬೇಕ� ಶಿಕ�ಷಣ

ಪà³�ರಜಾವಾಣಿಯಲà³�ಲಿ 04/04/2015 ರಂದà³� ಅಂತರಾಳದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನ

ಮನ�ಷ�ಯ ಆದಿಮಾನವನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತನ�ನ ಇರವಿನ ಸ�ತ�ತ ಕೋಟೆ ಕೊತ�ತಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ�ಟಳೆಗಳನ�ನೂ ಕಟ�ಟಿಕೊಂಡ� ಬಂದಿದ�ದಾನೆ. ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ, ಪ�ರಾಬಲ�ಯ ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ�ವೆಯ ಬದ�ಕ� ಇದರ ಉದ�ದೇಶವಾಗಿತ�ತ�. ಭಾಷೆ, ಸಂಸ�ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೊಸ ಭೂಪ�ರದೇಶಗಳ ಅನ�ವೇಷಣೆಯ� ಪ�ರಾದೇಶಿಕ, ಭಾಷಿಕ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನ� ರಚನೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಡಿಗಲ�ಲ�ಗಳಾದವ�. ಆಧ�ನಿಕ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ� ಕಾನೂನ� ಸ�ವ�ಯವಸ�ಥೆಯ ಸಲ�ವಾಗಿ, ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಜಗತ�ತಿನಲ�ಲೂ ತನ�ನದೇ ನಿಯಂತ�ರಣ ಹೊಂದಲ� ಇದೇ ವರ�ಗೀಕರಣದ ಮಾದರಿ ಅನ�ಸರಿಸ�ವ�ದನ�ನ� ನೋಡಬಹ�ದ�.

ಒಬà³�ಬ ವà³�ಯಕà³�ತಿ ತನà³�ನ ಸà³�ತà³�ತಲಿನ ಪà³�ರಪಂಚದಲà³�ಲಿ ತನà³�ನಿಚà³�ಛೆಯಂತೆ ಇರà³�ವà³�ದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನವ ಸಹಜ ಗà³�ಣಗಳಿಂದ ಬಂದಿರà³�ವ ಎಲà³�ಲ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನà³�ನೂ ಹೊರಗೆಡವà³�ತà³�ತಾನೆ. ಕà³�ರೋಧ, ಮದ, ಮಾತà³�ಸರà³�ಯ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ತನà³�ನ ನಡೆ ನà³�ಡಿಯಿಂದ, ಬರಹಗಳಿಂದ   ತೋರà³�ಪಡಿಸಿದರೂ ತನà³�ನ ಅಸà³�ತಿತà³�ವವನà³�ನà³�, ಅಂತಸà³�ತನà³�ನà³� ಕಾಪಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಪà³�ರಯತà³�ನವನà³�ನà³� ತನà³�ನೆಲà³�ಲ ಹೆಜà³�ಜೆಗಳಲà³�ಲೂ ಮಾಡà³�ತà³�ತಲೇ ಇರà³�ತà³�ತಾನೆ. ಇದೆಲà³�ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವಾಗದಂತಹ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರà³�ಪಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಇಚà³�ಛಿಸದ ಮà³�ಖವಾಡವನà³�ನೂ ಹೊಂದಿರà³�ತà³�ತಾನೆ. ಬಹà³�ಶಃ ಜಗತà³�ತಿನಲà³�ಲಿ ನಡೆಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಅದೆಷà³�ಟೋ ಕಳà³�ಳತನ, ಕಪಟತನದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳà³� ಈ ಎರಡನೇ ಮà³�ಖಕà³�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವà³�. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತà³�ಯ  ನಮಗೆ ಇಲà³�ಲಿ ಹೆಚà³�ಚಾಗಿ ಕಂಡà³�ಬರà³�ತà³�ತದೆ ಎನಿಸà³�ತà³�ತದೆ.

ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಣಕಯಂತà³�ರಗಳನà³�ನà³� ಒಟà³�ಟà³�ಗೂಡಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಿದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಆವಿಷà³�ಕಾರವಾದ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�, ಮನà³�ಷà³�ಯನಿಗೆ ಯಾಂತà³�ರಿಕ ಯà³�ಗದಲà³�ಲಿ ತನà³�ನ ಇರà³�ವಿಕೆಯನà³�ನà³� ತೋರಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಹೊಸತೊಂದà³� ಜಗತà³�ತನà³�ನೇ ಸೃಷà³�ಟಿಸಿಕೊಟà³�ಟಿದೆ. ಒಬà³�ಬ ವà³�ಯಕà³�ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಸà³�‌ಪೋರà³�ಟà³�, ಆಧಾರà³�, ಪà³�ಯಾನà³�‌ಕಾರà³�ಡà³� ಎಂಬ ಸಂಕೋಲೆಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ರಿದà³�, ಎಷà³�ಟà³� ಬೇಕಾದರೂ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಳà³�ಳಬಹà³�ದಾದ ಸಾಧà³�ಯತೆಯನà³�ನà³� ತೋರಿಸಿಕೊಟà³�ಟಿದೆ.  ಜೀವನ ನಡೆಸಲà³� ಮಾತನಾಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವà³�ಯವಹರಿಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ರೀತಿ ರಿವಾಜà³�ಗಳಲà³�ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿದà³�ದೂ ಇದರ ಮೂಲಕವೇ.

ಹತà³�ತಾರà³� ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂದà³� ವಿಷಯವನà³�ನà³�  ಕà³�ಷಣಾರà³�ಧದಲà³�ಲೇ ಓದಿ, ಗà³�ರಹಿಸಿ (ಸಾಧà³�ಯವಾದಷà³�ಟೂ), ನಮà³�ಮೆದà³�ರಿಗೆ ನಡೆಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ನಮà³�ಮದೇ ಎನà³�ನà³�ವಂತಹ ವಿಮರà³�ಶೆ ಮಾಡಲà³�, ಚರà³�ಚಿಸಲà³� ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³�‌, ವಾಟà³�ಸà³�ಆà³�ಯಪà³�‌, ಟà³�ವಿಟರà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಿವೆ.

ಮೊಬೈಲà³� ರಸà³�ತೆ ಬದಿಯ ವà³�ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಎಟà³�ಕà³�ವಂತಾದಾಗ ಪà³�ರಜಾಪà³�ರಭà³�ತà³�ವ ಎಂದà³� ಕರೆಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೊಡà³�ಡಣà³�ಣನಿಂದ ಹಿಡಿದà³� ಎಲà³�ಲರಿಗೂ, ಸಂವಹನ ರೂಪದಲà³�ಲಿರà³�ವ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕà³� ಎಂದೆನಿಸಿದà³�ದà³�. ಕಮà³�ಯà³�ನಿಸà³�ಟà³� ಸರà³�ಕಾರಗಳಿರà³�ವ ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳೂ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸೇವಾದಾತರ ಮೂಗಿಗೇ ದಾರ ಹಾಕಿರà³�ವ ಉದಾಹರಣೆಗಳà³� ಇದಕà³�ಕಿಂತ ವಿಭಿನà³�ನವಲà³�ಲ. ವà³�ಯಕà³�ತಿಗತವಾಗಿದà³�ದ ವಾಕà³� ಸಮರಗಳà³�, ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³�‌ ಪೋಸà³�ಟà³�, ಟà³�ವೀಟà³�, ವಾಟà³�ಸà³�ಆà³�ಯಪà³�‌ನಂತಹ  ಸಂದೇಶಗಳೂ ಲೇಖನಿಯ ಹರಿತವನà³�ನà³� ಹೊಂದಿದà³�ದà³�, ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಎಲà³�ಲೆಗಳನà³�ನೂ ಮೀರಿ ಖà³�ಯಾತನಾಮರà³�, ಸಂಸà³�ಥೆ, ಸರà³�ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗà³�ವಂತಹ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿ ನಿರà³�ಮಾಣವಾಯಿತà³�. ಇದನà³�ನà³� ಮೊದಲೇ ಎಣಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗದಂತಹ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿಯಲà³�ಲಿದà³�ದವರಿಗೆ ಕಾನೂನà³� ಒಂದà³� ಮಂತà³�ರದಂಡದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದà³�ದಿರಬೇಕà³�.

ಎಡà³�ವರà³�ಡà³� ಸà³�ನೋಡೆನà³�‌ನಂತಹ ವಿಷಲà³� ಬà³�ಲೋಅರà³�‌ಗಳ ವಾಕà³� ಮತà³�ತà³� ಅಭಿವà³�ಯಕà³�ತಿ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯವನà³�ನà³� ಕಸಿದà³� ತಾಯà³�ನಾಡಿನಿಂದಲೇ ಅವರನà³�ನà³� ದೂರ ಇಡà³�ವ ಕಾನೂನà³�, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲà³�ಲಿ ಹೊರಹೊಮà³�ಮಿದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಎಳೆಯೊಂದನà³�ನೇ ಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಮà³�ಗà³�ಧರನà³�ನà³�, ಅಮಾಯಕರನà³�ನà³�, ಇನà³�ನೂ ವಾಸà³�ತವ ಜಗತà³�ತನà³�ನà³� ಪೂರà³�ಣ ಅರಿಯದ ನೆಟಿಜನà³�‌ರನà³�ನà³�  ಜೈಲಿಗೆ ದೂಡà³�ವ, ಸಮಾಜದಿಂದ ತಿರಸà³�ಕಾರಕà³�ಕೊಳಗಾಗà³�ವ ಸಂಕಷà³�ಟಗಳಿಗೂ ಒಡà³�ಡà³�ತà³�ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕà³�ಕೆ ಪà³�ರಾಣ ಕಳೆದà³�ಕೊಂಡವರ ಸಂಖà³�ಯೆಯೂ ಚಿಕà³�ಕದೇನಲà³�ಲ.

ಮನà³�ಷà³�ಯ ಮà³�ಕà³�ತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬಲà³�ಲ, ಮಾತನಾಡಬಲà³�ಲà³�ಲ. ಆದರೆ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಎಂಬ ವಾಸà³�ತವ ಜಗತà³�ತಿನಲà³�ಲಿ ಅದೃಶà³�ಯನಾಗಿಯೂ ಇರಬಲà³�ಲ. ಈ ಯೋಚನೆ ಅವನ ತೀಕà³�ಷà³�ಣ ಬà³�ದà³�ಧಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಮà³�ಗà³�ಧನಾಗಿ, ಶà³�ರಮಜೀವಿ, ಸೌಮà³�ಯಜೀವಿ ಎಂದà³� ತೋರಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಲೇ, ನಿಜ ಜೀವನದಲà³�ಲಿ ಆಡದ ಮಾತà³�ಗಳನà³�ನà³�, ಬಿಚà³�ಚಿಡದ ಗà³�ಟà³�ಟà³�ಗಳನà³�ನà³�, ಶಕà³�ತಿ ಪà³�ರದರà³�ಶನಕà³�ಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಾಗದೆಡೆ ಮಾತಿನ ಬಾಣವನà³�ನà³� ಹರಿಯಬಿಡà³�ವ, ಅದೂ ಅದೃಶà³�ಯರೂಪದ ‘false identity’ಯ ಅಥವಾ ‘invisible man’ನಂತಹ ರೋಚಕ ಮà³�ಖವಾಡಗಳà³� ಕಾದಂಬರಿಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಶಸà³�ತà³�ರಾಸà³�ತà³�ರಗಳಂತೆ ತೋರಿದವà³�. ಆತ  ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಸà³�ತವ ಬದà³�ಕಿನ ಪà³�ರಜೆಯಾಗà³�ತà³�ತಾ ಹೋದ. ಮರà³�ಯಾದೆ, ಅಂತಸà³�ತà³�, ಅಧಿಕಾರ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳೆಲà³�ಲವà³�ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನà³�ನವಾದ ‘ಸೋಷಿಯಲà³� ಮೀಡಿಯಾ à²�ಡೆಂಟಿಟಿ’ ಮತà³�ತà³� ‘ಸà³�ಟೇಟಸà³�’ ಬದà³�ಕಿನ ಅವಿಭಾಜà³�ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯà³�ತà³�ತಾ ಬಂದವà³�. ಆದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲà³�ಲಿರà³�ವ ‘ಕಾನೂನà³�’ ಎಂಬ ಛಡಿ à²�ಟಿನ ಭಯ ಇಲà³�ಲದಿರà³�ವà³�ದà³�, ಮತà³�ತೊಬà³�ಬರ ಜೀವನದಲà³�ಲಿ ನಾವà³� ಮೂಗà³�ತೂರಿಸà³�ವà³�ದà³�, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋವà³�ಂಟà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದà³� ತಪà³�ಪà³� ಎನà³�ನà³�ವ ಭಾವನೆಗಳà³� ಶೂನà³�ಯ ಎನà³�ನà³�ವಷà³�ಟà³� ಕà³�ರà³�ಡà³� ಜಾಣà³�ಮೆ ತೋರà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಸರà³�ವೇ ಸಾಮಾನà³�ಯ.

ಮಕà³�ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲà³�ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲà³�ಲಿ ಕಲಿಸà³�ವ, ಅವರೇ ಖà³�ದà³�ದà³� ಕಲಿಯಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿರà³�ವ ಸೂಕà³�ಷà³�ಮ ಸಂಗತಿಗಳನà³�ನà³� ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಲಿಸà³�ವà³�ದà³� ಸà³�ವಲà³�ಪ ಕಷà³�ಟದ ಕೆಲಸವೇ. ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಬಳಕೆಗೆ ಮà³�ಂದಾಗà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಾಸà³�ತವದ ಅರಿವà³�ಂಟà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�, ಕಾನೂನಿನ ಕಲಂಗಳ ಪರಿಭಾಷೆ ಕಲಿಸà³�ವà³�ದà³�, ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸೇವಾದಾತರ ಪà³�ರೈವೆಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನà³�ನà³� ಓದà³�ವ ಅಭà³�ಯಾಸ ಬೆಳೆಸà³�ವà³�ದà³�… ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳà³� ಪà³�ರಾಥಮಿಕ ಕಲಿಕಾ ಪಟà³�ಟಿಯಲà³�ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳà³�.

ನಮ�ಮ ನಾಯಕರ�ಗಳಂತೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನ ಸಮ�ದಾಯ, ಗ�ಂಪ� ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಕಟ�ಟ�ವ ಜನಸಾಮಾನ�ಯರ� ಇಲ�ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ�ಕರ ಸಮ�ದಾಯ ರೂಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ಶ�ರಮಿಸ�ವಾಗ ಮಾನವೀಯ ಸೂಕ�ಷ�ಮಗಳ ಬಗ�ಗೆ, ಪ�ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ�ಷಣದ ಬಗ�ಗೆ ಎಷ�ಟ� ಗಮನ ಇರಿಸ�ತ�ತಾರೆ ಎಂಬ�ದ� ಮತ�ತೊಂದ� ಪ�ರಶ�ನೆ. ಇದ� ಸೇವಾದಾತರ ಜವಾಬ�ದಾರಿ ಆಗಬೇಕ� ಎಂಬ�ದ� ನನ�ನ ವಾದ.

ಎಷà³�ಟೋ ಬಾರಿ ಟೈಪಿಸಲà³�ಪಟà³�ಟ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವà³� ಸಾಲà³�ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬà³�ಬ ವà³�ಯಕà³�ತಿ, ಸಮà³�ದಾಯವನà³�ನà³� ಕಟà³�ಟಿ ಹಾಕà³�ವ, ಹಿಂಸೆ, ಶೋಷಣೆ, ತೆಗಳಿಕೆಯಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯ  ಶಿಕà³�ಷೆಗೆ ಗà³�ರಿಪಡಿಸà³�ವ ಪರಿಪಾಠ 300ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಜನರನà³�ನà³� ಬಲಿ ತೆಗೆದà³�ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದà³� ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕಾಯà³�ದೆಯ ಸೆಕà³�ಷನà³� 66(ಎ) ಯ ಕರಿನೆರಳಿನ ಜೊತೆಗೇ ಸೇರಿದ ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಕಾನೂನà³� ಈಗ ಇಲà³�ಲವಾದರೂ, ಅದನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸಲà³� ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಅನಂತರ ಅದರ ದà³�ರà³�ಬಳಕೆಯ ಅಂಶಗಳà³� ನಮà³�ಮ ಅಂತರà³�ಜಾಲದ ಬದà³�ಕಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಠಗಳಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಸà³�ಪà³�ರೀಂಕೋರà³�ಟà³� ಇಂತಹ ಕಾನೂನೊಂದನà³�ನà³� ರದà³�ದà³�ಗೊಳಿಸಿದà³�ದರೂ, ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ ಸೇವಾ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳ, ಬà³�ಲಾಗà³�ಗಳ, ಸಮà³�ದಾಯಗಳ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನà³�ನà³� ಎತà³�ತಿ ಹಿಡಿಯà³�ವ ಇದೇ ಕಾಯà³�ದೆಯ ಕಲಂ 76  ಇನà³�ನೂ ಜಾರಿಯಲà³�ಲಿದೆ. ಜಾಲತಾಣಗಳà³� ತಮà³�ಮ ಮಾರà³�ಕಟà³�ಟೆಯ ವಿಸà³�ತಾರಕà³�ಕಾಗಿ ಹೊರತರà³�ವ ಸೇವೆಗಳà³� ಅವನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ವ ಆಯà³�ಕೆಯನà³�ನà³�, ಸದà³�ಬಳಕೆ ಆಲೋಚನೆಯನà³�ನà³� ಬಳಕೆದಾರನಿಗೇ ಬಿಟà³�ಟಿರà³�ತà³�ತವೆ. ಬಳಕೆಯನà³�ನà³� ನಿಯಂತà³�ರಿಸà³�ವ ಕಾರà³�ಯ, ಬಳಕೆದಾರನ ಖಾಸಗಿತನವನà³�ನà³�, ಗೋಪà³�ಯತೆಯನà³�ನà³� ಉಲà³�ಲಂಘಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳಿದà³�ದà³�, ಸರà³�ಕಾರದ ಒತà³�ತಡಕà³�ಕೆ ಸೇವಾದಾತರà³� ಮಣಿಯà³�ವ ಎಲà³�ಲ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.

ಕಲಂ 69(ಎ) ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�‌ ಮಾಧà³�ಯಮದ ಮೂಲಕ ಯಾವà³�ದೇ ಮಾಹಿತಿ ಜನರಿಗೆ ತಲà³�ಪದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲà³� ಸರà³�ಕಾರಕà³�ಕೆ ನಿರà³�ದೇಶನ ನೀಡà³�ವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡà³�ತà³�ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನà³�ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಜನರಿಗೆ ತಲà³�ಪದಂತಾದರೆ? ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಸರà³�ಕಾರ ನಿರà³�ಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪಟà³�ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ,  ಇಂತಹ ಸಾಧà³�ಯತೆಯನà³�ನೂ ಅಲà³�ಲಗಳೆಯà³�ವಂತಿಲà³�ಲ.

ಕà³�ರಿಮಿನಲà³� ಅಫೆನà³�ಸà³� ಅಥವಾ ಕೌಂಟರà³� ಟೆರರಿಸಂನಂತಹ ಪದಬಳಕೆಯ, ವಿದà³�ಯà³�ನà³�ಮಾನವಾಗಿ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಹರಿದಾಡà³�ವ ನಮà³�ಮೆಲà³�ಲ ಗೋಪà³�ಯ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³�, ಅದರಲà³�ಲಿ ಬರà³�ವ ಸà³�ಪà³�ಯಾಮà³�  ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ವà³�ಯಕà³�ತಿಗತ ತಪà³�ಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಕಾನೂನà³� ಸà³�ವà³�ಯವಸà³�ಥೆ ಕಾಪಾಡಲà³� ಇರà³�ವ ಪೊಲೀಸà³�, ಕೋರà³�ಟà³� ಕಚೇರಿಗಳಲà³�ಲಿನ ಲಾಯರà³�ಗಳಿಗೆ ನಿಜ ಜಗತà³�ತಿನ ಆಗà³�ಹೋಗà³�ಗಳ ಅರಿವà³� ಇದà³�ದà³�, ಕಾನೂನನà³�ನà³� ಚಲಾಯಿಸà³�ವ ಅಥವಾ ಅದನà³�ನà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಪà³�ರಬà³�ದà³�ಧತೆ ವರà³�ಷಗಳ ಅನà³�ಭವದಿಂದ ಬಂದಿರà³�ತà³�ತದೆ. ಇದನà³�ನೇ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ ಜಗತà³�ತಿನಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ವಾಗ, ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಜà³�ಞಾನದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸದà³�ಬಳಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಾಗದಿರಬಹà³�ದà³�. ಬಳಕೆದಾರ ಕೂಡ ತನà³�ನ ಮಾತಿನ ಹರಿತವನà³�ನà³� ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲà³�ಲಿ ಜಾಣತನದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸೋತಲà³�ಲಿ, ಕà³�ಷಣಾರà³�ಧದಲà³�ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ಒಂದà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯನà³�ನà³� ಹಾಳà³�ಗೆಡವಿ, ಅಸà³�ಥಿರತೆಯನà³�ನà³� ತರಬಲà³�ಲ.

ಒಟ�ಟಾರೆ ಹೇಳ�ವ�ದಾದರೆ, ಸ�ಂದರ ವಿಶ�ವದ ಕನಸೊಂದನ�ನ� ಕಟ�ಟಿ, ಎಲ�ಲರನ�ನೂ ಸಮಾನರಾಗಿ ಕಾಣ�ವ ಸಮ�ದಾಯವನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸ�ವ ಕೆಲಸ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಸಾಧ�ಯ. ಶತಮಾನಗಳ ಕಳೆಯ ತೊಳೆದ�, ಜಗತ�ತಿನ ಜ�ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ�ನ� ತಟಸ�ಥ ನಿಲ�ವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ�ಲವನ�ನೂ, ಎಲ�ಲರಿಗೆ ಲಭ�ಯವಾಗಿಸ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಂತಹ ಸಮ�ದಾಯ ನಮಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಆದರೆ, ಮತ�ತೊಂದೆಡೆ ಕನ�ನಡ ಕಟ�ಟ�ವ, ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಸ�ಧಾರಿಸ�ವ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ�ಯಗಳನ�ನ� ಎತ�ತಿ ಹಿಡಿಯ�ವ, ವಾಕ� ಹಾಗೂ ಅಭಿವ�ಯಕ�ತಿ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯಕ�ಕೆ ಎರವಾಗ�ವ ಕಾನೂನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ�ವ, ಜನಸಂಘಟನೆಯನ�ನ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸ�ವ ಅದೆಷ�ಟೋ ಯೋಜನೆಗಳ� ನಮ�ಮ ಕಣ�ಣಮ�ಂದಿವೆ. ಈ ಸಾಧ�ಯತೆಗಳನ�ನ� ಮತ�ತ� ಇವನ�ನ� ಸಾಧಿಸಲ� ಬೇಕಿರ�ವ ಪ�ರೌಢಿಮೆಯನ�ನ� ಜನಸಾಮಾನ�ಯರಲ�ಲಿ ಬೆಳೆಸ�ವ ಕಾರ�ಯ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಸದ�ಬಳಕೆಯ ಮಾತ� ಬಂದಾಗ, 2013ರಲ�ಲಿ ಟೆಡ�‌ಟಾಕ�‌ನಲ�ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೀನ�ಯಾದ ಮಸ�ಸಾಯ� ಸಮ�ದಾಯದ ರಿಚರ�ಡ� ಟ�ರೆರೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ�ತ�ತಾನೆ. ಕಾಡೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ�ದ ಪ�ರದೇಶದಲ�ಲಿ ಜೀವನದ ದಾರಿಗೆಂದ� ಸಾಕಿದ�ದ ಹಸ�ಗಳನ�ನ� ಕೊಂದ� ತಿನ�ನ�ತ�ತಿದ�ದ ಸಿಂಹಗಳನ�ನ� ಈತ ದ�ವೇಷಿಸ�ತ�ತಿದ�ದ. ಕಡೆಗೆ ಸೋಲಾರ� ಪ�ಯಾನಲ�‌ಗಳನ�ನ� ಬಳಸಿ, ಆಗಾಗ�ಗೆ ಮಿನ�ಗ�ವ ದೀಪಗಳನ�ನ� ಬೆಳಗ�ವಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ�ನ ಸಮ�ದಾಯದ ಹಸ�ಗಳನ�ನ� ಉಳಿಸಿದ ಆತನ ಕತೆ, ತಂತ�ರಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಬಳಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ಬೇಕಿರ�ವ ಸಾಮಾನ�ಯ ಜ�ಞಾನದ ಅಗತ�ಯವನ�ನ� ಒತ�ತಿ ಹೇಳ�ತ�ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ�ನ� ಹತ�ತಿಕ�ಕಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗದಿದ�ದರೂ, ಅವನ�ನ� ವ�ಯಕ�ತಪಡಿಸ�ವಲ�ಲಿ ತೋರಬೇಕಾದ ಸಂಯಮವನ�ನ� ಕಲಿಸ�ತ�ತದೆ ಅಥವಾ ಎಲ�ಲರಿಗೂ ಒಪ�ಪಿಗೆಯಾಗ�ವಂತಹ ಮಾರ�ಗವನ�ನ� ಕಂಡ�ಕೊಳ�ಳಲ� ಸಹಕರಿಸ�ತ�ತದೆ.

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲೀಗ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (ContentTranslator)

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ (http://kn.wikipedia.org) ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸಿ ಎಂದಾಗ ತಕ�ಷಣ ಯಾವ ವಿಷಯ ಸೇರಿಸಬಹ�ದ� ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ�ಯ ಎನ�ನ�ವ ಪ�ರಶ�ನೆ ಸಾಮಾನ�ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ�ನಡಲ�ಲೇ ಲಭ�ಯವಾಗಿಸಿರ�ವ ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮ�ಮಿಂದ ಇದ� ಸಾಧವೇ ಎನ�ನ�ವ ಪ�ರಶ�ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕರ� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯ�ವ�ದೇ ಹೆಚ�ಚ�. ಇನ�ನ� ಕೆಲವರ� ಮ�ಂದ�ವರೆದ� ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ, ವಿಕಿ ತಾಂತ�ರಿಕ ಭಾಷೆ ಕೆಲವೊಮ�ಮೆ ಅವರನ�ನೂ ದಿಕ�ಕ�ತಪ�ಪಿಸ�ವ�ದ�ಂಟ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ�ನ� ಸ�ಭದ�ರವಾಗಿ ಮ�ನ�ನೆಡೆಸ�ತ�ತಿರ�ವ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ�ಥೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನ� ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ�ನ� ನಿವಾರಿಸಲ� ತನ�ನ ತಾಂತ�ರಿಕ ಅಭಿವೃದ�ದಿ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ�ನ� ಹಾಕಿಕೊಂಡ� ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದೆ. ಸ�ಲಭ ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ�ವಂತೆ Visual Editor ರಚಿಸಲಾಗ�ತ�ತಿದ�ದ�, ಇದನ�ನ� ಈಗಾಗಲೇ ಬೀಟಾ ಆವೃತ�ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಹಾಗೂ ಮಾಡಲ� ಮ�ಂದಾಗ�ವವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಅಥವಾ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ�ಲಿ ತಮ�ಮ ಇಷ�ಟದ, ಇಚ�ಛೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರ�ವ�ದ� ಮತ�ತ� ಅದನ�ನ� ಯಥಾವತ�ತಾಗಿ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಹಾಕ�ವ�ದ� ಸ�ಲಭದ ಕೆಲಸ. ಈ ಸಂಪಾದನೆಯನ�ನ� ಪೂರ�ಣ ಮಾಡದೆ, ಅರ�ಧ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ�ಟ� ಹೋಗಿರ�ವ ಪ�ಟಗಳೇ ಇದಕ�ಕೆ ಸಾಕ�ಷಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗಳಲ�ಲಿ ವಿಶ�ವಕೋಶದ ನೀತಿಗನ�ಸಾರವಾಗಿ ಬೇಕಿರ�ವ ಉಲ�ಲೇಖಗಳ�, ಚಿತ�ರಗಳ� ಇತ�ಯಾದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ�ಯವಿರ�ವ�ದ� ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆಯನ�ನ� ಸ�ಲಭಗೊಳಿಸ�ತ�ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕೆಲಸ ದೊಡ�ಡ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಕಿಯನ�ನ� ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳದವರಿಗೆ ಒಂದಲ�ಲಾ ಒಂದ� ರೀತಿ ಕ�ಲಿಷ�ಟ ಅನಿಸಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ಒಂದà³� ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಭಾಷೆಗೆ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಅನà³�ವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಬಯಸà³�ವವರಿಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³� à²¤à²¾à²‚ತà³�ರಿಕ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ತಂಡ ‘Content translation‘ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಸಲಕರಣೆಯೊಂದನà³�ನà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಿದà³�ದà³� ಸà³�ವಲà³�ಪ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನà³�ನ ಗಮನಕà³�ಕೆ ಬಂದಿತà³�ತà³�. ನಾನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮà³�ಮೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದà³� ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನಾದರೂ ಅನà³�ವಾದ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದà³�ದಿದೆ. ಆದà³�ದರಿಂದ ಈ ಸಲಕರಣೆಯನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೂ ವಿಸà³�ತರಿಸà³�ವಂತೆ ಕೋರಿದà³�ದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ತಂಡ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ à²µà²¿à²·à²¯ ಅನà³�ವಾದಕವನà³�ನà³� ಬೀಟಾ ಆವೃತà³�ತಿಯಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಿದೆ.
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (Content Translator)

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (Content Translator)
ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಬಹà³�ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದನೆಯನà³�ನà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವ ಗà³�ರಿ ಹೊಂದಿದà³�ದà³�, ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯದ ಪಕà³�ಕದ ಬದಿಗೇ ಉದà³�ದೇಶಿತ ಭಾಷೆಯ ಪಠà³�ಯವನà³�ನà³� ಟೈಪಿಸಲà³� ಅನà³�ವà³� ಮಾಡಿಕೊಡà³�ತà³�ತದೆ. ವಿಷಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯಕà³�ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬೇಕಿರà³�ವ ಕೊಂಡಿಗಳà³�, ವರà³�ಗಗಳà³� ಅಥವಾ ಪà³�ರಾಥಮಿಕ ಅನà³�ವಾದ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಯಾಂತà³�ರಿಕವಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಬೋರà³� ಹೊಡೆಸà³�ವ ಕೆಲಸಗಳನà³�ನà³� ಕಡಿಮೆ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. à²‡à²‚ಗà³�ಲೀಷà³� ಮಾತà³�ರವಲà³�ಲದೇ, ಇತರೆ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿಶà³�ವದ ಭಾಷೆಗಳà³� ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಅವà³�ಗಳ ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನೂ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಈ ಸಲಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅನà³�ವಾದ ಕಾರà³�ಯ ನೆಡೆಸಬಹà³�ದà³�.
ಒಂದà³� ಭಾಷೆಯ ಲೇಖನವನà³�ನà³� ಇನà³�ನೊಂದà³� ಭಾಷೆಗೆ ಅನà³�ವಾದಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸà³�ವಯಂಚಾಲಿತ ಅನà³�ವಾದ ಸೇವೆ, ನಿಘಂಟà³�ಗಳà³�, ಪಠà³�ಯದ ಶೈಲಿಯನà³�ನà³� ಬದಲಾಯಿಸà³�ವà³�ದà³�, ಕೊಂಡಿಗಳನà³�ನà³� ಬದಲಯಿಸà³�ವà³�ದà³� ಮತà³�ತà³� ಉಲà³�ಲೇಖಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಳಕೆ ಅವಶà³�ಯವಾಗಿರà³�ತà³�ತದೆ. ಈ ಕಾರà³�ಯವನà³�ನà³� ನಿರà³�ವಹಿಸà³�ವವರà³� ಮತà³�ತೆ ಮತà³�ತೆ ಟà³�ಯಾಬà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ತಿರà³�ವà³�ತà³�ತಾ ದೈಹಿಕ ಶà³�ರಮಪಟà³�ಟà³�,  à²…ದೆಷà³�ಟೋ ಸಮಯವನà³�ನà³� ವà³�ಯಯಿಸಿ  à²²à³‡à²–ನಗಳನà³�ನà³� ಸಂಪಾದಿಸಿರà³�ತà³�ತಾರೆ. ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ರಕà³�ರಿಯೆಗಳನà³�ನà³� ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಅಚà³�ಚà³�ಕಟà³�ಟಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ನಿರà³�ವಹಿಸà³�ತà³�ತದೆ ಮತà³�ತà³� ಅನà³�ವಾದಕರà³� ತಮà³�ಮ ಸಮಯವನà³�ನà³� ಉತà³�ತಮ ಗà³�ಣಮಟà³�ಟದ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ತಮà³�ಮ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಓದà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವತà³�ತ ಗಮನಹರಿಸಲà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ.
ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ(Content Translation) ಬಳಕೆ 
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಬೀಟಾ ಆವೃತ�ತಿಯಲ�ಲೀಗ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ�ನ� ಬಳಸ�ವ ಮ�ಂಚಿತವಾಗಿ ಇದನ�ನ� ನೀವ� ನಿಮ�ಮ ಬಳಕೆದಾರನ ಖಾತೆ ಅಡಿಯಲ�ಲಿ ಸಕ�ರಿಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ�ಳಬೇಕ�:
  1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಲಾಗಿನ� ಆಗಿ (ಅಥವಾ ನಿಮ�ಮಲ�ಲಿ ಲಾಗಿನ� ಇಲ�ಲದಿದ�ದಲ�ಲಿ ಹೊಸ ಖಾತೆ ಸೃಷ�ಟಿಸಿಕೊಳ�ಳಿ)
  2. ಬೀಟಾ à²¸à²¿à²¦à³�ಧತೆಗಳನà³�ನà³� ಪà³�ರವೇಶಿಸಿ ಮತà³�ತà³� à²µà²¿à²·à²¯ ಅನà³�ವಾದಕ(Content Translation) à²µà²¨à³�ನà³� ಸಕà³�ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
  3. ನಿಮà³�ಮ “ನನà³�ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳà³�â€� ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಪà³�ರವೇಶಿಸಿ, ಮತà³�ತà³� “ಹೊಸ ಕಾಣಿಕೆಗಳà³�(New Contributions)â€� ಪಟà³�ಟಿಯಿಂದ “ಅನà³�ವಾದâ€�ಆಯà³�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳಿ. à²•à²¨à³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಇಲà³�ಲದ ಲೇಖನವನà³�ನೂ ಕೂಡ ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ ಮತà³�ತà³� ಅನà³�ವಾದಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮà³�ಮ ಅನà³�ವಾದದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಖà³�ಷಿಕೊಟà³�ಟಲà³�ಲಿ, ನೀವà³� ಅದನà³�ನà³� ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಹೊಸ ಪà³�ಟವಾಗಿ ಪà³�ರಕಟಿಸಬಹà³�ದà³�.
  4. ಒಮ�ಮೆ ಪ�ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ವಿಕಿಯಲ�ಲಿರ�ವ ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅದನ�ನ� ಉತ�ತಮಗೊಳಿಸಿ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ�ನ� ಸಂಪಧ�ಬರಿತಗೊಳಿಸಬಹ�ದ�.
  5. ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕದ ಬಗà³�ಗೆ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³� ತಾಂತà³�ರಿಕ ತಂಡದೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಸವಲತà³�ತೂ ಲಭà³�ಯವಿದೆ Provide feedback

ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಬಳಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿ:
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ�ಲ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಷ�ಟ� ಸರಿಯಿಲ�ಲ ಎಂದ� ಹೇಳ�ವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಮ�ಕ�ತ ಕನ�ನಡ ವಿಶ�ವಕೋಶಕ�ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲ� ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಉತ�ತಮ ಸಾಧನವಾಗಬಲ�ಲದ�. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಕೇಳಿದ�ದ�, ಇನ�ನೂ ನೀವ� ಅದರ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ�ಲದಿದ�ದಲ�ಲಿ ಇಂದೇ http://kn.wikipedia.org ಯಲ�ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ�ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮ�ಂದಾಗಿ. ಮ�ಕ�ತ ಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಕನ�ನಡಿಗರಿಗೆ ಜಗತ�ತಿನ ಎಲ�ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ದೊರೆಯ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ನಿಮ�ಮ ಕೊಡ�ಗೆ ನೀಡಿ.

ಪà³�ಸà³�ತಕ: ಆಧà³�ನಿಕ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಚರಿತà³�ರೆ – ವಿಜà³�ಞಾನ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ

ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³� à²¤à²¨à³�ನ ಶತಮಾನೋತà³�ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊರತರà³�ತà³�ತಿರà³�ವ à²†à²§à³�ನಿಕ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಚರಿತà³�ರೆಯ ೧೭ ಸಂಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ೧೪ನೆಯದಾದ “ವಿಜà³�ಞಾನ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ” ಸಂಪà³�ಟ ಶà³�ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲà³�ಲಿ ನೆಡೆದ ೮೧ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಮà³�ಮೇಳನದಲà³�ಲಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆಗೊಂಡಿತà³�. ಶà³�ರೀ ಟಿ.ಆರà³�. ಅನಂತರಾಮà³� ಸಂಪಾದಕತà³�ವದಲà³�ಲಿ ಅಚà³�ಚà³�ಕಟà³�ಟಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿರà³�ವ ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕ, ವಿಜà³�ಞಾನ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕà³�ಷೇತà³�ರದಲà³�ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದà³�ದà³� ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಬರೆಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರ ಬರಹಗಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡಿದà³�ದà³�, ೭೦೦ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ೪೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಚಿತà³�ರಗಳಿಂದ ಕಣà³�ಮನ ಸೆಳೆಯà³�ವಂತಿದೆ.

ಚಿತ�ರಗಳ�: ಅವಿನಾಶ� ಬಿ

ಬೇಳೂರà³� ಸà³�ದರà³�ಶನ, ಡಾ. ಯà³�.ಬಿ  à²µà³ˆ ಸಿ ಕಮಲ, ಟಿ.ಜಿ ಶà³�ರೀನಿಧಿ, ಅವಿನಾಶà³� ಬಿ, ಜಿ.ಎನà³� ನರಸಿಂಹ ಮೂರà³�ತಿ ಮà³�ಂತಾದವರ ಲೇಖನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ‘ವಿಕಿಪೀಡಿಯ‘ ಹಾಗೂ ‘ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಚಳà³�ವಳಿ – ಹಿನà³�ನೆಲೆ-ಸà³�ವರೂಪ-ಪà³�ರಸಕà³�ತ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿ‘ ಬಗà³�ಗೆ ನನದೂ ಎರಡà³� ಲೇಖನಗಳà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ಸಂಸà³�ಕೃತಿಯ (Free Culture) ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪà³�ರಸಕà³�ತ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನà³�ನà³� ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತವೆ. 
ಚಳ�ವಳಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ�ನಡ ಮತ�ತ� ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ�ದಿಯಲ�ಲಿ ನೆಡೆದಿರ�ವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಈ ಲೇಖನಗಳಲ�ಲಿ ಬೆಳಕ� ಚೆಲ�ಲಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿದ�ದೇನೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಒದಗಿಸಲ� ಮೊದಲ� ಮಿತಿಯನ�ನ� ಒದಗಿಸಿದ�ದರೂ, ನಂತರ ಅದನ�ನ� ಸ�ವಲ�ಪ ಸಡಿಲಿಸಿದ�ದರಿಂದ ಇತ�ತೀಚಿನ ಕಾರ�ಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಬರೆಯಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿದೆ. ತಂತ�ರಾಂಶ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ�ದಿಯ ಬಗ�ಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿ ಆಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ�ನ� ಒಂದೆಡೆ ದಾಖಲಿಸ ಬೇಕಾಗಿರ�ವ ಅವಶ�ಯಕತೆ ನನಗೆ ಈ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಬರೆಯ�ವಾಗ ಎದ�ದ� ಕಂಡಿತ�. ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ�ಕೆ ಮ�ಂದಾಗ�ವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇದೆ. ಇದ� ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮ�ದಾಯವೇ ಸೇರಿ ಮಾಡ ಬೇಕಿರ�ವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ.

ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಕà³�ಕೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲà³� ಪà³�ರೇರೇಪಿಸಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮà³�ಮ ಬೆನà³�ನ ಹಿಂದಿದà³�ದà³� ಪà³�ರೋತà³�ಸಾಹಿಸಿದ ಶà³�ರೀ ಟಿ.ಆರà³�.ಅನಂತರಾಮà³� ಅವರಿಗೂ, ಇಂತಹ ಪà³�ರಯತà³�ನವೊಂದಕà³�ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ, ವಿಜà³�ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಮಹತà³�ವವನà³�ನà³� ಕೊಡಲà³� ಮà³�ಂದಾದ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³�ತಿಗೂ ನನà³�ನ ಧನà³�ಯವಾದಗಳà³�. ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³�ತಿನಲà³�ಲೀಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭà³�ಯವಿದೆ. 

ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ – ಲಿಪà³�ಯಂತರಣದ ಕಾರà³�ಯದಲà³�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲà³� ಸಹಾಯ

ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ – ಲಿಪà³�ಯಂತರಣದ ಕಾರà³�ಯದಲà³�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸà³�ವà³�ದà³� ಹೇಗೆಂದà³� ತಿಳಿಯಲà³� ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. http://samooha.sanchaya.net

ಸಮೂಹ ಸಂಚಯದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ

ಕನà³�ನಡ ಸಂಚಯದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ – ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ ಸಮà³�ದಾಯದ ಒಗà³�ಗಟà³�ಟಿನ ಮೂಲಕ ಕನà³�ನಡದ ತಾಂತà³�ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಗಬೇಕಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನà³�ನà³� ‘ಕà³�ರೌಡà³� ಸೋರà³�ಸಿಂಗà³�’ ಮೂಲಕ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, à²“ಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿಯ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವ (http://oudl.osmania.ac.in) ೨೦೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಹೆಸರà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ನಲà³�ಲಿದà³�ದà³�, ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡೀಕರಿಸà³�ವà³�ದರ ಜೊತೆಗೆ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಸರà³�ಚà³� ಸೌಲಭà³�ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಗರಿಗೆ ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಸಿಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವ ಆಲೋಚನೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸರà³�ಚà³� ಸೌಲಭà³�ಯ ಕೊಡà³�ವà³�ದಷà³�ಟೇ ಅಲà³�ಲದೇ ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಿಗೆ ಅವà³�ಗಳದà³�ದೇ ಆದ ವಿಕಿ ಪà³�ಟಗಳನà³�ನà³� ಕೂಡ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಹೆಣೆಯà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�, ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭà³�ಯವಿಲà³�ಲದ ಲೇಖಕ/ಲೇಖಕಿಯರ ಪà³�ಟಗಳà³�, ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ರಕಾಶಕರ ಪà³�ಟಗಳನà³�ನೂ ಸೃಷà³�ಟಿ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³� ಇದರಿಂದ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಪà³�ಸà³�ತಕ, ಲೇಖಕ, ಪà³�ರಕಾಶಕರ ಹೆಸರà³�ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಕರಿಸà³�ವ/ಲಿಪà³�ಯಂತರಿಸà³�ವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದà³�ದà³�, ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವ ಪà³�ಸà³�ತಕದ ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಕೊಟà³�ಟಿರà³�ವ ಕೊಂಡಿ ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾದ ಕನà³�ನಡ ಹೆಸರà³�ಗಳನà³�ನà³� ಓದಿ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಸಮೂಹ ಸಂಚಯದಲà³�ಲಿ ಟೈಪಿಸಬಹà³�ದà³�. 
ಈ ಕಾರà³�ಯ ಪೂರà³�ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಸರà³�ಚà³� ಮಾಡà³�ವ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆ ನೀಡà³�ವ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪರಿವಿಡಿಯನà³�ನà³� ಸಂಚಯ ತಂಡ ಸಿದà³�ದಪಡಿಸಲಿದೆ. 
ಮà³�ಂದಿನ ಹಂತದಲà³�ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಲಿಪà³�ಯಂತರಿಸà³�ವ ಕೆಲಸ ಪà³�ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕನà³�ನಡದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಲà³� ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ.